A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 6

1
Potom mi došlo Jahveho slovo takto:
2
"Syn človeka, obráť sa tvárou k vrchom Izraela a prorokuj proti nim.
3
Povedz: Vrchy Izraela, čujte slovo Pána Jahveho. Takto hovorí Pán Jahve vrchom a kopcom, potokom a dolinám: Pozrite, pošlem na vás meč a zničím vaše výšiny.
4
Vaše oltáre budú spustošené, vaše kadidelnice dolámané a ja pohádžem vašich pozabíjaných pred vaše ohavné modly.
5
Mŕtvoly Izraelcov pohádžem pred ich ohavné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltárov.
6
Všade, kde len bývate, mestá budú zrúcané a výšiny spustošené. Vaše oltáre budú zničené a opustené, vaše ohavné modly budú dolámané a zmiznú, vaše kadidelnice budú rozdrúzgané, vaše diela zničené.
7
Keď budú zabití padať okolo vás, poznáte, že ja som Jahve.
8
Predsa nechám niektorých z vás uniknúť meču medzi národmi, keď vás rozhádžem do rozličných krajín.
9
Títo pozostalí z vás si v zajatí medzi národmi spomenú na mňa, ako som žialil, lebo ich neverné srdcia sa odvrátili odo mňa a ich oči sa obrátili neverne k hnusným modlám. Vtedy sa zhnusia sami sebe pre všetko to zlo, ktoré popáchali svojimi ohavnosťami.
10
Tak poznajú, že ja som Jahve a naprázdno som nehrozil, že ich postihnem týmto nešťastím."
11
Takto hovorí Pán Jahve: "Tlieskaj rukami, dupaj nohami, žiaľ nad svojimi zločinnými ohavnosťami, Izrael, lebo tvoji padnú mečom, hladom a morom.
12
Ďaleko od domu budú zomierať na mor, doma budú padať mečom a tí, čo to prežili alebo boli ušetrení, pomrú hladom. Tak sa môj hnev utíši.
13
Poznáte, že ja som Jahve, keď budú ležať pobití medzi svojimi hnusnými modlami okolo svojich oltárov po vysokých kopcoch, po temenách vrchov, pod každým zeleným stromom, pod každým košatým terebintou, všade, kde pálili príjemné voňavky pre svojich bohov.
14
Vystriem proti nim svoju ruku a z krajiny urobím pustatinu, všade, kde bývajú, od púšte až k Rible. Poznajú, že ja som Jahve."
Ezechiel 6:1
Ezechiel 6:2
Ezechiel 6:3
Ezechiel 6:4
Ezechiel 6:5
Ezechiel 6:6
Ezechiel 6:7
Ezechiel 6:8
Ezechiel 6:9
Ezechiel 6:10
Ezechiel 6:11
Ezechiel 6:12
Ezechiel 6:13
Ezechiel 6:14
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48