A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 32

1
Prvého dňa dvanásteho mesiaca v dvanástom roku došlo mi Jahveho slovo takto:
2
"Syn človeka, prednes žalospev nad faraónom, egyptským kráľom. Povedz mu: Mladý lev národov, si zničený! Bol si ako obluda v nílskych tokoch, vyvaľoval si sa vo svojich riekach, víril si vodu svojimi labami mútiac jej toky."
3
Takto hovorí Pán Jahve: "Nastražím na teba svoju sieť, za veľkého zhonu národov a ony ťa vytiahnu v mojej sieti.
4
Vyhodím ťa na suchú zem, šmarím ťa na pusté pole, všetko nebeské vtáctvo nechám posadať na teba, všetku divú zver zeme nasýtim tvojím mäsom.
5
Tvoje telo vyhodím na vrchy, doliny naplním kopami tvojej zdochliny.
6
Napojím zem tvojou miazgou, napojím ju tvojou krvou až po vrcholce hôr, naplním tebou korytá riek.
7
Keď vyhasím tvoje svetlo, nebesá zahalím, ich hviezdy zatemním, slnko zakryjem mračnami a mesiac svetlom nebude žiariť.
8
Zatemním nad tebou všetky žiarivé telesá na nebi, tvoju zem pokryjem temnotou. Toto je výrok Pána Jahveho.
9
Znepokojím mysle mnohých národov, keď rozšírim správu o tvojom zničení medzi ľuďmi, v krajinách tebe neznámych.
10
Tvojím osudom podesím mnohé národy, ich kráľom budú od strachu vlasy dupkom vstávať pre teba, keď im do tvárí mečom zamávam. Keď ty padneš, všetci sa budú neprestajne triasť o svoj život.
11
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Meč babylonského kráľa ťa zasiahne.
12
Tvoje hordy nechám pobiť mečmi bojovníkov najukrutnejších z pohanov. Zničia chválu Egypta, všetky jeho hordy budú vyhubené.
13
Nechám vyhynúť všetok jeho statok po brehoch mnohých vôd. Noha človeka ich už nepomúti, nepomúti ich kopyto zvierat.
14
Potom utíšim ich vody a ich rieky nechám tiecť ako olej. To je výrok Pána Jahveho.
15
Keď urobím egyptskú krajinu púšťou, keď bude celá krajina zbavená všetkého, čo je v nej, keď pobijem všetkých jej obyvateľov, vtedy si uvedomia, že ja som Jahve.
16
Toto je žalospev, nech ho spievajú dcéry národov! Nech ho spievajú ako žalospev nad Egyptom a nad jeho hordami!" To je výrok Pána Jahveho.
17
Pätnásteho dňa prvého mesiaca dvanásteho roku mi Jahveho slovo došlo takto:
18
"Syn človeka, zaspievaj žalospev nad hordami Egypta! Zaveď ich s dcérami mocných národov do podsvetia, s tými, čo schádzajú do hrobu.
19
Vari si lepší ako ostatní? Zostúp len dole a ľahni si k neobrezaným!
20
Meč je pripravený. Tí, čo s ním pochodovali, a všetky jeho hordy padnú medzi pobitých mečom.
21
Najmocnejší bojovníci sa v podsvetí obrátia na faraóna a na jeho spojencov: neobrezaní, pobití mečom schádzajú dole a líhajú si navždy.
22
Tam je Asýr a všetci jeho vojaci pochovaní vôkol neho; všetci popadali pobití mečom.
23
Dostali hroby na dne podsvetia, jeho vojaci navôkol jeho hrobu. Všetci popadali pobití mečom, tí, čo šírili hrôzu v krajine žijúcich.
24
Tam je Elam a celá jeho horda navôkol jeho hrobu, všetci popadali pobití mečom. Zišli dole, do podsvetia, neobrezaní, tí, čo šírili hrôzu v krajine žijúcich, ale teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu.
25
Dali mu lôžko uprostred pobitých, so všetkými jeho hordami pochovanými okolo neho. Samí neobrezaní, pobití mečom. Pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich, teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu. Dostali miesto uprostred zabitých.
26
Tam je Mešek, Tubal a celá jeho horda s hrobmi okolo neho. Samí neobrezaní, pobití mečom, pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich.
27
Nebudú ležať vedľa hrdinov, ktorí padli dávno, čo prišli do podsvetia so zbraňou v ruke, vložili meče pod hlavu a štítmi prikryli telá, hoci hrôza z tých hrdinov ležala kedysi na krajine žijúcich.
28
Ty však, faraón, budeš ležať zdrvený uprostred neobrezaných, budeš ležať medzi pobitými mečom.
29
Tam je Edom, jeho králi a všetky ich kniežatá, ktorých napriek ich hrdinstvu uložili medzi pobitých mečom. Ležia s neobrezanými, s tými, čo schádzajú do hrobu.
30
Tam sú všetky kniežatá Severu a všetci Sidonci, ktorí hanobne zišli dole s pobitými, lebo svojou mocou šírili hrôzu. Títo neobrezanci ležia s pobitými mečom a teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu.
31
Faraón ich uvidí a pocíti útechu za svoje hordy — faraón, ktorý bude zabitý mečom s celým svojím vojskom. To je výrok Pána Jahveho.
32
Pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich, faraón s celou svojou hordou bude uložený medzi neobrezaných, medzi pobitých mečom." To je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 32:1
Ezechiel 32:2
Ezechiel 32:3
Ezechiel 32:4
Ezechiel 32:5
Ezechiel 32:6
Ezechiel 32:7
Ezechiel 32:8
Ezechiel 32:9
Ezechiel 32:10
Ezechiel 32:11
Ezechiel 32:12
Ezechiel 32:13
Ezechiel 32:14
Ezechiel 32:15
Ezechiel 32:16
Ezechiel 32:17
Ezechiel 32:18
Ezechiel 32:19
Ezechiel 32:20
Ezechiel 32:21
Ezechiel 32:22
Ezechiel 32:23
Ezechiel 32:24
Ezechiel 32:25
Ezechiel 32:26
Ezechiel 32:27
Ezechiel 32:28
Ezechiel 32:29
Ezechiel 32:30
Ezechiel 32:31
Ezechiel 32:32
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48