A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 38

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, zahľaď sa ku Gogovi v krajine Magog, kniežaťu, hlave Mešeka a Tubala, a prorokuj proti nemu.
3
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti tebe, knieža Gog, hlava Mešeka a Tubala.
4
Zachytím ťa, háky ti zakvačím do pyskov a vyvediem ťa s celým tvojím vojskom, kone a jazdcov, všetkých v plnej výzbroji, obrovské vojsko, so štítmi a pavézami, všetko skúsených bojovníkov s mečom.
5
S nimi idú Peržania, Etiópčania a Putania, všetci so štítom a prilbou.
6
Gomer a všetky jeho čaty, Bet-Togarma z ďalekého severu a všetky jeho čaty — obrovské množstvo ľudu je s tebou.
7
Porob prípravy, priprav sa spolu so všetkými vojskami, ktoré sa k tebe pripojili, a stoj im v pohotovosti.
8
Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. V budúcich rokoch prídeš do krajiny obnovenej zo zrúcanín, ktorej obyvatelia sa spomedzi mnohých národov zhromaždili na izraelskej vrchovine, dlhý čas spustošenej. Izraelci, vyvedení spomedzi národov, žijú si bezpečne.
9
Ty sa zdvihneš ako povíchrica, priženieš sa ako mrákava, čo zakryje zem, ty a všetky tvoje čaty a s tebou premnohé národy.
10
Takto hovorí Pán Jahve: V ten deň myšlienka ti skrsne v srdci, vyhútaš si mrzký plán.
11
Povieš si: Napadnem krajinu bez opevnení, vytiahnem proti pokojnému ľudu, ktorý si žije v bezpečí. Všetci bývajú v mestách bez hradieb, bez brán a závor.
12
Pôjdeš lúpiť a plieniť, vystrieť ruku proti zboreniskám, kde ľudia znovu bývajú, proti ľudu, zhromaždenému spomedzi cudzích národov, ľudu, ktorý sa venuje chovu dobytka a obchodu, bývajúcemu v samom strede zeme.
13
Šeba, Dedan, kupci z Taršiša a jeho vedúci kupci si povedia: Prišiel si lúpiť? Vari si zhromaždil svoje vojská, aby si získal korisť? Vari chceš nabrať zlato a striebro, zabrať stáda a majetky, nahrabať veľkú korisť?
14
Preto prorokuj, syn človeka! Povedz Gogovi: Takto hovorí Pán Jahve: V ten deň, keď môj izraelský ľud bude žiť v bezpečí, ty sa zdvihneš
15
a prídeš s mnohými národmi zo svojho domova, z ďalekého severu, všetko jazdci na koňoch, obrovské množstvo, velikánske vojsko.
16
Vyjdeš proti môjmu izraelskému ľudu ako oblak, čo zakrýva zem. Na konci dní ťa privediem proti svojej krajine, aby ma národy poznali, keď tvojím prostredníctvom, Gog, ukážem svoju svätosť pred ich očami.
17
Takto hovorí Pán Jahve: Keď som dlhé roky hovoril za dávnych dní skrze svojich sluhov prorokov, ktorí prorokovali za tých čias, hrozil som, že teba privediem proti Izraelovi.
18
V ten deň, keď Gog bude tiahnuť proti izraelskému územiu — výrok Pána Jahveho — môj hnev vzkypí.
19
Vo svojej žiarlivej láske a vo svojom horúcom rozhorčení vyhlasujem: Veru, v ten deň bude veľké zemetrasenie v izraelskej krajine.
20
Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby v mori, nebeské vtáctvo, divá zver, všetky plazy plaziace sa po zemi, všetci ľudia na povrchu zeme. Vrchy sa zrútia, skalné steny popadajú a všetky múry sa pováľajú na zem.
21
Zavolám proti Gogovi meč po celej mojej vrchovine — výrok Pána Jahveho — jeho vojaci obrátia svoje meče druh proti druhovi.
22
Strestám ho morom a krvou, spustím záplavy dažďa, ľadovec tvrdý ako skaly, oheň a síru na neho, na jeho čaty a na mnohé národy, ktoré sú s ním.
23
Tým ukážem svoju veľkosť a svoju svätosť a dám sa poznať mnohým národom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.
Ezechiel 38:1
Ezechiel 38:2
Ezechiel 38:3
Ezechiel 38:4
Ezechiel 38:5
Ezechiel 38:6
Ezechiel 38:7
Ezechiel 38:8
Ezechiel 38:9
Ezechiel 38:10
Ezechiel 38:11
Ezechiel 38:12
Ezechiel 38:13
Ezechiel 38:14
Ezechiel 38:15
Ezechiel 38:16
Ezechiel 38:17
Ezechiel 38:18
Ezechiel 38:19
Ezechiel 38:20
Ezechiel 38:21
Ezechiel 38:22
Ezechiel 38:23
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48