A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 21
Počet Izraelcov bude ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať, ani spočítať. Aj na mieste, kde im hovorili: "Vy nie ste môj ľud," budú ich volať: "Synovia živého Boha."
2
Vtedy sa Júdovci a Izraelci znovu spoja, ustanovia si jednu hlavu a stanú sa pánmi zeme, lebo veľký bude deň Jizreela.
3
Oslovte svojich bratov "Môj ľud" a svoje sestry "Milovaná".
4
Zažalujte svoju matku, zažalujte ju na súde! Lebo nie je už mojou ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva!
5
Inak ju vyzlečiem donaha, nechám ju, aká bola v deň svojho narodenia, obrátim ju na púšť, zmením ju na vyprahnutú zem, umorím ju smädom.
6
Nezľutujem sa nad jej deťmi, lebo sú deťmi smilstva.
7
Hej, ich mater smilnila, tá, čo ich počala, sa zneuctila. Veď hovorievala: "Zájdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieb a vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje."
8
Preto ti zatarasím cestu tŕním a zastavím múrom, aby si nenašla svoje staré chodníky.
9
Bude sa zháňať za svojimi milencami, ale ich nedostihne, bude ich hľadať, ale ich nenájde. "Potom si povie: Pôjdem a vrátim sa k svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz."
10
Nechápala, že ja som jej dával obilie, nové víno a čerstvý olej. Ja som ju zahŕňal tým striebrom a zlatom, ktoré použili pre Baala!
11
Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoje nové víno, keď príde jeho doba, poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu.
12
Potom odhalím jej hanbu pred očami jej milencov a nik ju nevytrhne z mojej ruky.
13
Urobím koniec všetkým jej radovánkam, jej sviatkom, novomesiacom, jej sobotám i všetkým slávnostiam.
14
Spustoším jej vinice a figovníky, o ktorých hovorila: "To je mzda, ktorú mi dali moji milenci." Ale ja ich zmením na húšťavu a poľná zver ich poobžiera.
15
Potrescem ju za dni baalov, ktorým pálila kadidlo a zdobila sa prsteňmi a náhrdelníkmi a tak chodila za svojimi milencami a na mňa zabúdala. Jahveho výrok.
16
Preto pozrite, ja ju vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím jej k srdcu. Tam jej vrátim jej vinice a Údolie nešťastia zmením na Bránu nádeje.
17
Tam sa rozospieva ako za dní svojej mladosti, ako za dní, keď vychádzala z Egypta.
18
V ten deň — Jahveho výrok — budeš ma volať: "môj manžel" a nebudeš ma už volať: "môj Baal"!
19
Odstránim z jej úst mená Baalov, ich mená sa už nikdy nebudú spomínať.
20
V ten deň uzavriem pre nich zmluvu s divou zverinou, s nebeským vtáctvom a so zemeplazmi. Dolámem a odstránim z krajiny luk, meč i vojnu a dám im spočívať v bezpečí.
21
Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, neustálou láskou a oddanosťou.
22
Zasnúbim si ťa trvalou vernosťou a ty poznáš, kto je Jahve.
23
V ten deň ja dám odpoveď — Jahveho výrok — ja dám odpoveď nebu a nebo dá odpoveď zemi.
24
Zem odpovie obilím, novým vínom a čerstvým olejom. To bude ich odpoveď rovine Jizreel.
25
Izrael si znovu zasejeme v krajine. Zamilujem si Nemilú, Nie-môjmu-ľudu poviem: "Ty si môj ľud." A on mi odpovie: "Môj Boh."Ozeáš 2:1
Ozeáš 2:2
Ozeáš 2:3
Ozeáš 2:4
Ozeáš 2:5
Ozeáš 2:6
Ozeáš 2:7
Ozeáš 2:8
Ozeáš 2:9
Ozeáš 2:10
Ozeáš 2:11
Ozeáš 2:12
Ozeáš 2:13
Ozeáš 2:14
Ozeáš 2:15
Ozeáš 2:16
Ozeáš 2:17
Ozeáš 2:18
Ozeáš 2:19
Ozeáš 2:20
Ozeáš 2:21
Ozeáš 2:22
Ozeáš 2:23
Ozeáš 2:24
Ozeáš 2:25


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14