A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 48

1
Toto sú mená kmeňov: od severnej hranice smerom na Chetlon po Vstup do Chamatu a Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku, pozdĺž Chamatu, od východnej hranice až po západnú: Dan, jeden podiel.
2
Pozdĺž hranice Danu, od východnej strany až po západnú: Ašer, jeden podiel.
3
Pozdĺž hranice Ašera, od východnej strany až po západnú: Neftali, jeden podiel.
4
Pozdĺž hranice Neftaliho, od východnej strany až po západnú: Manasses, jeden podiel.
5
Pozdĺž hranice Manassesa, od východnej strany až po západnú: Efraim, jeden podiel.
6
Pozdĺž hranice Efraima, od východnej strany až po západnú: Ruben, jeden podiel.
7
Pozdĺž hranice Rubena, od východnej strany až po západnú: Júda, jeden podiel.
8
Pozdĺž hranice Júdu, od východnej strany až po západnú bude svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, dvadsaťpäťtisíc lakťov široká a taká dlhá ako iné podiely, od východnej strany až po západnú. Svätyňa bude uprostred nej.
9
Svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, nech je dlhá dvadsaťpäťtisíc lakťov a široká desaťtisíc lakťov.
10
Táto svätá časť bude rozdelená takto: kňazom na severnej strane dvadsaťpäťtisíc lakťov, na západnej šírka desaťtisíc lakťov, na východnej desaťtisíc lakťov šírky a dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky na južnej strane; Jahveho svätyňa nech je uprostred nej.
11
To bude pre vysvätených kňazov, Sadokových synov, ktorí vykonávali svoju službu a nepoblúdili, keď poblúdili Izraelci, ako poblúdili Leviti.
12
Časť, vydelená pre kňazov z územia venovaného Jahvemu, bude svätosvätá, siahajúca k územiu Levitov.
13
Leviti nech majú časť vedľa územia kňazov v dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov — celková dĺžka dvadsaťpäťtisíc lakťov a šírka desaťtisíc lakťov.
14
Z toho nesmú nič predať ani zameniť, prvotiny zeme nesmú sa predávať, lebo sú zasvätené Jahvemu.
15
Zvyšujúcich päťtisíc lakťov šírky na dvadsaťpäťtisíc lakťov nech je mestské svetské územie na obydlia a trávniky. Uprostred toho nech je mesto.
16
Toto nech sú jeho rozmery: severná strana štyritisíc päťsto lakťov, južná strana štyritisíc päťsto lakťov, východná strana štyritisíc päťsto lakťov a západná strana štyritisíc päťsto lakťov.
17
Mestské trávniky budú na sever dvestopäťdesiat lakťov, na juh dvestopäťdesiat lakťov, na východ dvestopäťdesiat lakťov a na západ dvestopäťdesiat lakťov.
18
Čo zostáva z dĺžky pozdĺž svätej časti, desaťtisíc lakťov na východ a desaťtisíc lakťov na západ, pozdĺž svätej časti, bude na výživu mestských pracovníkov.
19
Tí, čo pracujú pre mesto, budú obrábať túto zem; majú byť vzatí zo všetkých izraelských kmeňov.
20
Celá venovaná časť bude mať dvadsaťpäťtisíc lakťov krát dvadsaťpäťtisíc lakťov do štvorca zahrnujúc svätú časť a pozemok pre mesto.
21
Čo zostáva z oboch strán svätej časti a mestského majetku, bude patriť kniežaťu. Na východ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k východnej hranici, a na západ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k západnej hranici rovnobežne s podielmi kmeňov, bude pridelené kniežaťu. Svätá časť a chrámová svätyňa budú uprostred.
22
Tak majetok Levitov a majetok mesta bude uprostred toho, čo patrí kniežaťu. Bude to medzi hranicami Júdu a Benjamína.
23
Ostatné kmene: od východnej hranice až po západnú: Benjamín, jeden podiel.
24
Pozdĺž hranice Benjamína, od východnej hranice až po západnú: Simeon, jeden podiel.
25
Pozdĺž hranice Simeona, od východnej hranice až po západnú: Isachar, jeden podiel.
26
Pozdĺž hranice Isachara, od východnej hranice až po západnú: Zabulon, jeden podiel.
27
Pozdĺž hranice Zabulona, od východnej hranice až po západnú: Gad, jeden podiel.
28
Pozdĺž hranice Gada na hranici Negebu, na juhu hranica pôjde od Tamaru až po vody Meriba pri Kadeši k potoku až po Veľké more.
29
Toto je krajina, ktorú rozdelíte ako dedičstvo izraelským kmeňom, toto budú ich podiely, výrok Pána Jahveho.
30
Toto sú východy z mesta: severná strana, dlhá štyritisícpäťsto lakťov,
31
bude mať tri brány. Brány mesta dostanú mená izraelských kmeňov. Na sever: Rubenova brána: jedna; Júdova brána: jedna; Léviho brána: jedna.
32
Na východnej strane dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Jozefova brána: jedna; Benjamínova brána: jedna; Danova brána: jedna.
33
Na južnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Simeonova brána: jedna; Isacharova brána: jedna; Zabulonova brána: jedna.
34
Na západnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov a tri brány: Gadova brána: jedna; Ašerova brána: jedna; Neftaliho brána: jedna.
35
Celkový obvod: osemnásťtisíc lakťov. A meno mesta bude odteraz "Jahve je tam".
Ezechiel 48:1
Ezechiel 48:2
Ezechiel 48:3
Ezechiel 48:4
Ezechiel 48:5
Ezechiel 48:6
Ezechiel 48:7
Ezechiel 48:8
Ezechiel 48:9
Ezechiel 48:10
Ezechiel 48:11
Ezechiel 48:12
Ezechiel 48:13
Ezechiel 48:14
Ezechiel 48:15
Ezechiel 48:16
Ezechiel 48:17
Ezechiel 48:18
Ezechiel 48:19
Ezechiel 48:20
Ezechiel 48:21
Ezechiel 48:22
Ezechiel 48:23
Ezechiel 48:24
Ezechiel 48:25
Ezechiel 48:26
Ezechiel 48:27
Ezechiel 48:28
Ezechiel 48:29
Ezechiel 48:30
Ezechiel 48:31
Ezechiel 48:32
Ezechiel 48:33
Ezechiel 48:34
Ezechiel 48:35
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48