A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 8

1
Piateho dňa šiesteho mesiaca v šiestom roku sedel som doma a judskí starší boli so mnou. Náhle ruka Pána Jahveho spočinula na mne
2
a ja som videl bytosť, ktorá vyzerala ako človek. Vyzeral celý z ohňa od pása nadol a od pása nahor zasa žiaril a blyšťal sa ako kov rozžiarený v peci.
3
Vystrel čosi ako ruku a uchopil ma za vlasy; duch ma zdvihol medzi zem a nebo a preniesol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu do vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde stojí socha zmyselnosti, ktorá vzbudzuje zmyselnosť.
4
Sláva Boha Izraela tam bola ako vo videní, ktoré som mal na rovine.
5
Povedal mi: "Syn človeka, pozri sa na sever!" Pozrel som sa k severu a tam, severne od oltárnej brány, pri vchode, bola tá socha zmyselnosti.
6
Povedal mi: "Syn človeka, vidíš, čo to robia? Strašné ohavnosti, čo tu vystrája dom Izraela, aby ma vyhnal z mojej svätyne. Ale uvidíš ešte horšie ohavnosti."
7
Potom ma zaviedol ku vchodu do nádvoria. Pozeral som sa a zazrel som dieru v múre.
8
Povedal mi: "Syn človeka, preraz ten múr!" Prerazil som múr a ukázal sa vchod.
9
A povedal mi: "Vojdi a pozri si tie podlé ohavnosti, ktoré tu robia!"
10
Vošiel som teda a videl som všelijaké podoby plazov a odporných zverov, všetky ohavné modly domu Izraela, vyryté po stenách kolom dokola.
11
Sedemdesiat starších Izraela stálo pred modlami — prostred nich Jaazaniáš, syn Šafanov — a každý mal v ruke kadidelnicu, z ktorej sa vznášal oblak vonného dymu.
12
Povedal mi: "Syn človeka, vidíš, čo robia starší Izraela v skrytosti, každý v tajnej izbe svojej vlastnej modly? Myslia si: ‚Jahve nás nevidí, Jahve opustil krajinu.‘"
13
Povedal mi nato: "Uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ktoré títo vystrájajú."
14
Potom ma zaviedol ku vchodu do brány Jahveho chrámu, ktorá sa díva k severu, a tam som videl sedieť ženy, ktoré oplakávali Tammuza.
15
Povedal mi: "Vidíš to, syn človeka, ale uvidíš ešte väčšie ohavnosti od týchto."
16
Zaviedol ma do vnútorného nádvoria Jahveho chrámu a tam, pri vchode do Jahveho svätyne, medzi predsieňou a oltárom, bolo zo dvadsaťpäť mužov chrbtom k Jahveho svätyni a tvárou k východu, ležali na zemi a klaňali sa vychádzajúcemu slnku.
17
Povedal mi: "Syn človeka, vidíš to? Ale vari sa to vidí Júdovmu domu málo, robiť ohavnosti, ktoré tu páchajú, preto naplnili zem násilnosťami. Opätovne popudzujú môj hnev vetvami, ktoré ovoniavajú.
18
Preto aj ja zakročím proti nim s hnevom; nebudem mať s nimi zľutovanie, neušetrím ich. Hoci budú hlasno volať ku mne, nevyslyším ich."
Ezechiel 8:1
Ezechiel 8:2
Ezechiel 8:3
Ezechiel 8:4
Ezechiel 8:5
Ezechiel 8:6
Ezechiel 8:7
Ezechiel 8:8
Ezechiel 8:9
Ezechiel 8:10
Ezechiel 8:11
Ezechiel 8:12
Ezechiel 8:13
Ezechiel 8:14
Ezechiel 8:15
Ezechiel 8:16
Ezechiel 8:17
Ezechiel 8:18
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48