A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 15

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2
"Prehovorte k Izraelcom a povedzte im: Ak má niektorý muž výtok vychádzajúci z tela, tento výtok je nečistý.
3
V tomto pozostáva jeho nečistota dotiaľ, kým má tento výtok: či jeho telo vylučuje výtok, alebo výtok sa zastavil, v oboch prípadoch je nečistý.
4
Každé lôžko, na ktorom bude ležať ten muž postihnutý výtokom, bude nečisté a každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý.
5
Kto sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
6
Kto si sadne na nejaký predmet, na ktorom predtým sedel taký muž, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
7
Kto sa dotkne tela takéhoto muža, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
8
Ak muž postihnutý výtokom napľuje na čistú osobu, táto osoba si musí vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistá až do večera.
9
Každé sedlo, na ktorom cestoval ten muž, bude nečisté.
10
Všetci, ktorí sa dotknú akéhokoľvek predmetu, ktorý mal pod sebou, budú nečistí až do večera. Kto bude prenášať taký predmet, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
11
Všetci, ktorých sa taký muž dotkol a neumyl si predtým ruky, musia si vyprať odev, umyť sa vo vode a budú nečistí až do večera.
12
Hlinená nádoba, ktorej sa taký muž dotkne, musí sa rozbiť a všetko drevené náčinie musí sa opláchnuť vodou.
13
Keď sa taký muž uzdraví, odpočíta sedem dní od svojho očistenia. Musí si vyprať odev, umyť si telo v tečúcej vode a bude čistý.
14
Na ôsmy deň nech vezme dve hrdličky alebo dvoch holúbkov, príde pred Jahveho ku vchodu do Stanu Stretávania a odovzdá ich kňazovi.
15
S jedným kňaz vykoná obetu za hriech, s druhým celopal. Tak kňaz nad ním pred Jahvem vykoná obrad zmierenia za jeho výtok.
16
Ak bude mať niektorý muž výron semena, musí si vo vode umyť celé telo a bude nečistý až do večera.
17
Každý odev a všetko kožené, kam sa dostalo semeno, musí sa vyprať vo vode a bude nečisté až do večera.
18
Ak žena má manželský styk s mužom, musia sa obaja umyť vo vode a budú nečistí až do večera.
19
Ak má nejaká žena výtok krvi a keď z jej tela vyteká krv, bude sedem dní vo svojej pravidelnej odlúčenosti. Každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.
20
Všetko, na čo si ľahne v čase svojej odlúčenosti, bude nečisté; každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý.
21
Každý, kto sa dotkne jej lôžka, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
22
Každý, kto sa dotkne akéhokoľvek predmetu, na ktorom sedela, musí si vyprať odev, okúpať sa vo vode a bude nečistý až do večera.
23
Ak je na lôžku alebo na nábytku, na ktorom ona sedela, nejaký predmet, ten, kto sa ho dotkne, bude nečistý až do večera.
24
Ak s ňou niektorý muž súloží, jej pravidelná odlúčenosť sa prenesie na neho, bude nečistý sedem dní a každé lôžko, na ktoré si ľahne, bude nečisté.
25
Keď bude mať niektorá žena krvotok viac dní mimo jej pravidelného času alebo ak sa jej pravidelný čas predĺži, bude po celý čas svojho výtoku nečistá ako pri svojej pravidelnej odlúčenosti.
26
Každé lôžko, na ktoré si po celý čas svojho výtoku ľahne, bude také ako lôžko pri jej pravidelnej odlúčenosti; každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý ako počas nečistoty jej pravidelnej odlúčenosti.
27
Každý, kto sa dotkne týchto vecí, bude nečistý, musí si vyprať odev, umyť sa vo vode a bude nečistý až do večera.
28
Keď sa očistí zo svojho výtoku, odpočíta sedem dní a potom bude čistá.
29
Na ôsmy deň nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky a prinesie ich kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania.
30
S jedným kňaz vykoná obetu za hriech a s druhým celopal; kňaz tak nad ňou pred Jahvem vykoná obrad zmierenia za jej výtok, ktorý ju robil nečistou.
31
Upozorníte teda Izraelcov na ich nečistoty, aby pre svoju nečistotu nezomreli, keby poškvrnili môj Príbytok, ktorý je uprostred nich.
32
Toto je zákon o mužovi, ktorý má výtok a výron semena, ktorý ho znečisťuje,
33
o žene v jej pravidelnej odlúčenosti, o mužovi alebo žene, ktorí majú výtok, a o mužovi, ktorý súloží s nečistou ženou."
Levitikus 15:1
Levitikus 15:2
Levitikus 15:3
Levitikus 15:4
Levitikus 15:5
Levitikus 15:6
Levitikus 15:7
Levitikus 15:8
Levitikus 15:9
Levitikus 15:10
Levitikus 15:11
Levitikus 15:12
Levitikus 15:13
Levitikus 15:14
Levitikus 15:15
Levitikus 15:16
Levitikus 15:17
Levitikus 15:18
Levitikus 15:19
Levitikus 15:20
Levitikus 15:21
Levitikus 15:22
Levitikus 15:23
Levitikus 15:24
Levitikus 15:25
Levitikus 15:26
Levitikus 15:27
Levitikus 15:28
Levitikus 15:29
Levitikus 15:30
Levitikus 15:31
Levitikus 15:32
Levitikus 15:33
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27