A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 40

1
Na začiatku dvadsiateho piateho roku nášho zajatia, desiateho dňa mesiaca, štrnásť rokov po páde mesta Jeruzalem, v ten istý deň Jahveho ruka spočinula na mne a zaviedla ma tam:
2
v božskom videní ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom naproti som videl čosi ako stavby mesta.
3
Zaviedol ma doň, a tu vidím človeka žiarivého ako bronz. V rukách mal plátennú šnúru a meračskú trstenicu a stál v bráne.
4
Ten človek mi povedal: "Syn človeka, hľaď uprene, načúvaj veľmi pozorne, zapamätaj si všetko, čo ti kážem, lebo si bol privedený sem, aby som ti to ukázal. Rozpovedz domu Izraela všetko, čo uvidíš!"
5
A hľa, Chrám bol zvonku dookola obkolesený múrom. Meračská trstenica, ktorú mal ten človek v ruke, bola dlhá šesť lakťov. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Rozmeral hrúbku múru: jedna trstenica a výšku: jedna trstenica.
6
Prišiel ku bráne hľadiacej k východu, vystúpil po jej schodoch a odmeral prah brány: jednu trstenicu šírky.
7
Miestnosti boli dlhé po jednej trstenici a po jednej trstenici široké, medzi miestnosťami bolo päť lakťov; aj prah brány na konci predsiene na strane ku Chrámu: jedna trstenica.
8
Premeral predsieň podbránia dovnútra: osem lakťov;
9
piliere po dvoch lakťoch. Predsieň podbránia viedla ku Chrámu.
10
Miestnosti podbránia brány hľadiacej k východu boli tri po jednej strane a tri po druhej, všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere na oboch stranách.
11
Nato premeral šírku vchodu do brány: desať lakťov a dĺžka predsiene: trinásť lakťov.
12
Pred miestnosťami bol múrik jeden lakeť vysoký z jednej strany i z druhej a miestnosti mali šesť lakťov z každej strany.
13
Potom premeral šírku podbránia cez dvere, ktoré boli oproti sebe, od zadnej strany miestnosti po zadnú stenu náprotivnej: dvadsaťpäť lakťov,
14
nato rozmeral dĺžku predsiene: dvadsať lakťov, podbránie bolo obkolesené nádvorím naokolo.
15
Od priečelia vchodovej brány až po náprotivnú stranu predsiene vnútornej brány: päťdesiat lakťov.
16
Miestnosti a piliere mali priezory dovnútra naokolo podbránia a na predsieni boli naokolo okná obrátené dovnútra predsiene a na pilieroch boli vytesané palmy.
17
Zaviedol ma k vonkajšiemu nádvoriu a tam som videl miestnosti a po celom nádvorí kamennú dlažbu; tridsať miestností bolo na tejto dlažbe.
18
Dlažba sa rozprestierala po stranách podbrání a jej šírka zodpovedala dĺžke podbránia. To bola dolná dlažba.
19
Potom premeral šírku nádvoria od priečelia dolnej brány po vonkajšie priečelie vnútornej brány: sto lakťov. Severná brána s podbráním Zaviedol ma na sever.
20
Tu bola brána obrátená na sever, na vnútornom nádvorí. Rozmeral dĺžku a šírku podbránia.
21
Jeho miestnosti, tri na každej strane, jeho piliere a jeho predsieň mali tie isté rozmery ako v prvej bráne: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky.
22
Aj jeho obloky, okná predsiene a jeho palmy mali tie isté rozmery ako v bráne obrátenej na východ. K nej sa vystupovalo po siedmich schodoch: predsieň bola naproti nim.
23
Taká istá brána ako na východnej strane viedla do vnútorného nádvoria naproti severnej bráne: rozmeral vzdialenosť od jednej brány po druhú: sto lakťov.
24
Potom ma zaviedol na juh a tam bola brána obrátená na juh. Rozmeral jej miestnosti, piliere a predsieň: mala tie isté rozmery ako predošlé:
25
päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň, mali dookola okná ako iné brány.
26
Schodište k bráne malo sedem stupňov vedúcich do predsiene a palmy boli vytesané na každom pilieri z jednej i druhej strany.
27
Vo vnútornom nádvorí bola brána vedúca na juh, rozmeral vzdialenosť od brány po bránu, k juhu: sto lakťov.
