A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 13

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2
"Ak sa na koži niektorého človeka utvorí opuchlina, lišaj alebo škvrna, možno predvídať kožné malomocenstvo. Dovedú ho ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.
3
Kňaz prezrie chorobný znak na koži. Ak chlpy na hornom mieste obeleli a ak je chorobný znak hlbší ako okolitá pokožka, je to naozaj chorobný prípad malomocenstva. Keď ho kňaz prezrie, vyhlási ho za nečistého.
4
Ale ak je na koži biela škvrna a chýba viditeľné prepadávanie kože a zbelenie chlpu, kňaz oddelí chorého na sedem dní.
5
Siedmeho dňa ho prezrie. A ak na vlastné oči zistí, že chorobný znak zostal, ale na pokožke sa nešíri, oddelí ho na ďalších sedem dní
6
a znova ho prezrie na siedmy deň po druhý raz. Keď zistí, že choré miesto zbledlo a na koži sa nešíri, kňaz vyhlási toho človeka za čistého: ide o lišaj. Potom si operie šaty a bude čistý.
7
Ak sa však lišaj ďalej šíri na koži i potom, čo sa chorý ukázal kňazovi a bol vyhlásený za čistého, znova predstúpi pred neho.
8
Keď ho prezrie a zistí, že sa lišaj rozšíril na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého: ide o malomocenstvo.
9
Ak sa na nejakom človekovi objaví choroba na spôsob malomocenstva, odvedú ho ku kňazovi.
10
Kňaz ho prezrie a ak zistí na koži bielu opuchlinu so zbelenými chlpami a vytvorením vredu,
11
je to zastaralé malomocenstvo na jeho koži. Kňaz ho vyhlási za nečistého. Neoddelí ho, je bez akejkoľvek pochybnosti nečistý.
12
Ale ak sa malomocenstvo rozšíri po koži a choroba pokryje celú kožu od hlavy po päty, kamkoľvek kňaz pozrie,
13
ten prezrie chorého a zistí, že malomocenstvo pokrylo celé jeho telo, chorého vyhlási za čistého. Nakoľko celý obelel, je čistý.
14
Ale odo dňa, keď sa na ňom objaví živé mäso, bude nečistý.
15
Keď kňaz uvidí vred, vyhlási ho za nečistého: živé mäso je nečisté, je to malomocenstvo.
16
Ale ak živé mäso znova obelie, ten človek vyhľadá kňaza,
17
on ho prezrie, a ak zistí, že choré miesto obelelo, vyhlási chorého za čistého, je čistý.
18
Ak niekomu na koži vznikol vred, ktorý sa zahojil,
19
a ak na mieste vredu vznikne belavá opuchlina alebo ružová škvrna, ten človek sa ukáže kňazovi.
20
On ho prezrie, a keď zbadá, že je to viditeľne hlbšie ako koža a že mu chlpy obeleli, kňaz ho vyhlási za nečistého: je to prípad malomocenstva, ktoré sa vyvinulo z vredu.
21
Ale ak kňaz pri prezretí nevidí ani biele chĺpky, ani prepadávanie kože, ale zblednutie vyrážky, oddelí chorého na sedem dní.
22
Vyhlási ho za nečistého, ak sa vyrážka rozšíri po koži: je to prípad malomocenstva.
23
Ale ak škvrna zostane na mieste a nešíri sa, je to jazva po vrede: kňaz vyhlási toho človeka za čistého.
24
Ak má niekto na koži popáleninu a na popálenine sa utvorí pľuzgier, ružová alebo biela škvrna,
25
kňaz ho prezrie. Ak zistí, že chlpy na škvrne obeleli a že na koži sa viditeľne prepadáva škvrna, je to malomocenstvo, ktoré sa vyvinulo z popáleniny. Kňaz toho človeka vyhlási za nečistého: je to prípad malomocenstva.
26
Ak kňaz pri prehliadke zistí, že na škvrne niet bielych chlpov, ani sa neprepadáva koža, ale že škvrna zbledla, kňaz ho oddelí na sedem dní.
27
Na siedmy deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna rozšírila na koži, vyhlási ho za nečistého: je to prípad malomocenstva.
28
Ak sa škvrna zastavila, nerozširuje sa na koži, ak naopak zbledla, je to iba opuchlina po popálení. Kňaz toho človeka vyhlási za čistého, lebo je to len jazva po popálenine.
29
Ak nejaký muž alebo žena má ranu na hlave alebo na brade,
30
kňaz prezrie tú ranu a ak zistí zreteľné poklesnutie kože s nažltlými a tenkými chlpami, vyhlási chorého za nečistého. Je to prašina, ktorej sa hovorí malomocenstvo hlavy alebo brady.
31
Ak kňaz pri prehliadke tejto prašiny zistí, že tam vôbec nie je viditeľne poklesnutá koža ani nažltlé chlpy, oddelí postihnutého prašinou na sedem dní.
32
Na siedmy deň tú vyrážku prezrie a ak zistí, že sa prašina nerozšírila a niet na nej žltých chlpov, že tam nie je viditeľné poklesnutie kože,
33
chorý sa oholí, ale vynechá prašivú časť, a kňaz ho druhý raz oddelí na sedem dní.
34
Na siedmy deň prezrie vyrážku a ak zistí, že sa nerozšírila na koži a nie je tam viditeľný pokles kože, toho človeka kňaz vyhlási za čistého. Potom si vyperie šaty a bude čistý.
