A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 22

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Áronovi a jeho synom: nech sa posväcujú svätými obetami Izraelcov bez toho, aby znesväcovali moje sväté meno, oni ho kvôli mne majú posväcovať. Ja som Jahve.
3
Povedz im: Každý muž z vášho potomstva, z ktoréhokoľvek pokolenia, ktorý sa priblíži v nečistom stave k posvätným darom, ktoré Izraelci zasväcujú Jahvemu, bude vylúčený spred mojej tváre. Ja som Jahve.
4
Nijaký muž z Áronovho potomstva, ktorý bude postihnutý malomocenstvom alebo výtokom, nebude jesť zo svätých vecí, kým sa neočistí. A kto sa dotkne čohokoľvek, čo bude znečistené nejakou mŕtvolou, ten, kto bude mať výtok semena,
5
ten, kto sa dotkne akéhokoľvek drobného živočícha, a tak sa stane nečistým, alebo iného človeka, kto sa vlastnou nečistotou poškvrní, nech je akéhokoľvek druhu,
6
skrátka ktokoľvek sa dotkne niečoho takého, bude nečistý až do večera a nebude jesť zo svätých vecí, kým si telo neumyje vodou.
7
Po západe slnka bude očistený a potom bude môcť jesť zo svätých vecí, lebo je to jeho pokrm.
8
Nebude jesť zdochnuté alebo roztrhané zviera, poškvrnil by sa nečistotou. Ja som Jahve.
9
Nech zachovávajú moje nariadenia a nezaťažujú sa hriechom, zomreli by, keby ich znesvätili, ja, Jahve som ich posvätil.
10
Nijaký nekňaz nebude jesť sväté veci: ani kňazov hosť, ani služobník nebude jesť sväté veci.
11
Ale ak si kňaz kúpi nejakú osobu za peniaze, bude môcť jesť ako ten, čo sa narodil v jeho dome; jedia totiž z jeho vlastného jedla.
12
Ak sa dcéra nejakého kňaza vydá za nekňaza, nemôže jesť zo svätých pozdvihovaných vecí;
13
ale ak ovdovie alebo je prepustená a nemá potomstvo, musí sa vrátiť do domu svojho otca, ako za čias svojej mladosti bude jesť z pokrmu svojho otca. Žiadny nekňaz nebude z neho jesť:
14
ak nejaký človek nevedomky zje nejakú svätú vec, nahradí ju kňazovi a navyše pridá pätinu.
15
Nebudú znesväcovať posvätné obetné dary, ktoré Izraelci vyzdvihli Jahvemu.
16
Keby ich jedli, uvalili by na nich vinu, ktorá by si vyžadovala odškodnenie, lebo ja, Jahve, som posvätil tieto obetné dary."
17
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18
"Prehovor k Áronovi, jeho synom a ku všetkým Izraelcom; povieš im: Každý človek z Izraelovho domu alebo každý cudzinec bývajúci v Izraeli, ktorý prináša svoj obetný dar ako sľub alebo dobrovoľný dar a obetuje ho ako celopal pre Jahveho,
19
aby bol priaznivo prijatý, musí obetovať bezchybného samca z dobytka, z oviec alebo kôz.
20
Nebudete obetovať nič, čo má nejakú chybu, lebo to by vám nezískalo priazeň.
21
Ak niekto prinesie Jahvemu obetu spoločenstva, aby splnil nejaký sľub alebo aby priniesol dobrovoľný dar z hovädzieho dobytka alebo oviec, zviera musí byť bezchybné, aby mu získalo priazeň; nesmie byť na ňom nijaká chyba.
22
Nebudete obetovať Jahvemu slepé, dolámané, dokaličené, vredovité, chrastavé a prašivé zviera. Nijaká časť z takýchto zvierat nebude položená na oltár ako zápalná obeta Jahvemu.
23
Ak má býk alebo baran priveľké alebo nevyvinuté nohy, môžeš ho priniesť na dobrovoľnú obetu, ale ako splnenie sľubu nebude priaznivo prijatý.
24
Nebudete obetovať Jahvemu zviera, ktoré má upadnuté, rozbité, vytrhnuté alebo vyrezané semenníky. Nebudete to robiť vo svojej krajine
25
a neprijmete nič také z ruky nejakého cudzinca, aby ste to obetovali ako pokrm svojho Boha. Ich znetvorenie je totiž chyba a takáto obeta by vám nezískala priaznivé prijatie."
26
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
27
"Keď sa ti uliahne teľa, jahňa alebo kozľa, zostane sedem dní pri svojej matke. Od ôsmeho dňa môže byť priaznivo prijaté ako zápalná obeta Jahvemu.
28
Kravu alebo ovcu, nezabijete v jeden deň zviera a jeho mláďa, či je to teľa alebo jahňa.
29
Ak konáte Jahvemu obetu, urobte ju tak, aby ste boli priaznivo prijatí:
30
ešte toho dňa sa zje a nenechá sa z nej nič do budúceho rána. Ja som Jahve.
31
Budete dodržiavať moje prikázania a uvádzať ich do života. Ja som Jahve.
32
Neznesvätíte moje sväté meno, aby som sa ja, Jahve, ktorý vás posväcuje, ukázal svätým medzi Izraelcami.
33
Ja som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom. Ja som Jahve."
Levitikus 22:1
Levitikus 22:2
Levitikus 22:3
Levitikus 22:4
Levitikus 22:5
Levitikus 22:6
Levitikus 22:7
Levitikus 22:8
Levitikus 22:9
Levitikus 22:10
Levitikus 22:11
Levitikus 22:12
Levitikus 22:13
Levitikus 22:14
Levitikus 22:15
Levitikus 22:16
Levitikus 22:17
Levitikus 22:18
Levitikus 22:19
Levitikus 22:20
Levitikus 22:21
Levitikus 22:22
Levitikus 22:23
Levitikus 22:24
Levitikus 22:25
Levitikus 22:26
Levitikus 22:27
Levitikus 22:28
Levitikus 22:29
Levitikus 22:30
Levitikus 22:31
Levitikus 22:32
Levitikus 22:33
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27