A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 47

1
Znovu ma zaviedol ku bráne Chrámu a tam spod prahu Chrámu vyvierala voda a tiekla na východ, lebo Chrám bol obrátený na východ. Voda prúdila spod pravej strany Chrámu južne od oltára.
2
Vyviedol ma von cez severnú bránu a zaviedol ma zvonku naokolo až k vonkajšej bráne nádvoria vedúcej na východ a tam voda prúdila z pravej strany.
3
Keď ten človek vyšiel von na východ, mal v ruke šnúru, nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu. Voda siahala po členky.
4
Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po kolená. Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po pás.
5
Nameral ďalších tisíc lakťov a tam bol prúd, ktorý som nemohol prebrodiť, lebo voda sa zdvihla a bola hlboká, bolo treba plávať, bola to rieka, ktorá sa nedala prebrodiť.
6
Potom mi povedal: "Vidíš, syn človeka?" A viedol ma späť na breh rieky.
7
Keď som sa vrátil, videl som na brehu rieky veľmi veľké množstvo stromov z každej strany rieky.
8
Povedal mi: "Táto voda tečie k východnému kraju, steká na púšť Araba a ústi do mora, keď sa vleje do mora, uzdraví jeho vody.
9
Ak nejaký zo živočíchov, čo sa hmýria na zemi, príde tam, kde táto rieka tečie, získa z nej život. Rýb bude veľké množstvo, lebo tieto vody uzdravia všetko, kam preniknú, a kde bude tiecť táto rieka, všade nastane život.
10
Od Engadi až po En-Eglajim rybári budú stáť na brehu, lebo tam budú mať natiahnuté siete. Ryby budú také, ako vo Veľkom mori, a vo veľkom množstve.
11
Ale jeho močariská a zátoky sa neozdravia, zostanú na soľ.
12
Na brehu rieky, po každej strane, budú rásť všetky druhy ovocných stromov, ktorým lístie nikdy neuvädne a ovocie nikdy neprestane, budú zrieť každý mesiac, lebo ich vody vyvierajú vo svätyni. Ich ovocie bude potravou a ich lístie liekom."
13
Takto hovorí Pán Jahve: "Hľa, toto je územie, ktoré rozdelíte medzi dvanásť izraelských kmeňov a Jozefovi dáte dva diely.
14
Vy všetci dostanete zo zeme dedičstvo, jeden ako druhý, lebo som prisahal vašim otcom, že im ju dám, a tak táto krajina vám pripadne do dedičstva.
15
Toto je hranica krajiny: Na severe, od Veľkého mora: cesta na Chetlon po Vstup do Chamatu. Cedad,
16
Berota, Sibrajim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Chamatu. Chacer-Ha-Tikon pri hranici Hauranu.
17
Hranica pôjde od mora po Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku a územie Chamatu. To je severná hranica.
18
Na východe medzi Hauranom a Damaskom, medzi Galaádom a izraelským krajom hranicou bude Jordán až po východné more, po Tamara. To je východná hranica.
19
Na juhu, od Tamaru až po vody Meriba-Kadeš, popri potoku k Veľkému moru. To je južná hranica k Negebu.
20
Na západe Veľké more bude hranicou až po Vstup do Chamatu. To je západná hranica.
21
Túto krajinu si rozdelíte medzi izraelské kmene.
22
Zadeľte ju žrebom ako dedičstvo pre seba a pre cudzincov žijúcich medzi vami, ktorí zrodili deti medzi vami. Nech sa s nimi zaobchádza ako s izraelskými občanmi. S vami si vyžrebujú dedičstvo medzi izraelskými kmeňmi.
23
Cudzincovi dajte dedičstvo v tom kmeni, s ktorým žije." Toto je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 47:1
Ezechiel 47:2
Ezechiel 47:3
Ezechiel 47:4
Ezechiel 47:5
Ezechiel 47:6
Ezechiel 47:7
Ezechiel 47:8
Ezechiel 47:9
Ezechiel 47:10
Ezechiel 47:11
Ezechiel 47:12
Ezechiel 47:13
Ezechiel 47:14
Ezechiel 47:15
Ezechiel 47:16
Ezechiel 47:17
Ezechiel 47:18
Ezechiel 47:19
Ezechiel 47:20
Ezechiel 47:21
Ezechiel 47:22
Ezechiel 47:23
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48