A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 44

1
Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
2
Jahve mi povedal: "Táto brána zostane zamknutá. Otvoriť ju neslobodno, nikto nesmie cez ňu vojsť, lebo cez ňu vošiel Jahve, Boh Izraela. Preto zostane zamknutá.
3
Len knieža, pretože je knieža, môže si tu zasadnúť, aby jedol jedlo v Jahveho prítomnosti. Vojde cez predsieň podbránia a tade aj vyjde."
4
Potom ma zaviedol severnou bránou pred Chrám. Díval som sa: A hľa, Jahveho sláva napĺňala Jahveho chrám. Vtedy som sa vrhol tvárou k zemi.
5
Jahve mi povedal: "Syn človeka, dávaj dobrý pozor, dívaj sa uprene, počúvaj napäto, čo ti poviem o všetkých predpisoch Jahveho chrámu a o všetkých jeho zákonoch. Dávaj dobrý pozor, kto smie vojsť do Chrámu a kto je z Chrámu vylúčený.
6
Povedz tomu buričskému domu Izraela: Toto hovorí Pán Jahve: Príliš veľa bolo vašich ohavností, dom Izraela.
7
Priviedli ste cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby konali službu v mojej svätyni a znesvätili môj Chrám, keď mi obetujete môj pokrm, tuk a krv, a tak ste svojimi ohavnosťami porušili moju zmluvu.
8
Namiesto toho, aby ste sa sami starali o moje sväté veci, poverili ste týchto ľudí, aby sa starali o moju svätyňu namiesto vás.
9
Takto hovorí Pán Jahve: Nijaký cudzinec neobrezaný srdcom a neobrezaný telom nesmie vojsť do mojej svätyne, nikto zo všetkých cudzincov, ktorí sú uprostred Izraelcov.
10
Ale Leviti, ktorí ma opustili, keď Izrael blúdil za svojimi modlami, a musia niesť trest za svoje viny,
11
predsa budú vykonávať službu v mojej svätyni. Budú strážcami chrámových brán a budú vykonávať službu v Chráme. Budú zabíjať zvieratá na celopalné obety a na obety za ľud a budú stáť pohotovo, aby obslúžili ľudí.
12
Pretože ľudu slúžili pri jeho modlách a boli pre Izraelcov príčinou hriechu, dvíham ruku proti nim — výrok Pána Jahveho — , preto ponesú trest za svoju zlobu.
13
Nebudú mať prístup ku mne, aby mi slúžili ako kňazi; nesmú sa dotknúť mojich svätých vecí, ani pristúpiť k svätosvätým veciam, ale ponesú hanbu za svoje ohavné skutky, ktoré popáchali.
14
Dám im na starosť službu v Chráme so všetkými prácami, ktoré sa v ňom majú vykonávať.
15
Levitskí kňazi zo Sadokovho rodu, ktorí vykonávali službu v mojej svätyni, keď sa Izraelci vzdialili odo mňa, títo budú pristupovať ku mne a slúžiť mi. Nech oni stoja predo mnou a obetujú mi tuk a krv. To je výrok Pána Jahveho.
16
Oni budú vchádzať do mojej svätyne, pristupovať k môjmu stolu, aby mi slúžili, oni budú vykonávať moju službu.
17
Keď prekročia bránu vnútorného nádvoria, prezlečú sa do plátenných šiat. Keď budú vykonávať službu v bránach vnútorného nádvoria a v Chráme, nebudú mať na sebe nijaký vlnený odev.
18
Nech majú na hlavách plátenné turbany a okolo pása plátenné spodky. Nesmú sa opásať tak, aby sa potili.
19
Keď vyjdú do vonkajšieho nádvoria, do vonkajšieho nádvoria k ľudu, vyzlečú si odev, v ktorom konali službu, odložia ho v miestnostiach svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neprenášali zasvätenie na ľud.
20
Hlavy si nesmú holiť ani si nechať vlasy voľne rásť, ale si dajú hlavy riadne strihať.
21
Ani jeden kňaz nesmie piť víno, keď má vstúpiť do vnútorného nádvoria.
22
Za manželku si nesmú vziať vdovu alebo prepustenú, ale iba pannu z izraelského rodu. Môžu si však vziať vdovu po kňazovi.
23
Môj ľud majú poučovať o rozdiele medzi svätým a nesvätým a ukazovať mu, aký je rozdiel medzi čistým a nečistým.
24
V sporoch nech sú sudcami, nech rozsudzujú podľa môjho práva. Nech zachovávajú zákony a nariadenia o všetkých mojich sviatkoch a nech svätia moje soboty.
25
Nepriblížia sa k mŕtvemu, aby sa nepoškvrnili, smú sa však poškvrniť pre otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru.
26
Po očisťovaní nech sa počíta sedem dní,
27
potom v deň, keď vstúpi na sväté miesto, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, to je výrok Pána Jahveho.
28
Nebudú mať dedičstvo, ja budem ich dedičstvom. Nedajte im majetok v Izraeli, ja budem ich majetkom.
29
Ich pokrmom budú obety obilia, obety za hriech, obety zmierenia a všetko postihnuté kliatbou v Izraeli bude ich.
30
Prvé zo všetkých prvotín a zo všetkých vašich obiet, zo všetkého, čo obetujete, bude patriť kňazom. Prvotinu svojej múky dajte kňazovi, aby požehnanie spočinulo na vašom dome.
31
Kňazi nesmú jesť zdochlinu vtáka alebo zvieraťa, ani zverou roztrhané.
Ezechiel 44:1
Ezechiel 44:2
Ezechiel 44:3
Ezechiel 44:4
Ezechiel 44:5
Ezechiel 44:6
Ezechiel 44:7
Ezechiel 44:8
Ezechiel 44:9
Ezechiel 44:10
Ezechiel 44:11
Ezechiel 44:12
Ezechiel 44:13
Ezechiel 44:14
Ezechiel 44:15
Ezechiel 44:16
Ezechiel 44:17
Ezechiel 44:18
Ezechiel 44:19
Ezechiel 44:20
Ezechiel 44:21
Ezechiel 44:22
Ezechiel 44:23
Ezechiel 44:24
Ezechiel 44:25
Ezechiel 44:26
Ezechiel 44:27
Ezechiel 44:28
Ezechiel 44:29
Ezechiel 44:30
Ezechiel 44:31
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48