A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 141
Samária bude pykať, lebo sa vzoprela svojmu Bohu, mečom pohynú, ich deti budú roztrieskané, ich tehotné ženy budú rozpárané.
2
Izrael, vráť sa k Jahvemu, svojmu Bohu, lebo si svojou vinou padol.
3
Pripravte si slová, čo máte povedať a vráťte sa späť k Jahvemu! Povedzte mu: "Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, a my ti prinesieme v obetu statok z našich košiarov.
4
Asýria nás nezachráni, na koňa nevysadneme a dielu svojich rúka už nepovieme: "Bože náš". Lebo u teba nájde sirota zľutovanie."
5
Uzdravím ich odpadlíctvo, budem ich milovať, hoci si to nezaslúžia, lebo môj hnev sa od nich odvrátil.
6
Budem pre Izrael ako rosa a on bude kvitnúť ako ľalia, zapustí korene ako strom na Libanone.
7
Konáre sa mu rozrastú, bude nádherný ako oliva a zaváňať bude ako Libanon.
8
Izrael bude znovu prebývať v mojej tôni, budú siať pšenicu a sadiť vinič, povestný ako libanonské víno.
9
Čo má ešte Efraim s modlami? Ja som ho vyslyšal a bdiem nad ním. Ja som ako zelený cyprus, zo mňa pochádza tvoje ovocie.
10
Nech múdry človek uváži o týchto veciach a kto uvažuje, nech si to zapamätá, lebo Jahveho cesty sú priame a statoční kráčajú po nich, ale hriešnici na nich padajú.Ozeáš 14:1
Ozeáš 14:2
Ozeáš 14:3
Ozeáš 14:4
Ozeáš 14:5
Ozeáš 14:6
Ozeáš 14:7
Ozeáš 14:8
Ozeáš 14:9
Ozeáš 14:10


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14