A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 7

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, Pán Jahve hovorí zemi Izraela toto: Koniec! Prichádza koniec na štyri strany krajiny.
3
Koniec visí teraz nad tebou. Vylejem na teba svoj hnev, budem ťa súdiť za tvoje skutky, budem požadovať od teba účty za všetky tvoje ohavné zločiny.
4
Nezľutujem sa nad tebou pri pohľade na teba, neušetrím ťa, nechám ťa trpieť za tvoje zločiny a ohavnosti, ktoré pokračujú uprostred teba. Tak poznáte, že ja som Jahve.
5
Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, prichádza nešťastie, jediné nešťastie.
6
Prichádza koniec, koniec prichádza na teba, naozaj prichádza.
7
Dovršuje sa tvoja skaza, obyvateľ krajiny. Prichádza čas, blízky je deň strašný, neradostný na vrchoch.
8
Teraz čoskoro vylejem na teba svoje rozhorčenie a môj hnev sa utíši. Budem ťa súdiť za tvoje skutky, budem požadovať od teba účty za tvoje ohavné zločiny.
9
Nezľutujem sa nad tebou pri pohľade na teba, neušetrím ťa, nechám ťa trpieť za tvoje výčiny a ohavnosti, ktoré pokračujú uprostred teba. Tak poznáte, že to bijem ja, Jahve.
10
Pozri, ten deň! Pozri, prichádza. Prichádza tvoja skaza; nespravodlivosť pučí, namyslenosť kvitne,
11
zmohlo sa násilie a stalo sa prútom v rukách bezbožných. A všetko je ich vinou, vinou ich vzbúr, vykrikovania a nepokojov.
12
Prišiel čas, deň je tu. Kto kupuje, nech sa neteší, a kto predáva, nech nežiali, lebo hnev visí nad všetkým.
13
Predavač sa nikdy nevráti predávať, hoci by niekto z nich žile. Lebo kúpa bude zrušená pre nepokoje a nikto sa nebude príliš chlapiť ani vo svojej zlobe, dokiaľ len žije.
14
Trúba trúbi a všetko je hotové, ale nikto nejde do boja, lebo môj hnev spočíva na všetkých.
15
Vonku zúri meč, vnútri mor a hlad. Kto bude v poli, zomrie mečom, kto bude v meste, zahynie hladom a morom.
16
Ak niektorí z nich uniknú a ujdú do hôr ako stonajúce holuby, všetkých tam zahubíme, každého pre jeho zlobu,
17
ruky im ovisnú a kolená sa zmáčajú močom.
18
Oblečú sa do vrecoviny, zachvátení hrôzou, všetky tváre plné hanby, všetky hlavy oholené.
19
Svoje striebro pohodia na ulice a zlato odhodia ako špinu; ich zlato a striebro nebudú môcť zachrániť ich v deň Jahveho hnevu. Hlad si nezaženú, bruchá nenaplnia, lebo ich zloba bola príčinou ich pádu.
20
Pýšili sa svojimi skvostami: robili z nich svoje ohavné sochy bohov. Preto budem zaobchádzať s ich skvostami ako so špinou.
21
Vydám ich za korisť do rúk cudzincom, na lúpež zberbe zeme a títo ich poškvrnia.
22
Odvrátim od nich svoju tvár a nechám poškvrniť svoju drahú zem, zbojníci vniknú do nej a poškvrnia ju.
23
Urob záver, lebo krajina je plná vrážd, mesto je plné násilenstiev.
24
Privediem najukrutnejšie národy, ktoré zaujmú ich domy, a zlomím pýchu mocných a ich svätyne budú zneuctené.
25
Úzkosť ich zachváti, budú hľadať pokoj, ale nadarmo.
26
Nešťastie bude nasledovať za nešťastím a poplach za poplachom. Budú hľadať videnie u proroka, ale kňaz nemá poučenie a starší radu.
27
Kráľ bude smútiť, knieža bude zahalené hrôzou a pospolitý ľud sa bude strachom triasť. Naložím s nimi podľa ich správania, budem ich súdiť podľa ich súdov. Tak poznajú, že ja som Jahve."
Ezechiel 7:1
Ezechiel 7:2
Ezechiel 7:3
Ezechiel 7:4
Ezechiel 7:5
Ezechiel 7:6
Ezechiel 7:7
Ezechiel 7:8
Ezechiel 7:9
Ezechiel 7:10
Ezechiel 7:11
Ezechiel 7:12
Ezechiel 7:13
Ezechiel 7:14
Ezechiel 7:15
Ezechiel 7:16
Ezechiel 7:17
Ezechiel 7:18
Ezechiel 7:19
Ezechiel 7:20
Ezechiel 7:21
Ezechiel 7:22
Ezechiel 7:23
Ezechiel 7:24
Ezechiel 7:25
Ezechiel 7:26
Ezechiel 7:27
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48