A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 19

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k celej pospolitosti Izraelcov. Povieš im: Buďte svätí, lebo ja, Jahve, váš Boh, som svätý!
3
Každý z vás bude mať v úcte svoju matku a svojho otca. A budete dodržiavať moje soboty. Ja som Jahve, váš Boh.
4
Neobracajte sa k modlám a nedávajte si odlievať bohov z kovu. Ja som Jahve, váš Boh.
5
Keď obetujete Jahvemu obetu spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste boli láskavo prijatí.
6
Bude sa z nej jesť v deň obetovania alebo na nasledujúci deň; čo z nej zvýši, na tretí deň bude spálené v ohni.
7
Ak by sa predsa z nej jedlo na tretí deň, bol by to skazený pokrm, nebude láskavo prijatý.
8
Kto by z neho jedol, ponesie ťarchu svojej viny, lebo znesvätil Jahveho svätosť: ten bude vylúčený zo svojho ľudu.
9
Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nebudete žať až po samý okraj poľa. Klásky po svojej žatve nebudeš zbierať.
10
Nebudeš oberať svoju vinicu dočista a ani nebudeš zbierať napadané ovocie vo svojej záhrade. Nechaj ho chudobnému a cudzincovi. Ja som Jahve, váš Boh.
11
Nikto z vás sa nedopustí voči svojmu krajanovi krádeže, pretvárky alebo podvodu.
12
Nebudete krivo prisahať na moje meno; zneuctil by si meno svojho Boha. Ja som Jahve.
13
Nebudeš vykorisťovať svojho blížneho a nebudeš ho okrádať: mzda robotníka nezostane u teba do budúceho rána.
14
Nebudeš preklínať nemého a pred slepého nepoložíš prekážku, ale budeš sa báť svojho Boha. Ja som váš Boh.
15
Nebudete páchať nespravodlivosť pri súde. Nebudeš nadržiavať chudobnému, ani sa nedáš oslepiť mocným: spravodlivo budeš súdiť svojho krajana.
16
Nebudeš ohovárať svojich a nebudeš číhať na krv svojho blížneho. Ja som Jahve.
17
Nebudeš prechovávať vo svojom srdci nenávisť k svojmu bratovi. Musíš napomenúť svojho krajana, a tak neponesieš ťarchu hriechu.
18
Nepomsti sa a nebudeš prechovávať nevraživosť voči synom svojho ľudu. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som Jahve.
19
Budete zachovávať moje zákony. Nespáriš vo svojom dobytku dva rozličné druhy. Nezaseješ do svojho poľa dva rôzne druhy zrna. Nebudeš nosiť na sebe šaty z dvoch druhov látky.
20
Ak nejaký muž súloží s nejakou ženou a ak ona je slúžkou a súložnicou iného muža, od ktorého nebola vykúpená a ktorý jej nedal slobodu, prvý muž bude potrestaný podľa zákona, ale nebudú vydaní na smrť, lebo ona nebola slobodná.
21
On prinesie Jahvemu obetu za hriech pri vchode do Stanu Stretávania. Bude to baran zadosťučinenia za vinu.
22
Týmto baranom zadosťučinenia za vinu kňaz vykoná na tom človeku pred Jahvem obrad zmierenia za spáchaný hriech; a hriech, ktorý spáchal, bude mu odpustený.
23
Keď prídete do tej krajiny a zasadíte nejaký ovocný strom, budete jeho plody považovať akoby za jeho predkožku. Po tri roky budú pre vás zakázané, nebude sa z nich jesť.
24
Na štvrtý rok budú všetky ich plody vo sviatok chvály zasvätené Jahvemu.
25
Až v piatom roku budete smieť jesť ich plody a zbierať úrodu pre seba. Ja som Jahve, váš Boh.
26
Nebudete jesť nič s krvou, nebudete veštiť ani čarovať.
27
Nebudete si zaobľovať okraj svojich vlasov a nebudeš si strihať okraj svojej brady.
28
Nebudete si robiť zárezy do tela pre mŕtveho a nebudete sa tetovať. Ja som Jahve.
29
Nezneucťuj svoju dcéru, nerob z nej prostitútku; tak nebude celá krajina zhanobená a celá neprepadne krvismilstvu.
30
Budete zachovávať moje soboty a uctievať moju svätyňu. Ja som Jahve.
31
Neobracajte sa k prízrakom a nevyhľadávajte veštcov, poškvrnili by vás. Ja som Jahve, váš Boh.
32
Pred šedinami povstaneš, uctíš si osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som Jahve.
33
Ak sa zdržuje pri vás vo vašej krajine cudzinec, nebudete ho trápiť.
34
Cudzinec, ktorý býva s vami, bude pre vás ako krajan a budeš ho milovať ako seba samého, lebo ste boli cudzincami v Egyptskej krajine. Ja som Jahve, váš Boh.
35
Nebudete sa dopúšťať nespravodlivosti pri súde či pri dĺžkovej miere, pri váhe alebo objeme.
36
Budete mať správne váhy, správne závažia, správnu efu, správny hin. Ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny.
37
Zachovávajte všetky moje zákony a všetky moje zvyky a uvádzajte ich do života. Ja som Jahve."
Levitikus 19:1
Levitikus 19:2
Levitikus 19:3
Levitikus 19:4
Levitikus 19:5
Levitikus 19:6
Levitikus 19:7
Levitikus 19:8
Levitikus 19:9
Levitikus 19:10
Levitikus 19:11
Levitikus 19:12
Levitikus 19:13
Levitikus 19:14
Levitikus 19:15
Levitikus 19:16
Levitikus 19:17
Levitikus 19:18
Levitikus 19:19
Levitikus 19:20
Levitikus 19:21
Levitikus 19:22
Levitikus 19:23
Levitikus 19:24
Levitikus 19:25
Levitikus 19:26
Levitikus 19:27
Levitikus 19:28
Levitikus 19:29
Levitikus 19:30
Levitikus 19:31
Levitikus 19:32
Levitikus 19:33
Levitikus 19:34
Levitikus 19:35
Levitikus 19:36
Levitikus 19:37
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27