A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 12

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom, povedz im: Ak nejaká žena počne a porodí chlapca, bude sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá, ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti.
3
Na ôsmy deň obrežú predkožku dieťaťa
4
a ona ešte tridsaťtri dní bude ďalej očisťovať svoju krv. Nebude sa dotýkať ničoho posväteného a nevstúpi do svätyne, kým sa neskončí čas jej očisťovania.
5
Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti a naviac šesťdesiatšesť dní bude očisťovať svoju krv.
6
Keď sa skončí obdobie jej očisťovania, či už pre chlapca alebo dievča, prinesie kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania jednoročného baránka na celopal a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech.
7
Kňaz ich obetuje pred Jahvem a vykoná nad ňou obrad zmierenia a ona bude očistená od svojho krvotoku. Taký je zákon o žene, ktorá porodila syna alebo dcéru.
8
Ak nemá potrebnú sumu na jedného baránka, vezme dve hrdličky alebo dvoch holúbkov, jedného na celopal, druhého na obetu za hriech. Kňaz nad ňou vykoná obrad zmierenia a ona bude čistá."
Levitikus 12:1
Levitikus 12:2
Levitikus 12:3
Levitikus 12:4
Levitikus 12:5
Levitikus 12:6
Levitikus 12:7
Levitikus 12:8
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27