A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 2

1
Ak niekto obetuje Jahvemu nekrvavú obetu, jeho obetným darom bude jemná múka, na ktorú naleje olej a položí kadidlo.
2
Zanesie ju kňazom, Áronovým synom; vezme z toho plnú hrsť jemnej múky a olej a všetko kadidlo a kňaz to spáli na oltári ako pripomienku; ako obetu príjemnej vône Jahvemu.
3
Zvyšok nekrvavej obety pripadne Áronovi a jeho synom ako presvätá časť zo zápalných obetí Jahvemu.
4
Keď budeš prinášať nekrvavú obetu z cesta upečeného v peci, budú to nekvasené koláče z jemnej múky zarobené olejom alebo nekvasené osúchy natreté olejom.
5
Ak je tvojím obetným darom nekrvavá obeta upečená na platni, bude z jemnej múky, zarobená olejom bez kvasu.
6
Rozlámeš ju na kusy a poleješ olejom. Bude to nekrvavá obeta.
7
Ak je tvojím obetným darom nekrvavá obeta pripravená v panvici, jemná múka bude pripravená s olejom.
8
Prinesieš Jahvemu nekrvavú obetu, ktorá bola takto pripravená. Predloží sa kňazovi, ktorý ju zanesie k oltáru.
9
Kňaz vezme z tejto nekrvavej obety pripomienkovú časť, ktorú obráti na oltári na dym, to bude obeta príjemnej vône Jahvemu.
10
Zvyšok nekrvavej obety pripadne Áronovi a jeho synom ako najsvätejšia časť zo zápalných obetí Jahvemu.
11
Nijaká obeta, ktorú obetujete Jahvemu, nesmie sa pripravovať s kvasom, lebo nikdy nesmiete spaľovať ani kvas, ani med ako zápalnú obetu Jahvemu.
12
Prinesiete z nich na obetu Jahvemu ako obetu prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa nepríde nikdy.
13
Posolíš každú nekrvavú obetu, ktorú obetuješ, a nikdy nezabudneš dávať na svoju nekrvavú obetu soľ zmluvy svojho Boha; ku každému obetnému daru pripojíš obetný dar soli svojmu Bohu.
14
Ak prinášaš Jahvemu nekrvavú obetu z prvotín, bude to formou pražených klasov na ohni alebo v podobe chleba pečeného z mletého obilia, z ktorého urobíš túto nekrvavú obetu zo svojich prvotín.
15
Pridáš k tomu olej a položíš na to kadidlo, to je nekrvavá obeta,
16
a kňaz toto obráti na dym, spomienku, s časťou oleja (i so všetkým kadidlom) ako zápalnú obetu Jahvemu.
Levitikus 2:1
Levitikus 2:2
Levitikus 2:3
Levitikus 2:4
Levitikus 2:5
Levitikus 2:6
Levitikus 2:7
Levitikus 2:8
Levitikus 2:9
Levitikus 2:10
Levitikus 2:11
Levitikus 2:12
Levitikus 2:13
Levitikus 2:14
Levitikus 2:15
Levitikus 2:16
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27