A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 21
Ak niekto obetuje Jahvemu nekrvavú obetu, jeho obetným darom bude jemná múka, na ktorú naleje olej a položí kadidlo.
2
Zanesie ju kňazom, Áronovým synom; vezme z toho plnú hrsť jemnej múky a olej a všetko kadidlo a kňaz to spáli na oltári ako pripomienku; ako obetu príjemnej vône Jahvemu.
3
Zvyšok nekrvavej obety pripadne Áronovi a jeho synom ako presvätá časť zo zápalných obetí Jahvemu.
4
Keď budeš prinášať nekrvavú obetu z cesta upečeného v peci, budú to nekvasené koláče z jemnej múky zarobené olejom alebo nekvasené osúchy natreté olejom.
5
Ak je tvojím obetným darom nekrvavá obeta upečená na platni, bude z jemnej múky, zarobená olejom bez kvasu.
6
Rozlámeš ju na kusy a poleješ olejom. Bude to nekrvavá obeta.
7
Ak je tvojím obetným darom nekrvavá obeta pripravená v panvici, jemná múka bude pripravená s olejom.
8
Prinesieš Jahvemu nekrvavú obetu, ktorá bola takto pripravená. Predloží sa kňazovi, ktorý ju zanesie k oltáru.
9
Kňaz vezme z tejto nekrvavej obety pripomienkovú časť, ktorú obráti na oltári na dym, to bude obeta príjemnej vône Jahvemu.
10
Zvyšok nekrvavej obety pripadne Áronovi a jeho synom ako najsvätejšia časť zo zápalných obetí Jahvemu.
11
Nijaká obeta, ktorú obetujete Jahvemu, nesmie sa pripravovať s kvasom, lebo nikdy nesmiete spaľovať ani kvas, ani med ako zápalnú obetu Jahvemu.
12
Prinesiete z nich na obetu Jahvemu ako obetu prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa nepríde nikdy.
13
Posolíš každú nekrvavú obetu, ktorú obetuješ, a nikdy nezabudneš dávať na svoju nekrvavú obetu soľ zmluvy svojho Boha; ku každému obetnému daru pripojíš obetný dar soli svojmu Bohu.
14
Ak prinášaš Jahvemu nekrvavú obetu z prvotín, bude to formou pražených klasov na ohni alebo v podobe chleba pečeného z mletého obilia, z ktorého urobíš túto nekrvavú obetu zo svojich prvotín.
15
Pridáš k tomu olej a položíš na to kadidlo, to je nekrvavá obeta,
16
a kňaz toto obráti na dym, spomienku, s časťou oleja (i so všetkým kadidlom) ako zápalnú obetu Jahvemu.