28
Zaviedol ma do vnútorného nádvoria cez južnú bránu. Rozmeral južné podbránie, ktoré malo tie isté rozmery ako ostatné.
29
Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň, mali dookola okná.
30
Dookola boli izby dvadsaťpäť lakťov dlhé a päť lakťov široké.
31
Jeho predsieň viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch a jej schodište malo osem schodov.
32
Nato ma zaviedol do vnútorného nádvoria, k východu, a rozmeral podbránie, ktoré malo tie isté rozmery ako ostatné.
33
Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i predsieň, mali dookola okná.
34
Jeho predsieň viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch z jednej i druhej strany. Jej schodište malo osem schodov.
35
Potom ma zaviedol k severnej bráne a premeral ju: podbránie malo tie isté rozmery ako ostatné.
36
Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň mali dookola okná.
37
Jeho predsieň, viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch z jednej i druhej strany. Jej schodište malo osem schodov.
38
Bola tam miestnosť, do ktorej sa vchádzalo z predsiene podbránia. Tam sa umývali celopalné obety.
39
V predsieni podbránia boli dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany, kde sa zabíjali zvieratá na celopaly, na obety za hriech a na obety za previnenia.
40
Pri vonkajšom rohu pre toho, kto vystupoval ku vchodu severnej brány, boli dva stoly a na druhom rohu predsiene brány ďalšie dva stoly.
41
Takže boli štyri stoly z jednej strany podbránia a štyri z druhej strany, spolu osem stolov, na ktorých sa zabíjali obety.
42
Okrem toho tam boli štyri stoly z tesaného kameňa na celopaly jeden a pol lakťa dlhé, jeden a pol lakťa široké a lakeť vysoké. Na tie stoly kládli nástroje, ktorými zabíjali zvieratá na celopaly a na iné obety.
43
Dookola boli žliabky na dlaň široké, nahnuté dovnútra. Na tieto stoly sa kládlo obetné mäso.
44
Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria; tam boli dve miestnosti vo vnútornom nádvorí, jedna vedľa severného podbránia hľadela na juh a druhá vedľa južného podbránia hľadela na sever.
45
Povedal mi: "Táto miestnosť obrátená na juh je pre kňazov, ktorí konajú službu v Chráme.
46
Miestnosť obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia, ktorí zo synov Léviho sa môžu priblížiť k Jahvemu a slúžiť mu."
47
Rozmeral vnútorné nádvorie. Bolo štvorcové: sto lakťov dlhé a sto lakťov široké a pred Chrámom bol oltár.
48
Zaviedol ma do predsiene Chrámu a premeral piliere predsiene: päť lakťov na každej strane a šírka brány bola tri lakte z jednej strany a tri lakte z druhej strany.
49
Dĺžka predsiene bola dvadsať lakťov a šírka dvanásť lakťov. Vystupovalo sa k nej po desiatich schodoch. Vedľa pilierov boli stĺpy, po jednom z každej strany.
Ezechiel 40:1
Ezechiel 40:2
Ezechiel 40:3
Ezechiel 40:4
Ezechiel 40:5
Ezechiel 40:6
Ezechiel 40:7
Ezechiel 40:8
Ezechiel 40:9
Ezechiel 40:10
Ezechiel 40:11
Ezechiel 40:12
Ezechiel 40:13
Ezechiel 40:14
Ezechiel 40:15
Ezechiel 40:16
Ezechiel 40:17
Ezechiel 40:18
Ezechiel 40:19
Ezechiel 40:20
Ezechiel 40:21
Ezechiel 40:22
Ezechiel 40:23
Ezechiel 40:24
Ezechiel 40:25
Ezechiel 40:26
Ezechiel 40:27
Ezechiel 40:28
Ezechiel 40:29
Ezechiel 40:30
Ezechiel 40:31
Ezechiel 40:32
Ezechiel 40:33
Ezechiel 40:34
Ezechiel 40:35
Ezechiel 40:36
Ezechiel 40:37
Ezechiel 40:38
Ezechiel 40:39
Ezechiel 40:40
Ezechiel 40:41
Ezechiel 40:42
Ezechiel 40:43
Ezechiel 40:44
Ezechiel 40:45
Ezechiel 40:46
Ezechiel 40:47
Ezechiel 40:48
Ezechiel 40:49
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48