A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 101
Izrael bol bujný vinič, ktorý prinášal hojné ovocie, ale čím viac ovocia mal, tým viac oltárov staval, čím bola krajina bohatšia, tým bohatšie boli jej posvätné stĺpy.
2
Majú neúprimné srdce, teraz budú za to pykať. On sám zrúca ich oltáre, porozbíja posvätné stĺpy.
3
Potom povedia: "Nemáme kráľa, lebo sa Jahveho nebojíme. A čo môže urobiť kráľ pre nás?"
4
Rozprávajú zbytočné reči, prisahajú falošne, uzavierajú zmluvy a spory sa rozrastajú ako jedovatá burina na poľných medziach.
5
Obyvatelia Samárie sa strachujú o boha-teľa v Bet-Avene, jej ľud trúchli nad ním a jej žreci nad ním kvília, nad svojou slávnou modlou, ktorá putuje do vyhnanstva.
6
Aj ju odvlečú do Asýrska ako poplatok veľkému kráľovi. Efraim si utŕži hanbu, Izrael sa bude hanbiť za svoje plány.
7
Samária a jej kráľ zahynú ako slamka na povrchu vody.
8
Spustošené budú výšiny Avenu, ten hriech Izraela; tŕním a bodľačím zarastú ich oltáre. Vtedy povedia vrchom: "Prikryte nás!" A kopcom: "Padnite na nás!"
9
Hrešil si, Izrael, odo dní Gibey! Tam aj zostali a vari ich nestihne v Gibei vojna proti zločinným synom?
10
Prídem ich potrestať: národy sa zhromaždia proti nim, keď budú potrestaní za svoju dvojnásobnú vinu
11
Efraim je vycvičená jalovica, ktorá rada mláti zbožie, a ja som jej vložil jarmo na jej krásnu šiju. Efraima zapriahnem, Júda bude orať, Jakub bude ťahať brány.
12
Rozsievajte spravodlivosť, žnite podľa lásky. Preorte si úhory: je čas hľadať Jahveho, kým nepríde a nenaplní vás spravodlivosťou.
13
Zaorávali ste bezbožnosť na svoje polia, žali ste zločinnosť, jedli ste ovocie klamstva. Pretože si sa spoliehal na svoje vozy a na množstvo svojich vojakov,
14
vojenský pokrik sa zdvihne proti tvojmu ľudu. Všetky tvoje pevnosti budú spustošené, ako Šalmán spustošil Bet-Arbel v deň bitky, keď boli matky roztrieskané so svojimi deťmi.
15
Toto vám vykonal Betel, lebo ste zatvrdli v zlobe. Na svitaní bude izraelský kráľ úplne zničený.Ozeáš 10:1
Ozeáš 10:2
Ozeáš 10:3
Ozeáš 10:4
Ozeáš 10:5
Ozeáš 10:6
Ozeáš 10:7
Ozeáš 10:8
Ozeáš 10:9
Ozeáš 10:10
Ozeáš 10:11
Ozeáš 10:12
Ozeáš 10:13
Ozeáš 10:14
Ozeáš 10:15


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14