A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 31

1
Prvého dňa tretieho mesiaca jedenásteho roku Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, a jeho hordám: Komu sa podobáš svojou veľkosťou?
3
Pozri: cédru na Libanone. Nádhernými vetvami zatieňuje les, vysokým vzrastom k oblakom sa čnie jeho vrcholec.
4
Vody mu dávajú vzrast, priepastné vody dvíhajú ho do výšky ženúc svoje prúdy okolo miesta, kde bol zasadený, a rozlievajúc potôčky všetkým stromom kraja.
5
Preto vyrástol vyššie ako všetky stromy lesa, vetvy sa mu rozrástli, konáre sa roztiahli od hojnej vody počas jeho rastu.
6
Na jeho konároch hniezdilo všetko nebeské vtáctvo, pod jeho vetvami sa liahli všetky divé zvieratá, v jeho tieni bývali všetky veľké národy.
7
Bol to krásny, velikánsky strom, rozvetvený naširoko, veď mu korene siahali k hlbokým vodám.
8
Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, cyprusy sa nemohli prirovnať k jeho vetvám, platany neboli ani ako jeden z jeho konárov. Ani jeden strom v Božej záhrade sa mu nevyrovnal krásou.
9
Ja som mu dal krásu s množstvom košatých konárov, že mu závideli všetky stromy Edenu, ktoré sú v Božej záhrade.
10
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože vyrástol tak vysoko a vrcholec mu čnie až do oblakov a srdce mu spyšnelo pre jeho výšku,
11
vydal som ho do rúk kniežaťa národov, aby s ním prísne naložilo; zavrhol som ho pre jeho zlobu.
12
Cudzinci, najukrutnejší z národov, ho vyťali a pohodili. Jeho vetvy popadali na vrchy a do všetkých dolín, konáre mu ležia dolámané po všetkých potokoch zeme. Všetky národy zeme ušli z jeho tieňa, opustili ho.
13
Na jeho vyvrátený kmeň si posadalo všetko nebeské vtáctvo a medzi jeho vetvy sa uchýlili všetky divé zvieratá.
14
Preto už nikdy nebudú rásť do takej výšky stromy vodou dobre napájané a vrcholce im nebudú čnieť do oblakov. Nikdy sa už ne bude hrdo vypínať nijaký strom, hoci dobre napájaný. Lebo všetky boli vydané smrti, podzemiu, medzi Adamových synov, k tým, čo zostupujú do jamy."
15
Takto hovorí Pán Jahve: "Keď zostúpil do podsvetia, závorou som zatvoril nad ním hlbiny, zahatal som ich výtoky a veľké vody sa zastavili. Pre neho som Libanon zahalil čierňavou, pre neho vyschli všetky stromy v poli.
16
Rachotom jeho pádu podesil som národy, keď som ho zhodil do podsvetia s tými, čo schádzajú do hrobu. V podzemnom kraji potešili sa všetky stromy Edenu, vyberané, najkrajšie stromy Libanonu, všetky napájané vodou.
17
Aj ony zostúpili s ním do podsvetia k tým, ktorí boli prebodnutí mečom, čo boli jeho ramenom medzi národmi a prebývali v jeho tôni.
18
Ktorý zo stromov Edenu je ti podobný slávou a veľkosťou? A predsa si bol zvrhnutý so všetkými stromami Edenu do podsvetia medzi neobrezaných, ležíš medzi obeťami meča. To je faraón a všetky jeho hordy." Výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 31:1
Ezechiel 31:2
Ezechiel 31:3
Ezechiel 31:4
Ezechiel 31:5
Ezechiel 31:6
Ezechiel 31:7
Ezechiel 31:8
Ezechiel 31:9
Ezechiel 31:10
Ezechiel 31:11
Ezechiel 31:12
Ezechiel 31:13
Ezechiel 31:14
Ezechiel 31:15
Ezechiel 31:16
Ezechiel 31:17
Ezechiel 31:18
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48