A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 11
Jahveho slovo, ktoré došlo Ozeášovi, Beeriho synovi, za čias judských kráľov Oziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna.
2
Toto je začiatok Jahveho posolstva, daného prostredníctvom Ozeáša. Jahve povedal Ozeášovi: "Choď, vezmi si smilnú ženu a maj s ňou deti smilnice, lebo krajina je neverná Jahvemu ako smilnica."
3
Išiel teda a vzal si Gomeru, Diblajimovu dcéru. Tá počala a porodila mu syna.
4
Jahve mu kázal: "Daj mu meno Jizreel, lebo o krátky čas potrescem rod Jehua za krv vyliatu v Jizreeli a urobím koniec Izraelskému kráľovstvu.
5
V ten deň sa stane, že dolámem luk Izraela v Jizreelskej doline."
6
Znovu počala a porodila dcéru. Jahve mu kázal: "Daj jej meno Nemilá, lebo odteraz už nikdy neprejavím lásku izraelskému domu, už im nikdy neodpustím.
7
Ale prejavím lásku Júdovmu domu a zachránim ich. Zachránim ich skrze Jahveho, ich Boha, a nie lukom ani mečom, ani vojnou, ani koňmi a jazdcami."
8
Keď oddojčila Nemilú, počala a porodila syna.
9
Jahve kázal: "Daj mu meno Nie-môj-ľud, lebo vy nie ste už môj ľud a ja nie som váš Boh."Ozeáš 1:1
Ozeáš 1:2
Ozeáš 1:3
Ozeáš 1:4
Ozeáš 1:5
Ozeáš 1:6
Ozeáš 1:7
Ozeáš 1:8
Ozeáš 1:9


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14