A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 9

1
Vtedy akýsi mocný hlas kričal mi do uší: "Prichádzajú tí, čo boli určení, aby potrestali mesto, každý nesúc svoju ničivú zbraň."
2
Vtedy som uzrel šesť chlapov prichádzať cestou od Hornej brány, ktorá hľadí k severu, každý v ruke s vojnovou sekerou. Uprostred nich muž oblečený v bielom plátne, s pisárskym náčiním za pásom. Keď vošli, zastali pred bronzovým oltárom.
3
Vtedy sa Sláva Boha Izraela zdvihla sponad cherubínov, na ktorých spočívala, a prišla k prahu Chrámu. Boh zavolal muža v plátne s pisárskym náčiním za pásom
4
a Jahve mu povedal: "Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom a urob znak kríža na čelá tých, čo vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom páchajú."
5
Potom som ho počul povedať ostatným: "Choďte za ním po meste a zabíjajte bez milosrdenstva, nikoho nešetrite!
6
Zabíjajte a ničte všetkých, starých a mladých, dievčatá, malé deti a ženy, ale nedotýkajte sa nikoho, kto má na čele znak kríža. Začnite od mojej svätyne!" Začali teda staršími, ktorí boli v Chráme.
7
Povedal im: "Poškvrňte Chrám a naplňte nádvoria mŕtvolami, potom vyjdite do mesta a zabíjajte!"
8
Zakiaľ oni zabíjali, ja som zostal sám. Hodil som sa tvárou k zemi a kričal som: "Ach, Pane Jahve, či chceš zničiť všetok zvyšok Izraela, keď vylievaš svoj hnev na Jeruzalem?"
9
Odpovedal mi: "Hriech Izraela a Júdu je nadmieru veľký, krajina je presiaknutá krvou a mesto je plné prekrúcania práva. Myslia si: "Jahve nevidí nič, Jahve opustil krajinu."
10
Dobre teda, ani ja nebudem mať s nimi zľutovanie, neušetrím ich. Vezmem ich na zodpovednosť za všetko, čo popáchali."
11
Vtedy ten muž v plátne, s pisárskym náčiním za pásom, prišiel a povedal túto správu: "Vykonal som, čo si mi rozkázal."
Ezechiel 9:1
Ezechiel 9:2
Ezechiel 9:3
Ezechiel 9:4
Ezechiel 9:5
Ezechiel 9:6
Ezechiel 9:7
Ezechiel 9:8
Ezechiel 9:9
Ezechiel 9:10
Ezechiel 9:11
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48