A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 121
Efraim ma obkľučuje klamstvom a izraelský rod podvodom. Júda je odbojný voči Bohu a verný modlám, ktoré považuje za sväté.
2
Efraim pasie vietor, za východným vetrom sa ženie, denne pácha klamstvo a skazu: uzavierajú zmluvu s Asýrskom a nosia olej do Egypta.
3
Jahve vznáša žalobu proti Júdovi, rozhodol sa potrestať Jakuba za jeho správanie, odplatiť mu podľa jeho skutkov.
4
Už v materinskom lone chytil za pätu svojho brata a v mužnom veku zápasil s Bohom,
5
zápasil s anjelom a zvíťazil, plakal a prosil o zľutovanie. V Beteli postretol Boha, ktorý nám tam prehovoril.
6
Jahve je Boh nebeských mocností, Jahve je jeho titul.
7
Ty sa však vráť, s Božou pomocou! Zachovávaj lásku i spravodlivosť a vždy dúfaj v svojho Boha.
8
Kanaán má v ruke falošné váhy, rád podvádza.
9
Efraim povedal: "Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok." Ale zo všetkých jeho ziskov nič mu nezostane pre hriech, ktorým sa previnil.
10
Ja som Jahve, tvoj Boh, odo dní v Egyptskej krajine; znovu ti dám bývať pod stanmi ako za dní veľkého stretnutia.
11
Budem hovoriť k prorokom, budem dávať mnohé videnia a prostredníctvom prorokov budem hovoriť v podobenstvách.
12
Ak je Galaád bezbožný, oni iste vyjdú navnivoč. V Gilgale obetujú býkom, preto ich oltáre budú ako hroble skália po brázdach rolí.
13
Jakub ušiel do aramskej krajiny, Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil stádo.
14
Skrze proroka Jahve vyviedol Izrael z Egypta, skrze proroka ho strážil.
15
Efraim ho trpko urazil, preto Jahve uvrhne na neho vyliatu krv, jeho Pán mu odplatí za jeho hanobné skutky.Ozeáš 12:1
Ozeáš 12:2
Ozeáš 12:3
Ozeáš 12:4
Ozeáš 12:5
Ozeáš 12:6
Ozeáš 12:7
Ozeáš 12:8
Ozeáš 12:9
Ozeáš 12:10
Ozeáš 12:11
Ozeáš 12:12
Ozeáš 12:13
Ozeáš 12:14
Ozeáš 12:15


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14