A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 91
Neteš sa, Izrael, neplesaj ako iné národy! Lebo si opustil svojho Boha pre smilnú modloslužbu, za čo si sa tešil odmenám na všetkých obilných humnách.
2
Humno a vínny lis ich živiť nebudú, nové víno ich oklame.
3
Nebudú bývať v Jahveho krajine, Efraim sa vráti do Egypta alebo do Asýrska, jedávať budú jedlá nečisté.
4
Nebudú Jahvemu liať víno v obetu, ich obety mu nebudú príjemné: bude to pre nich ako chlieb smútku, všetci, čo ho jedia, poškvrnia sa. Ich chlieb bude iba pre nich, do domu Jahveho nebude mať prístup.
5
Čo spravíte na deň sviatočný, na deň Jahveho sviatku?
6
Lebo pozrite, ušli pred spustošením. Egypt ich prijme, Memfis ich pochová. Ich strieborné vzácnosti zarastú žihľavou, tŕnie bude rásť v ich stanoch.
7
Nadišli dni trestu, nadišli dni odplaty. nech to Izrael vie! — "Bláznom je prorok, muž ducha je šialenec!" — Pre tvoju veľkú vinu nepriateľstvo bude veľké.
8
Efraimovou hliadkou u môjho Boha je prorok, ale jemu kladú osídla na všetkých jeho cestách a v Božom dome nepriateľstvo.
9
Sú celkom skazení ako za dní v Gibei: rozpomenie sa na ich vinu, potresce ich hriechy.
10
Izrael som našiel ako hrozno na púšti, na vašich otcov som hľadel ako na prvé plody na figovníku. Ale keď došli do Baal-Peoru, zasvätili sa hanobnej modle a stali sa odpornými ako predmet ich lásky.
11
Ako vtáča uletí Efraimova sláva: niet pôrodov, niet tehotenstva, niet počatia.
12
Hoci aj odchovajú svojich synov, pripravím ich o nich prv, než dospejú. Veru, beda im, keď sa ja vzdialim od nich!
13
Efraim mi pripadal ako Týrus, vystavaný v šírom poli, ale Efraim musí vyviesť svojich synov na jatky.
14
Jahve, daj im… Čo im dáš? Daj im neplodné lono a vyschnuté prsia!
15
Celú ich zlobu bolo vidieť v Gilgale a tam som ich znenávidel. Pre ich zločiny vyženiem ich zo svojho domu, nebudem ich už milovať; všetky ich kniežatá sú vzbúrenci.
16
Efraim je podťatý, korene mu vysychajú, ovocie neprinesú. A keby aj porodili deti, usmrtím najdrahšie plody ich lona.
17
Môj Boh ich odvrhne, lebo ho neposlúchali. Potulovať sa budú medzi národmi.Ozeáš 9:1

Ozeáš 9:2

Ozeáš 9:3

Ozeáš 9:4

Ozeáš 9:5

Ozeáš 9:6

Ozeáš 9:7

Ozeáš 9:8

Ozeáš 9:9

Ozeáš 9:10

Ozeáš 9:11

Ozeáš 9:12

Ozeáš 9:13

Ozeáš 9:14

Ozeáš 9:15

Ozeáš 9:16

Ozeáš 9:17Ozeáš 1 / Oze 1

Ozeáš 2 / Oze 2

Ozeáš 3 / Oze 3

Ozeáš 4 / Oze 4

Ozeáš 5 / Oze 5

Ozeáš 6 / Oze 6

Ozeáš 7 / Oze 7

Ozeáš 8 / Oze 8

Ozeáš 9 / Oze 9

Ozeáš 10 / Oze 10

Ozeáš 11 / Oze 11

Ozeáš 12 / Oze 12

Ozeáš 13 / Oze 13

Ozeáš 14 / Oze 14