A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 51
Počujte toto, kňazi, načúvajte, dom Izraela, kráľovský dom, dávaj dobrý pozor! Lebo proti vám sa vedie súd. Pretože ste boli osídlom v Micpe, napnutou sieťou na Tabore,
2
jamou, vykopanou v Šittime. Preto ich všetkých potrescem.
3
Ja poznám Efraima a Izrael sa predo mnou neskryje, ale ty si smilnil, Efraim, Izrael sa poškvrnil.
4
Ich skutky im prekážajú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo je v nich duch smilstva, a na Jahvem im nezáleží.
5
Pýcha Izraela svedčí proti nemu; Izrael a Efraim padajú pre svoje viny a Júda tiež padá s nimi.
6
Chodia hľadať Jahveho s ovcami a býkmi, ale ho nenájdu.
7
Vzdialil sa od nich, lebo boli neverní Jahvemu a zrodili mu nemanželské deti. Teraz ich nový mesiaca strávi aj s ich poliami.
8
Trúbte na roh v Gibei, na trúbe v Rame, kričte na poplach v Bet-Avene, zburcujte Benjamína!
9
O izraelských kmeňoch vyhlasujem nezmeniteľnú pravdu: v deň trestu Efraim bude spustošený.
10
Judské kniežatá si počínajú ako tí, čo prekladajú medzníky; ja na nich vylejem svoj hnev ako záplavu vôd.
11
Efraim je utláčateľ, ktorý šliape právo a rád behá za ničomnými modlami.
12
Ale ja budem pre Efraima ako moľ a pre Júdov dom ako kostižer.
13
Keď Efraim zbadal, že je chorý a Júda videl svoj vred, Efraim sa obrátil do Asýrie, poslal poslov k veľkému kráľovi; ale ten nemá moc uzdraviť vás, nemôže vyliečiť váš vred.
14
Lebo ja budem pre Efraima ako lev, ako levíča pre dom Júdu. Ja, ja roztrhám a odídem, odnesiem korisť, a nik ju nezachráni.
15
Odídem a vrátim sa na svoje miesto, kým neuznajú svoju vinu, kým ma nebudú hľadať. Vo svojej úzkosti budú ma znovu hľadať.Ozeáš 5:1
Ozeáš 5:2
Ozeáš 5:3
Ozeáš 5:4
Ozeáš 5:5
Ozeáš 5:6
Ozeáš 5:7
Ozeáš 5:8
Ozeáš 5:9
Ozeáš 5:10
Ozeáš 5:11
Ozeáš 5:12
Ozeáš 5:13
Ozeáš 5:14
Ozeáš 5:15


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14