A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 11

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal im:
2
"Prehovorte k Izraelcom a povedzte im: Zo všetkých zemských živočíchov môžete jesť tieto zvieratá:
3
Môžete jesť každého živočícha, ktorý má rozdelené kopytá, a to rozpoltené na dve ratice, a ktorý prežúva.
4
Ale z prežúvavcov a z tých, čo majú rozdelené kopytá, nesmiete jesť tieto druhy: za nečistú budete považovať ťavu, lebo hoci prežúva, nemá rozdelené kopyto;
5
za nečistého budete považovať jazveca, ten síce prežúva, ale nemá rozdelené paprčky, nech vám je nečistým;
6
za nečistého budete považovať zajaca, lebo hoci prežúva, nemá rozdelené paprčky;
7
za nečistú budete považovať sviňu, hoci má kopýtko rozdelené na dve rozdvojené paprčky, ale neprežúva.
8
Nebudete jesť ich mäso, ani sa nedotýkajte ich zdochliny, budete ich považovať za nečisté.
9
A zo všetkého, čo žije vo vode, môžete jesť toto: Všetko, čo má plutvy a šupiny a žije vo vode, v mori a riekach, môžete jesť.
10
Ale všetko, čo nemá plutvy a šupiny a žije v mori a v potokoch, medzi všetkými vodnými živočíchmi, a všetky živé tvory, ktoré sa tam nachádzajú, budete považovať za odporné.
11
Budete ich považovať za odporné a nebudete jesť ich mäso a ich zdochliny vám budú odporné.
12
Všetko, čo žije vo vode a nemá plutvy a šupiny, budete považovať za odporné.
13
Z vtákov budete považovať za odporné a nebudete jesť, budú vám odporné: sup, orlosup, orol morský,
14
kaňa čierna, rozličné druhy sokolov,
15
všetky druhy krkavcov,
16
pštros, kukučka, čajka a všetky druhy krahulcov,
17
kuvik, kormorán, výr,
18
ibis, pelikán, sup biely,
19
bocian, rôzne druhy volavky, dudok a netopier.
20
Všetok okrídlený hmyz chodiaci po štyroch budete považovať za odporný.
21
Zo všetkého lietajúceho hmyzu, ktorý chodí po štyroch nohách, môžete jesť len tieto: tie, ktoré majú stehienka nad nôžkami na skákanie po zemi.
22
Z týchto potom môžete jesť tieto: rozličné druhy kobylky sťahovavej, všetky druhy kobylky solam, kobylky chargol a kobylky chagab.
23
Všetok ostatný okrídlený hmyz, ktorý má štyri nohy, bude vám odporný.
24
Týmito sa znečistíte; každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera,
25
a kto bude prenášať ich zdochliny, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera.
26
Za nečisté budete považovať každé zviera, ktoré má kopyto, ale nerozdelené, a neprežúva; ktokoľvek sa ich dotkne, bude nečistý.
27
Za nečisté budete považovať tie štvornohé zvieratá, ktoré chodia po labách; ktokoľvek sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera,
28
a ktokoľvek ponesie ich zdochlinu, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera. Budete ich považovať za nečisté.
29
Z drobných zvierat, ktoré lezú po zemi, tieto budete považovať za nečisté: lasicu, myš a rôzne druhy jašteríc:
30
gekona, koacha, letaaha, chameleóna, tinchameta.
31
Tieto zvieratá budete považovať za nečisté medzi drobnými živočíchmi; ktokoľvek sa ich dotkne ako zdochlín, bude nečistý až do večera.
32
Každý predmet, na ktorý niektorá zdochlina padne, stáva sa nečistým: každé drevené náradie, šaty, koža, vrece alebo každá iná vec, ktorá sa používa. Treba ju ponoriť do vody a zostane nečistá až do večera; potom bude čistá.
33
Každú hlinenú nádobu, do ktorej niektorá z nich padne, rozbijete, jej obsah sa tým stáva nečistý.
34
Každá potrava na jedenie bude nečistá, ak sa dostane do styku s vodou z nej; každý nápoj na pitie z takej nádoby bude nečistý.
35
Všetko, na čo padne niečo z tých zdochlín, bude nečisté; pec a ohnisko budú rozbité, lebo sú nečisté a budú pre vás nečisté
36
(ale studne, cisterny a vodné plochy zostanú čisté; ktokoľvek sa dotkne nejakej ich zdochliny, bude nečistý.
37
Ak niečo z ich zdochlín padne na akékoľvek osivo, ono zostane čisté,
38
ale ak to zrno bolo navlhčené vodou a ak padne naň niektorá zo zdochlín, budete ho považovať za nečisté.
39
Ak zdochne niektoré zo zvierat, ktoré vám slúžia za potravu, ten, kto sa dotkne jeho zdochliny, bude nečistý až do večera.
40
Ten, kto bude jesť mäso z jeho zdochliny, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera, aj kto bude prenášať jeho zdochlinu, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera.
41
Každý drobný živočích, ktorý sa hemží po zemi, je odporný, nebude sa jesť.
42
Nebudete jesť nič z toho, čo sa plazí po bruchu, čo chodí po štyroch alebo viacerých nohách, nijaké drobné živočíchy, ktoré sa hemžia po zemi, lebo sú odporné.
43
Nerobte sami seba odpornými všetkými týmito drobnými hemžiacimi sa živočíchmi, neznečisťujte sa nimi, aby ste neboli od nich nečistými.
44
Lebo ja, Jahve, som váš Boh. Vy ste sa posvätili a stali ste sa svätými, lebo ja som svätý; neznečisťujte sa teda všetkými týmito drobnými živočíchmi, ktoré sa hemžia po zemi.
45
Áno, ja som Jahve, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom: buďte teda svätí, lebo ja som svätý.
46
Toto je zákon o zvieratách, vtákoch a o všetkom živom, čo sa hýbe vo vode, a o všetkom, čo sa plazí po zemi.
47
To preto, aby ste vedeli rozlišovať medzi nečistým a čistým, medzi zvieratami, ktoré sa môžu jesť, a tými, ktoré sa nesmú jesť."
Levitikus 11:1
Levitikus 11:2
Levitikus 11:3
Levitikus 11:4
Levitikus 11:5
Levitikus 11:6
Levitikus 11:7
Levitikus 11:8
Levitikus 11:9
Levitikus 11:10
Levitikus 11:11
Levitikus 11:12
Levitikus 11:13
Levitikus 11:14
Levitikus 11:15
Levitikus 11:16
Levitikus 11:17
Levitikus 11:18
Levitikus 11:19
Levitikus 11:20
Levitikus 11:21
Levitikus 11:22
Levitikus 11:23
Levitikus 11:24
Levitikus 11:25
Levitikus 11:26
Levitikus 11:27
Levitikus 11:28
Levitikus 11:29
Levitikus 11:30
Levitikus 11:31
Levitikus 11:32
Levitikus 11:33
Levitikus 11:34
Levitikus 11:35
Levitikus 11:36
Levitikus 11:37
Levitikus 11:38
Levitikus 11:39
Levitikus 11:40
Levitikus 11:41
Levitikus 11:42
Levitikus 11:43
Levitikus 11:44
Levitikus 11:45
Levitikus 11:46
Levitikus 11:47
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27