35
Ak sa však po tomto očistení prašina rozšírila po koži,
36
kňaz ho prehliadne: a keď zistí, že sa prašina na koži rozšírila, to znamená, že chorý je nečistý, a nebude sa zisťovať, či chlpy zožltli.
37
Naproti tomu, ak sa podľa jeho zistenia prašina zastavila a ak sa objavujú čierne chĺpky, to znamená, že chorý je vyliečený, je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého.
38
Ak sa vytvoria na koži muža alebo ženy škvrny a ak sú tieto škvrny biele,
39
kňaz ich prezrie. Ak zistí, že tieto škvrny na koži sú nevýrazne biele, ide o vyrážku, ktorá prepukla na koži: ten chorý je čistý.
40
Ak nejaký človek stratí vlasy vzadu na hlave, je to plešina temena, je čistý.
41
Ak stratí vlasy vpredu na hlave, je plešatý na čele, je čistý.
42
Ale ak sa na temene alebo na čele objaví bledočervený znak, to znamená, že u tohto človeka prepuklo malomocenstvo na temene alebo na čele.
43
Kňaz ho prehliadne a ak mu zistí na temene alebo na čele bledočervenú opuchlinu, ktorá vyzerá rovnako ako kožné malomocenstvo,
44
to znamená, že ten človek je malomocný; je nečistý. Kňaz ho musí vyhlásiť za nečistého, je zasiahnutý malomocenstvom na hlave.
45
Malomocný, ktorý je zasiahnutý touto chorobou, bude nosiť roztrhnuté šaty a rozpustené vlasy; zakryje si fúzy a bude kričať: "Nečistý, nečistý!"
46
Bude nečistý, kým bude mať tú chorobu. A ako nečistý bude bývať oddelene: jeho príbytok bude mimo tábora.
47
Ak sú malomocenstvom zasiahnuté nejaké šaty, vlnené alebo ľanové,
48
vlnená alebo ľanová látka alebo tkanina na osnove, koža alebo výrobok z kože,
49
ak je táto škvrna na šatách, na koži, na látke, na prikrývke alebo na koženom výrobku zelenkavá alebo načervenalá, je to prípad malomocenstva a treba ho ukázať kňazovi.
50
Kňaz tú škvrnu prezrie a ten predmet oddelí na sedem dní.
51
Na siedmy deň prezrie škvrnu a keď sa škvrna rozšírila na šatách, na tkanej či pletenej látke alebo na koži alebo na akomkoľvek koženom výrobku, je to prípad zhubného malomocenstva: postihnutý predmet je nečistý.
52
Spáli tie šaty, tú látku, vlnenú alebo ľanovú prikrývku alebo akýkoľvek kožený predmet, všetko, na čom sa objavila tá škvrna, lebo je to zhubné malomocenstvo, ktoré musí byť spálené v ohni.
53
Ale ak kňaz pri prehliadke zistí, že sa škvrna nerozšírila na šatách alebo na látke, na tkanine alebo na akomkoľvek koženom predmete,
54
kňaz rozkáže napadnutý predmet vyprať a po druhý raz ho oddelí na sedem dní.
55
Po vypraní škvrnu prezrie a ak zistí, že nezmenila vzhľad, hoci sa nerozšírila, ten predmet je nečistý. Spáliš ho v ohni; je to zažraté, či je na líci, či na rube.
56
Ale ak kňaz pri prehliadke zistí, že škvrna po vypratí vybledla, vytrhne ju zo šiat, z kože alebo z látky alebo z tkaniny.
57
Ale ak sa tá škvrna opäť objaví na tých šatách, na tej látke, prikrývke alebo na akomkoľvek koženom predmete, znamená to, že je to bujnejúce malomocenstvo, a to, čo zasiahlo, spáliš v ohni.
58
Šaty, látka, tkanina alebo akýkoľvek kožený predmet, z ktorých po vypraní tá škvrna zmizla, budú čisté potom, keď budú vypraté druhýkrát.
59
Toto je zákon o prípade malomocenstva na vlnených alebo ľanových šatách, na látke, na tkanine alebo na akomkoľvek koženom predmete, ak ide o to, či majú byť vyhlásené za čisté, alebo nečisté."
Levitikus 13:1
Levitikus 13:2
Levitikus 13:3
Levitikus 13:4
Levitikus 13:5
Levitikus 13:6
Levitikus 13:7
Levitikus 13:8
Levitikus 13:9
Levitikus 13:10
Levitikus 13:11
Levitikus 13:12
Levitikus 13:13
Levitikus 13:14
Levitikus 13:15
Levitikus 13:16
Levitikus 13:17
Levitikus 13:18
Levitikus 13:19
Levitikus 13:20
Levitikus 13:21
Levitikus 13:22
Levitikus 13:23
Levitikus 13:24
Levitikus 13:25
Levitikus 13:26
Levitikus 13:27
Levitikus 13:28
Levitikus 13:29
Levitikus 13:30
Levitikus 13:31
Levitikus 13:32
Levitikus 13:33
Levitikus 13:34
Levitikus 13:35
Levitikus 13:36
Levitikus 13:37
Levitikus 13:38
Levitikus 13:39
Levitikus 13:40
Levitikus 13:41
Levitikus 13:42
Levitikus 13:43
Levitikus 13:44
Levitikus 13:45
Levitikus 13:46
Levitikus 13:47
Levitikus 13:48
Levitikus 13:49
Levitikus 13:50
Levitikus 13:51
Levitikus 13:52
Levitikus 13:53
Levitikus 13:54
Levitikus 13:55
Levitikus 13:56
Levitikus 13:57
Levitikus 13:58
Levitikus 13:59
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27