A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 41

1
Zaviedol ma do siene Chrámu a rozmeral piliere: boli šesť lakťov široké z jednej strany a šesť lakťov široké z druhej.
2
Šírka vchodu desať lakťov a bočné steny vedľa vchodu boli päť lakťov z jednej i z druhej strany. Potom premeral dĺžku siene: štyridsať lakťov a šírku: dvadsať lakťov.
3
Vstúpil dovnútra, premeral pilier vchodu: dva lakte, potom vchod: šesť lakťov; bočné steny vedľa vchodu boli sedem lakťov z každej strany.
4
Rozmeral jej dĺžku od siene Chrámu: dvadsať lakťov a šírku: dvadsať lakťov. Povedal mi: "Toto je Svätyňa Svätých."
5
Potom odmeral múr Chrámu: šesť lakťov vysoký. Šírka postrannej stavby okolo celého Chrámu bola štyri lakte.
6
Postranné miestnosti boli jedna nad druhou v troch poschodiach, každé po tridsiatich miestnostiach. Miestnosti boli upevnené do múru, ktorý tvoril steny miestností navôkol, takže im robil oporu a nemuseli sa opierať o múr Chrámu.
7
Vystupujúc z jedného poschodia na druhé zväčšovala sa šírka miestností, preto stavba bola navrchu širšia. Z dolného poschodia sa dalo vystúpiť na stredné poschodie a odtiaľ na horné, a to okolo celého Chrámu.
8
Okolo celého Chrámu som videl vyvýšeninu; boli to základy postranných stavieb, merali plnú trstenicu, šesť lakťov.
9
Hrúbka vonkajšieho múru postranných miestností bola päť lakťov. Medzi postrannými stavbami
10
a predsieňami Chrámu bolo voľné priestranstvo okolo celého Chrámu, široké dvadsať lakťov.
11
Dvere postranných stavieb viedli na voľné priestranstvo, jedny na sever a druhé na juh. Priechod bol široký päť lakťov navôkol.
12
Na západnej strane bola budova obrátená na voľné priestranstvo, sedemdesiat lakťov široká a deväťdesiat lakťov dlhá, jej múry boli hrubé päť lakťov navôkol.
13
Rozmeral Chrám, dĺžka sto lakťov. Voľný priestor, budova a jej múry tiež sto lakťov.
14
Šírka fasády Chrámu s voľnými priestorom k východu: sto lakťov.
15
Rozmeral ešte dĺžku budovy vzadu na voľnom priestranstve na západnej strane a kryté chodby z oboch strán: sto lakťov. Vnútorná výzdoba Sieň Chrámu, Svätyňa Svätých a predsieň
16
boli obložené drevom, takisto prahy a úzke oblôčky naokolo týchto troch častí boli obložené drevom. Od zeme až k oblôčkom
17
a nad dverami od Svätyne Svätých až po vonkajšie miestnosti, na všetkých stranách, vnútri i vonku
18
boli vytesaní cherubíni a palmy. Jedna palma medzi dvoma cherubínmi. Každý cherub mal dve tváre:
19
tvár človeka, obrátenú k jednej palme, a tvár leva, obrátenú k druhej palme. Tak to bolo vytesané dookola po celom Chráme.
20
Cherubíni a palmy boli vytesané od zeme až ponad bránu a po stenách siene.
21
Krídla dverí chrámovej siene boli štvorcové. Drevený oltár Pred Svätyňou Svätých bolo čosi akoby
22
drevený oltár, tri lakte vysoký, dva lakte dlhý a dva lakte široký. Mal zapravené rohy, podstavec a steny mal drevené. Povedal mi: "Toto je stôl stojaci pred Jahvem."
23
Chrámová sieň mala dvojité dvere a Svätyňa Svätých
24
dvojité dvere: tieto dvojité dvere mali otáčavé krídla, dvoje na jedných dverách a dvoje na druhých.
25
A na nich (na dverách Chrámovej siene) boli vytesaní cherubíni a palmy ako tie, čo boli vytesané po stenách. Zvonku na priečelí chrámovej predsiene bola drevená strieška.
26
Po oboch stranách predsiene boli priezory a palmy vytesané na rohoch, tiež na miestach chrámovej prístavby a na strieškach.
Ezechiel 41:1
Ezechiel 41:2
Ezechiel 41:3
Ezechiel 41:4
Ezechiel 41:5
Ezechiel 41:6
Ezechiel 41:7
Ezechiel 41:8
Ezechiel 41:9
Ezechiel 41:10
Ezechiel 41:11
Ezechiel 41:12
Ezechiel 41:13
Ezechiel 41:14
Ezechiel 41:15
Ezechiel 41:16
Ezechiel 41:17
Ezechiel 41:18
Ezechiel 41:19
Ezechiel 41:20
Ezechiel 41:21
Ezechiel 41:22
Ezechiel 41:23
Ezechiel 41:24
Ezechiel 41:25
Ezechiel 41:26
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48