A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 46

1
Takto hovorí Pán Jahve: "Brána vnútorného nádvoria obrátená na východ zostane zamknutá počas šiestich pracovných dní. Ale v sobotu sa otvorí, tiež v deň novomesiaca.
2
Keď knieža vkročí cez predsieň podbránia zvonku, zastaví sa pred verajami brány. Vtedy kňaz obetuje jeho celopal a obetu spoluúčasti. Potom sa knieža na poklonu hodí tvárou k zemi na prahu brány a vyjde von. Brána sa nezatvorí až do večera.
3
Ľud krajiny má robiť takúto poklonu v soboty a v dni novomesiaca pred Jahvem pri vchode do brány.
4
Celopal, ktorý knieža obetuje Jahvemu v sobotu, bude šesť baránkov bez chyby a jeden bezchybný baran.
5
Ako nekrvavú obetu s baranom obetuje mericu obilia a s baránkami koľko chce, tiež šestinu okova oleja na každú mericu obilia.
6
V deň novomesiaca nech je to mladý býk bez chyby, šesť baránkov a jeden baran, všetko bez chyby.
7
S býkom obetuje mericu obilia, s baranom tiež mericu a s baránkami koľko chce, a tiež šestinu okova oleja na každú mericu obilia.
8
Keď prichádza knieža, nech vojde dnu cez predsieň brány a nech vyjde tou istou cestou.
9
Keď pred Jahveho prichádza ľud na sviatky, kto vošiel severnou bránou, aby si vybavil poklonu, vyjde južnou bránou, a kto vošiel južnou bránou, vyjde severnou bránou. Nikto sa nemá vrátiť bránou, ktorou prišiel, ale vyjde náprotivnou.
10
Knieža sa má zdržiavať medzi nimi: vojde ako oni a vyjde ako oni.
11
Na sviatky a na slávnosti nekrvavá obeta bude merica obilia na jedného býka, tiež merica na jedného barana a s baránkami koľko chce, tiež šestina okova oleja na každú mericu obilia.
12
Keď knieža chce priniesť celopalnú obetu alebo obetu spoluúčasti ako dobrovoľné obety Jahvemu, otvoria mu východnú bránu a on obetuje celopal a obetu spoluúčasti, ako to robieva v sobotný deň. Potom vyjde a po jeho odchode bránu zatvoria.
13
Každý deň obetuješ Jahvemu ako celopal ročného baránka bez chyby a to urobíš každé ráno.
14
S ním obetuješ každé ráno ako nekrvavú obetu šestinu merice múky a osemnástu časť okova oleja na zamiesenie múky. Táto nekrvavá obeta Jahvemu je predpísaná navždy.
15
Každé ráno teda obetujú baránka, múčnu obetu a olej ako ustavičný celopal.
16
Takto hovorí Pán Jahve: Ak knieža daruje niečo zo svojho majetku niektorému zo svojich synov, tento dar bude patriť jeho synom, lebo je to ich dedičný majetok.
17
Ale ak dá takýto dar niektorému zo svojich otrokov, to mu bude patriť až do roku jeho prepustenia na slobodu, potom sa vráti kniežaťu. Je to majetok jeho synov a má patriť im.
18
Knieža nesmie utláčať ľud, brať niečo z jeho dedičstva. Má dať svojim synom dedičstvo z vlastného majetku, aby nikto z môjho ľudu nebol vyhnaný zo svojho majetku."
19
Potom ma zaviedol bočným vchodom podbránia k miestnostiam obráteným na sever, k miestnostiam svätyne, vyhradeným pre kňazov. Poukážuc na miesto na ich západnej strane
20
povedal mi: "Toto je miesto, kde kňazi budú variť mäso obiet za hriechy a obiet zmierenia, kde budú piecť obety z obilia, aby ich nemuseli vynášať do vonkajšieho nádvoria a neprenášali tak zasvätenie na ľud."
21
Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria a zaviedol ma k štyrom kútom nádvoria. A tam, v každom kúte nádvoria, bol dvorec.
22
Tieto štyri dvorce boli uzavreté a všetky štyri boli rovnakej veľkosti, dlhé štyridsať lakťov a široké tridsať.
23
Okolo každého z tých štyroch dvorcov bol kamenný múr a dole pozdĺž múru boli porobené navôkol ohniská.
24
Povedal mi: "Toto sú kuchyne, kde budú služobníci Chrámu variť obety ľudu."
Ezechiel 46:1
Ezechiel 46:2
Ezechiel 46:3
Ezechiel 46:4
Ezechiel 46:5
Ezechiel 46:6
Ezechiel 46:7
Ezechiel 46:8
Ezechiel 46:9
Ezechiel 46:10
Ezechiel 46:11
Ezechiel 46:12
Ezechiel 46:13
Ezechiel 46:14
Ezechiel 46:15
Ezechiel 46:16
Ezechiel 46:17
Ezechiel 46:18
Ezechiel 46:19
Ezechiel 46:20
Ezechiel 46:21
Ezechiel 46:22
Ezechiel 46:23
Ezechiel 46:24
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48