A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 5

1
"Syn človeka, vezmi ostrý meč, vezmi ho ako holiacu britvu a ohoľ si hlavu i bradu. Potom vezmi vážky a rozdeľ vlasy na troje.
2
Keď sa skončia dni obliehania, spáľ tretinu vlasov na ohni uprostred mesta; druhú tretinu zosekaj mečom okolo mesta; poslednú tretinu hoď do vetra: za tými vytasím meč.
3
Potom z nich vezmi trocha a zaviaž ich do rožka svojho plášťa.
4
Nato vezmi niečo z nich a hoď ich na oheň a spáľ ich. Odtiaľ vyjde oheň na celý dom Izraela.
5
Toto hovorí Pán Jahve: Tento Jeruzalem som položil do stredu národov a navôkol iné krajiny,
6
ale on sa vzbúril proti mojim zákonom a proti mojim nariadeniam horšie ako národy a krajiny, ktoré sú okolo, jeho ľud zavrhol moje zákony a nechce zachovávať moje zvyky.
7
Preto hovorí Pán Jahve: Preto, že ste sa nevďačne búrili, horšie ako okolité národy, preto, že ste nezachovávali moje nariadenia a nežili podľa mojich zákonov, ale ani podľa zákonov okolitých národov,
8
preto, hovorí Pán Jahve, aj ja som proti tebe. Vykonám svoj rozsudok nad tebou pred očami národov.
9
Pre tvoje ohavné hriechy spravím s tebou, čo som ešte nikdy neurobil a čo neurobím nikdy viac.
10
Preto uprostred teba otcovia budú jesť svoje deti a deti budú jesť svojich otcov. Vykonám nad tebou rozsudok a všetko, čo z teba zostane, rozvejem do všetkých vetrov.
11
Preto, na svoj život, výrok Pána Jahveho, že si moju svätyňu poškvrnil svojimi hroznými a ohavnými obradmi, aj ja ťa zničím bez milosti, ani ja ťa neušetrím.
12
Tretina tvojich obyvateľov zomrie na mor a zhynie uprostred teba, tretina padne mečom okolo teba a tretinu rozvejem do všetkých vetrov a za nimi vytasím meč.
13
Tým sa môj hnev vyplní, moje rozhorčenie proti nim ustane, že som to povedal ja, Jahve, vo svojej žiarlivosti.
14
Urobím z teba púšť, predmet posmechu medzi národmi, ktoré ťa obklopujú, pred očami všetkých, čo pôjdu okolo.
15
Budeš predmetom posmechu a potupovania, hroznou výstrahou pre národy vôkol teba, keď vynesiem nad tebou rozsudok v hroznom hneve, so strašnými trestami. Hovorím to ja, Jahve.
16
Vystrelím proti nim strašné strely hladu, ktoré vám budú záhubou — lebo ich vystrelím, aby som vás zahubil a pridám k tomu proti vám hlad — zničím vám poslednú zásobu chleba.
17
Vypustím na teba hlad a divú zver, ktoré ťa zanechajú bez detí. Mor a krviprelievanie prejdú tebou, nechám meč padnúť na teba. To hovorím ja, Jahve."
Ezechiel 5:1
Ezechiel 5:2
Ezechiel 5:3
Ezechiel 5:4
Ezechiel 5:5
Ezechiel 5:6
Ezechiel 5:7
Ezechiel 5:8
Ezechiel 5:9
Ezechiel 5:10
Ezechiel 5:11
Ezechiel 5:12
Ezechiel 5:13
Ezechiel 5:14
Ezechiel 5:15
Ezechiel 5:16
Ezechiel 5:17
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48