A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 121
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom, povedz im: Ak nejaká žena počne a porodí chlapca, bude sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá, ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti.
3
Na ôsmy deň obrežú predkožku dieťaťa
4
a ona ešte tridsaťtri dní bude ďalej očisťovať svoju krv. Nebude sa dotýkať ničoho posväteného a nevstúpi do svätyne, kým sa neskončí čas jej očisťovania.
5
Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti a naviac šesťdesiatšesť dní bude očisťovať svoju krv.
6
Keď sa skončí obdobie jej očisťovania, či už pre chlapca alebo dievča, prinesie kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania jednoročného baránka na celopal a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech.
7
Kňaz ich obetuje pred Jahvem a vykoná nad ňou obrad zmierenia a ona bude očistená od svojho krvotoku. Taký je zákon o žene, ktorá porodila syna alebo dcéru.
8
Ak nemá potrebnú sumu na jedného baránka, vezme dve hrdličky alebo dvoch holúbkov, jedného na celopal, druhého na obetu za hriech. Kňaz nad ňou vykoná obrad zmierenia a ona bude čistá."