A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 35

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, obráť sa k vrchom Seir a prorokuj proti nim.
3
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vrchovina Seir, ja som proti tebe. Aj proti tebe vystriem svoju ruku a urobím z teba pustú pustatinu.
4
Z tvojich miest urobím zboreniská, púšťou sa staneš. Tak si uvedomíš, že ja som Jahve.
5
Lebo si prechovával večné nepriateľstvo a Izraelcov si vydal pod meč v deň ich nešťastia, v čase ich konečného trestu.
6
Preto, na môj život — výrok Pána Jahveho — dokrvavím ťa, krv ťa bude stíhať; ty si vinný preliatím krvi, preto ťa krv bude stíhať.
7
Pohorie Seir obrátim na pustú pustatinu a vyhubím z neho každého, čo prichádza i odchádza.
8
Jeho hory naplním mŕtvolami: na tvojich kopcoch, v tvojich dolinách a v tmavých potokoch budú padať prebodnutí mečom.
9
Urobím z teba večnú pustatinu, tvoje mestá zostanú neobývané. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve.
10
Pretože si povedal: Tie dva národy a tie dve krajiny budú moje, obsadíme ich, hoci tam bol Jahve.
11
Preto na môj život — výrok Pána Jahveho — budem postupovať s takým hnevom a s takou horlivosťou, s akou si s nimi nakladal vo svojej nenávisti. Dám sa poznať medzi nimi, keď ťa budem trestať.
12
A ty si uvedomíš, že ja, Jahve, som počul všetky urážky, ktoré si ty vyslovil proti izraelským horám hovoriac: Spustošené sú, nám boli dané za pokrm.
13
Proti mne ste viedli pyšné reči, často ste rozprávali proti mne a ja som počul všetko.
14
Takto hovorí Pán Jahve: Na radosť celej zeme urobím z teba púšť.
15
Pretože si sa radoval, keď moje izraelské dedičstvo bolo spustošené, tak naložím s tebou: Budeš spustošený, vrch Seir, a s tebou celý Edom. A tak si uvedomia, že ja som Jahve."
Ezechiel 35:1
Ezechiel 35:2
Ezechiel 35:3
Ezechiel 35:4
Ezechiel 35:5
Ezechiel 35:6
Ezechiel 35:7
Ezechiel 35:8
Ezechiel 35:9
Ezechiel 35:10
Ezechiel 35:11
Ezechiel 35:12
Ezechiel 35:13
Ezechiel 35:14
Ezechiel 35:15
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48