A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 31
Jahve mi povedal: "Choď znovu, miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, a miluj ju tak, ako Jahve miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú ich obetné koláče z hrozna."
2
Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných a za sedem meríc jačmeňa.
3
Povedal som jej: "Mnoho dní zostaneš u mňa a smilniť nebudeš, nebudeš mať styky s mužom, ani ja s tebou."
4
Lebo mnoho dní zostanú Izraelci bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety, bez posvätného stĺpa, bez efódu a bez terafim.
5
Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Jahveho, svojho Boha, a svojho kráľa Dávida. Budú sa k Jahvemu utiekať s bázňou prosiac o jeho pomoc. To sa stane v posledných dňoch.Ozeáš 3:1
Ozeáš 3:2
Ozeáš 3:3
Ozeáš 3:4
Ozeáš 3:5


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14