A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 81
Poplašný roh k ústam! Ako sup sa vrhá nešťastie na Jahveho dom, lebo porušili moju Zmluvu, vzbúrili sa proti môjmu Zákonu.
2
Teraz kričia ku mne: "Bože môj! My, Izraelci, si ťa uctievame."
3
Izrael odvrhol dobré, nepriateľ ho bude stíhať.
4
Ustanovili si kráľov, ale bezo mňa, dosadili si kniežatá, ale bez môjho schválenia. Zo svojho striebra a zlata si narobili modiel, na vlastnú skazu.
5
Tvoj boh-teľa zapácha, Samária, — môj hnev blčí proti nim. Nijako nemôžu zostať bez trestu.
6
Lebo akýže boh je ten býk? Remeselník ho zhotovil a nie je to Boh. Samárijské teľa bude roztrieskané na kúsky.
7
Izrael seje vietor, bude žať búrku: na steble niet klasov, a steblá bez klasov múku nedajú a ak niečo urodia, zhltnú to cudzinci.
8
Zhltnutý je Izrael. Medzi národmi teraz znamená toľko, ako vec, ktorú nikto nechce.
9
Lebo bežali do Asýrska ako divý osol-samotár. Efraim si kupuje milencov.
10
Nech si ich len kupujú medzi národmi! Teraz ich pozbieram a čoskoro budú trpieť pod ťarchou kráľa kniežati.
11
Lebo Efraim vo svojej hriešnosti si narobil oltárov, ktoré sa mu stali oltármi na hriech.
12
Napísal som preň mnoho príkazov môjho Zákona, ale oni ich pokladajú za cudzie.
13
Obety mi spaľujú, obetujú a jedia mäso z nich, ale Jahve ich neprijíma. Teraz si rozpomenie na ich vinu a ich hriechy potresce: do Egypta sa musia vrátiť.
14
Izrael zabudol na svojho tvorcu a nastaval si palácov; Júda zasa veľa opevnených miest; ale ja pošlem oheň na jeho mestá a ten strávi ich pevnosti.Ozeáš 8:1
Ozeáš 8:2
Ozeáš 8:3
Ozeáš 8:4
Ozeáš 8:5
Ozeáš 8:6
Ozeáš 8:7
Ozeáš 8:8
Ozeáš 8:9
Ozeáš 8:10
Ozeáš 8:11
Ozeáš 8:12
Ozeáš 8:13
Ozeáš 8:14


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14