A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 18

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom; povieš im: Ja som Jahve, váš Boh.
3
Nesmiete robiť tak, ako sa robí v Egyptskej krajine, kde ste bývali; nesmiete robiť ani tak, ako sa robí v Kanaánskej krajine, kam vás vediem. Nebudete sa správať podľa ich zákonov,
4
naopak, budete uplatňovať moje zvyky, ktoré budete plniť, a moje zákony, ktoré budete dodržiavať, budete sa podľa nich riadiť. Ja som Jahve, váš Boh.
5
Budete zachovávať moje zákony a moje zvyky: kto ich bude plniť, nájde v nich život. Ja som Jahve.
6
Nikto z vás sa nepriblíži k svojej pokrvnej príbuznej, aby odkryl jej nahotu. Ja som Jahve.
7
Neodkryješ nahotu svojho otca, ani nahotu svojej matky. Je to tvoja matka, neodkryješ jej nahotu.
8
Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, je to vlastne nahota tvojho otca.
9
Neodkryješ nahotu svojej sestry, či je to dcéra tvojho otca, alebo dcéra tvojej matky. Aj keby sa narodila v dome, aj keby sa narodila mimo, neodkryješ jej nahotu.
10
Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna; ani dcéry svojej dcéry. Lebo ich nahota je tvoja vlastná nahota.
11
Neodkryješ nahotu dcéry ženy svojho otca, zrodenej z tvojho otca. Je to tvoja sestra, nesmieš odkryť jej nahotu.
12
Neodkryješ nahotu sestry svojho otca, je to telo tvojho otca.
13
Neodkryješ nahotu sestry svojej matky, je to vlastné telo tvojej matky.
14
Neodkryješ nahotu brata svojho otca; nepriblížiš sa teda k jeho manželke, lebo je to žena tvojho strýka.
15
Neodkryješ nahotu svojej nevesty. Je to žena tvojho syna, neodkryješ jej nahotu.
16
Neodkryješ nahotu ženy svojho brata, lebo je to vlastne nahota tvojho brata.
17
Neodkryješ nahotu ženy a jej dcéry; nevezmeš si dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryl ich nahotu. Sú tvojím vlastným telom; bolo to by krvismilstvo!
18
Nevezmeš si do svojho háremu nejakú ženu a zároveň jej sestru, aby si odkryl jej nahotu ešte za sestrinho života.
19
Nepriblížiš sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryl jej nahotu.
20
Žene svojho krajana nedáš svoje manželské lôžko, stal by si sa tak nečistým.
21
Nevydáš svoje deti Molochovi a nezneuctíš tak meno svojho Boha. Ja som Jahve.
22
Nebudeš súložiť s mužom tak, ako sa súloží so ženou. Je to ohavnosť.
23
Neposkytneš svoje lôžko nijakému zvieraťu; stal by si sa tak nečistým. Žena sa neoddá zvieraťu, aby sa s ním spojila. Bola by to nehanebnosť.
24
Ničím z toho sa nepoškvrňujte: všetkým tým sa znečistili národy, ktoré pred vami vyháňam.
25
Krajina sa stala nečistou, ja som potrestal jej vinu a krajina musela vyvrhnúť svojich obyvateľov.
26
Ale vy zachovávajte moje zákony a moje zvyky, nedopusťte sa nijakej z týchto ohavností, a to ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami.
27
Lebo všetky tieto ohavnosti páchali ľudia, ktorí bývali v tejto krajine pred vami, a tak sa krajina stala nečistou.
28
Ak ju aj vy znečistíte, či vás nevyvrhne tak, ako vyvrhla národ, ktorý tu bol pred vami?
29
Veru, ktokoľvek by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, všetci, čo to spáchajú, budú vylúčení zo svojho ľudu.
30
Zachovávajte teda moje nariadenia bez toho, aby ste naplnili tieto ohavné zvyky, ktoré sa používali pred vami; tak sa nimi nepoškvrníte. Ja som Jahve, váš Boh."
Levitikus 18:1
Levitikus 18:2
Levitikus 18:3
Levitikus 18:4
Levitikus 18:5
Levitikus 18:6
Levitikus 18:7
Levitikus 18:8
Levitikus 18:9
Levitikus 18:10
Levitikus 18:11
Levitikus 18:12
Levitikus 18:13
Levitikus 18:14
Levitikus 18:15
Levitikus 18:16
Levitikus 18:17
Levitikus 18:18
Levitikus 18:19
Levitikus 18:20
Levitikus 18:21
Levitikus 18:22
Levitikus 18:23
Levitikus 18:24
Levitikus 18:25
Levitikus 18:26
Levitikus 18:27
Levitikus 18:28
Levitikus 18:29
Levitikus 18:30
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27