A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 4

1
Ty však, syn človeka, vezmi hlinenú tabuľku, polož ju pred seba a vyry na ňu mesto Jeruzalem.
2
Zariaď okolo neho obliehanie: postav proti nemu veže, zdvihni proti nemu násyp, rozlož proti nemu tábor a dookola umiestni dobýjacie barany.
3
Vezmi železný plech a postav ho ako železný múr medzi teba a mesto. Upri svoj pohľad na mesto: je obľahnuté a ty ho obliehaš. Je to znamenie pre dom Izraela.
4
Ľahni si na ľavý bok a nes na ňom hriechy Izraela. Budeš niesť jeho hriechy toľko dní, koľko budeš ležať na tom boku.
5
Počítam jeden deň za každý rok ich hriechov: ponesieš teda tristodeväťdesiat dní hriechy domu Izraela.
6
Keď toto ukončíš, ľahni si zasa na pravý bok a ponesieš Júdove hriechy štyridsať dní, počítajúc jeden deň za každý rok.
7
Potom upri zrak na obľahnutý Jeruzalem, obnaž svoje rameno a prorokuj proti nemu.
8
Pozri, poviažem ťa povrazmi, že sa nebudeš môcť obrátiť z boka na bok, kým neskončíš dni svojho obliehania.
9
Vezmi si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a raž, vysyp to do jedného koryta a priprav si z toho chlieb. Budeš ho jesť tých tristodeväťdesiat dní, čo budeš ležať na svojom boku.
10
A to jedlo, ktoré máš jesť, musíš vážiť na váhe: dvadsať šeklov denne, to zješ zo dňa na deň.
11
Aj vodu musíš piť vymeranú podľa miery: šestinu hinu zo dňa na deň.
12
Budeš ho jesť ako jačmenný osúch, upečený na ľudskom výkale pred ich očami.
13
Jahve povedal: Takto budú Izraelci jesť svoj chlieb, nečistý, medzi národmi, kam ich rozoženiem."
14
Ale ja som zvolal: "Ach, Pane Jahve, ja som sa nikdy neznečistil, nikdy vo svojom živote som nejedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, nikdy nevošlo do mojich úst nečisté mäso."
15
Povedal mi: "Dobre teda, povoľujem ti kravský truse namiesto ľudských výkalov, na ňom si upečieš chlieb."
16
Potom mi povedal: "Syn človeka, ja vezmem Jeruzalemu poslednú zásobu chleba: budú úzkostlivo vážiť chlieb na jedenie a s hrôzou budú merať vodu na pitie.
17
Ako im bude ubúdať chleba a vody, budú všetci spolu zachvátení hrôzou a budú hynúť pre svoje hriechy."
Ezechiel 4:1
Ezechiel 4:2
Ezechiel 4:3
Ezechiel 4:4
Ezechiel 4:5
Ezechiel 4:6
Ezechiel 4:7
Ezechiel 4:8
Ezechiel 4:9
Ezechiel 4:10
Ezechiel 4:11
Ezechiel 4:12
Ezechiel 4:13
Ezechiel 4:14
Ezechiel 4:15
Ezechiel 4:16
Ezechiel 4:17
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48