A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 34

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela, prorokuj! Povedz: Pastieri! Takto hovorí Pán Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú seba samých! Či pastieri nemajú pásť stádo?
3
Vy pijete mlieko, obliekate si vlnu, vykŕmené zabíjate, ale stádo nepasiete.
4
Slabé neposilňujete, choré neliečite, ranené neobväzujete, rozpŕchnuté nezavraciate, stratené nehľadáte, ale vládnete nad nimi násilne a kruto.
5
Rozpŕchli sa, sú bez pastiera, stali sa korisťou každej divej zveri, rozpŕchli sa.
6
Moje ovce blúdia po všetkých horách, po všetkých vysokých kopcoch, moje stádo je rozohnané po celej šírej zemi, nik sa o ne nestará, nikto ich nehľadá.
7
Preto vy, pastieri, počujte Jahveho slovo!
8
Prisahám na svoj život, výrok Pána Jahveho: Pretože moje stádo bolo vydané na plen a stalo sa korisťou každej divej zveri, lebo nemalo pastiera, lebo moji pastieri sa nestarali o moje ovce, lebo moji pastieri pásli seba samých a nepásli moje stádo,
9
preto vy, pastieri, počujte Jahveho slovo!
10
Takto hovorí Pán Jahve! Dajte pozor! Ja som proti týmto pastierom. Vezmem svoje stádo z ich rúk, odteraz im nedovolím pásť moje stádo. Nebudú sa už sami vypásať. Svoje ovce vytrhnem z ich úst, nebudú ich už požierať.
11
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite! Ja sám sa budem starať o svoje ovce, ujmem sa ich.
12
Ako sa pastier stará o svoje ovce, keď jeho stádo bolo roztratené navôkol, tak sa ja postarám o svoje ovce. Vyslobodím ich zovšadiaľ, kam boli rozohnané v zamračený a tmavý deň.
13
Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z cudzích krajín a privediem ich na vlastnú pôdu. Budem ich pásť na izraelských vrchoch, pri potôčikoch a na všetkých pasienkoch popri bydliskách krajiny.
14
Budem ich pásť na dobrých pasienkoch, ich pasienky budú na vysokých izraelských horách. Tam si odpočinú na dobrej pastve, na dobrej paši sa budú pásť na izraelských vrchoch.
15
Ja sám budem pásť svoje ovce, ja sám ich budem vodiť do košiara, výrok Pána Jahveho.
16
Stratenú vyhľadám, zatúlanú zavrátim, ranenú obviažem, chorú vyliečim, zdravú a silnú budem strážiť. Budem ich pásť svedomito.
17
Vám však, ovce moje, takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.
18
Vari vám je málo, že sa môžete pásť na dobrej paši, keď zvyšok svojej paše nohami šliapete? Málo vám je, že môžete piť čistú vodu, že ostatnú mútite nohami?
19
A tak moje ovce musia spásať, čo ste vy nohami pošliapali, a musia piť, čo ste nohami pomútili.
20
Preto takto im hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja sám budem súdiť medzi tučnou ovcou a chudou ovcou.
21
Vy ste všetci slabé ovce odtláčali bokmi a plecami, klali ste ich rohami, až ste ich vyhnali von.
22
Preto ja zachránim svoje ovce a nebudú už korisťou, rozsúdim medzi ovcou a ovcou.
23
Postarám sa o jedného pastiera, ktorý ich bude pásť, o môjho sluhu Dávida. On ich bude pásať, on im bude pastierom.
24
Ja, Jahve, budem ich Boh a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom. Ja, Jahve, som prehovoril.
25
Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim z krajiny divú zver. Bezpečne sa budú zdržiavať na stepi a spávať v lesoch.
26
Usadím ich v blízkosti svojho vrchu, zošlem im dážď v pravý čas, bude to požehnaný dážď.
27
Stromy na poli budú rodiť svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu. Vo svojej krajine budú bývať celkom bezpečne. Uvedomia si, že ja som Jahve, keď dolámem ihlice ich jarma a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali.
28
Pre národy už nebudú korisťou a divá zver ich už nebude žrať. Budú žiť bezpečne, nik ich nebude znepokojovať.
29
Dám im vyrásť vychýrené sady, nikdy už nebudú obeťami hladu v krajine, ani nebudú trpieť výsmechom národov.
30
Vtedy si uvedomia, že ja, Jahve, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú môj ľud; výrok Pána Jahveho.
31
Vy ste moje ovce, môj ľud, stádo, ktoré ja pasiem, a ja som váš Boh." Toto je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 34:1
Ezechiel 34:2
Ezechiel 34:3
Ezechiel 34:4
Ezechiel 34:5
Ezechiel 34:6
Ezechiel 34:7
Ezechiel 34:8
Ezechiel 34:9
Ezechiel 34:10
Ezechiel 34:11
Ezechiel 34:12
Ezechiel 34:13
Ezechiel 34:14
Ezechiel 34:15
Ezechiel 34:16
Ezechiel 34:17
Ezechiel 34:18
Ezechiel 34:19
Ezechiel 34:20
Ezechiel 34:21
Ezechiel 34:22
Ezechiel 34:23
Ezechiel 34:24
Ezechiel 34:25
Ezechiel 34:26
Ezechiel 34:27
Ezechiel 34:28
Ezechiel 34:29
Ezechiel 34:30
Ezechiel 34:31
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48