A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 1

1
Jahve zavolal Mojžiša a zo Stanu Stretávania k nemu prehovoril a povedal mu:
2
Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď niekto z vás chce priniesť Jahvemu obetný dar, môže tento dar priniesť z veľkého a malého dobytka.
3
Ak jeho obetným darom je celopal veľkého dobytka, obetuje bezchybného samca; obetuje ho pri vchode do Stanu Stretávania, aby bol priaznivo prijatý pred Jahvem.
4
Položí ruku na hlavu obety a ona bude priaznivo prijatá, aby sa za neho urobil obrad zmierenia.
5
Potom obetuje býka pred Jahvem a kňazi, Áronovi synovia, budú obetovať krv. Rozlejú ju dookola po oltári, ktorý je pred vchodom do Stanu Stretávania.
6
Potom stiahne kožu z obety a rozseká ju na štvrtiny.
7
Áronovi synovia, kňazi, rozložia oheň na oltári a na tento oheň nakladú drevo.
8
Potom Áronovi synovia, kňazi, rozložia štvrtiny, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni.
9
Vnútornosti a nohy umyje ten muž vodou a kňaz to všetko obráti na oltári na dym. Tento celopal bude zápalnou obetou príjemnej vône Jahvemu.
10
Ak jeho obetným darom je celopal z malého dobytka, jahňa alebo kozľa, privedie na obetu bezchybného samca.
11
Zabije ho pred Jahvem na severnej strane oltára a Áronovi synovia, kňazi, rozlejú krv dookola po oltári.
12
Potom ho rozseká na štvrtiny a kňaz ich rozloží s hlavou i tukom na drevo, uložené na oltárnom ohni.
13
Vnútornosti a nohy umyje ten muž vodou a kňaz všetko obetuje a na oltári obráti na dym. Tento celopal bude obetou príjemnej vône Jahvemu.
14
Ak jeho obetný dar Jahvemu je celopal vtáka, bude obetovať hrdličku alebo holúbä.
15
Kňaz ho bude obetovať na oltári, vykrúti mu krk, odtrhne mu hlavu a spáli ju na oltári; potom vytlačí jeho krv na stenu oltára.
16
Potom oddelí jeho hrvoľ i perie; hodí to na východnú stranu oltára, kam sa odkladá mastný popol.
17
Rozsekne to vtáča na dve polovice, z jednej i druhej strany jedno krídlo, ale neoddelí ich od seba. Potom kňaz na oltári, na uloženom dreve, obráti vtáča na dym. Tento celopal bude obetou príjemnej vône Jahvemu.
Levitikus 1:1
Levitikus 1:2
Levitikus 1:3
Levitikus 1:4
Levitikus 1:5
Levitikus 1:6
Levitikus 1:7
Levitikus 1:8
Levitikus 1:9
Levitikus 1:10
Levitikus 1:11
Levitikus 1:12
Levitikus 1:13
Levitikus 1:14
Levitikus 1:15
Levitikus 1:16
Levitikus 1:17
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27