A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 42

1
Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria, na sever, a priviedol ma k miestnosti naproti voľnému priestoru a naproti budove obrátenej k severu.
2
Jej dĺžka po severnej strane bola sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov.
3
Naproti dvadsiatim vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria bolo kryté podlubie oproti trojposchodovému podlubiu.
4
Pred miestnosťami bola chodba do vnútorného nádvoria, desať lakťov široká a sto lakťov dlhá; dvere miestností viedli na sever.
5
Horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné miestnosti, lebo podlubie im uberalo časť priestoru.
6
Všetky boli na troch poschodiach a nemali stĺpy, ako mali nádvoria, takže horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné.
7
Vonkajší múr, súbežný s miestnosťami a naproti nim, na strane vonkajšieho nádvoria, bol dlhý päťdesiat lakťov.
8
Miestnosti vonkajšieho nádvoria boli päťdesiat lakťov dlhé a tie, obrátené ku Chrámu, sto lakťov.
9
Pod miestnosťami bol vchod smerom od východu z vonkajšieho nádvoria.
10
V šírke múru nádvoria na juhu za voľným priestorom a za budovou boli iné miestnosti.
11
Pred nimi bol priechod ako pri severných miestnostiach, ktoré mali dĺžku a šírku rovnakú ako tamtie miestnosti, také isté východy, zariadenia a brány.
12
Pod južnými miestnosťami bol vchod z každej cesty naproti patričnému múru.
13
Povedal mi: "Severné a južné miestnosti, ktoré sú obrátené na voľné priestranstvo, sú sväté miestnosti, kde kňazi predstupujúci pred Jahveho majú jedávať svätosväté jedlá. Tam majú uložiť svätosväté veci, nekrvavé obety, obety za hriechy a obety za previnenia, lebo je to sväté miesto.
14
Keď tam kňazi vkročia, nemajú vyjsť zo svätého miesta na vonkajšie nádvorie, ale majú tam odložiť rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté. Nech si oblečú iné rúcha, keď idú na miesta určené pre ľud."
15
Keď dokončil meranie vnútorného Chrámu, zaviedol ma k bráne hľadiacej na východ a premeral všetko dookola.
16
Rozmeral východnú stranu svojou meračskou trstenicou: päťsto lakťov.
17
Potom sa obrátil, rozmeral severnú stranu svojou trstenicou: päťsto lakťov.
18
Obrátil sa a premeral svojou meračskou trstenicou južnú stranu: päťsto lakťov.
19
Obrátil sa na západnú stranu a svojou meračskou trstenicou nameral: päťsto lakťov.
20
Na štyri strany premeral múr okolo, bol dlhý päťsto lakťov a široký päťsto lakťov. Ten oddeľoval sväté miesto od nesvätého.
Ezechiel 42:1
Ezechiel 42:2
Ezechiel 42:3
Ezechiel 42:4
Ezechiel 42:5
Ezechiel 42:6
Ezechiel 42:7
Ezechiel 42:8
Ezechiel 42:9
Ezechiel 42:10
Ezechiel 42:11
Ezechiel 42:12
Ezechiel 42:13
Ezechiel 42:14
Ezechiel 42:15
Ezechiel 42:16
Ezechiel 42:17
Ezechiel 42:18
Ezechiel 42:19
Ezechiel 42:20
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48