A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 30

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Kvíľte: Ach, ten deň!
3
Lebo je blízko deň, blízko je Jahveho deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy.
4
Vtedy príde meč na Egypt a strach zachváti Etiópiu, keď budú v Egypte padať pobití, keď odnesú jeho bohatstvo a podvrátia jeho základy.
5
Kuš, Put a Lud, všetci Arabi a Líbyjci i ľud spojeneckých krajín s nimi popadajú mečom.
6
Takto hovorí Jahve: Padnú spojenci Egypta, zrúti sa jeho moc, na ktorú je pyšný. Od Migdolu po Syene ľudia budú padať mečom. Výrok Pána Jahveho.
7
Budú najpustejšími z pustých krajín, ich mestá budú opustené, budú patriť medzi zničené mestá.
8
Uvedomia si, že ja som Jahve, keď Egypt zapálim ohňom a zlomím všetkých jeho pomocníkov.
9
V ten deň vyjdú odo mňa poslovia na lodiach, aby vyvolali poplach v Etiópii, ktorá sa cíti bezpečnou. Úzkosť ju zachváti v deň trestu Egypta — veru, už je na ceste!
10
Takto hovorí Pán Jahve: Zničím egyptské hordy rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa.
11
On a s ním jeho ľud, najukrutnejší z národov, budú pripravení spustošiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu mŕtvolami.
12
Vysuším toky Nílu, predám zem zločincom i všetko, čo je v nej. Rukami cudzincov spustoším krajinu. Ja, Jahve, som prehovoril.
13
Takto hovorí Pán Jahve: Zničím modly, odstránim bohov z Memfisu, nikdy už nebude knieža v Egyptskej krajine. Strach uvalím na Egyptskú krajinu:
14
spustoším Patros, vypálim Tanis, vykonám súd nad Tébami.
15
Svoj hnev vylejem na Sin, baštu Egypta, vyhubím tébske hordy.
16
Podpálim Egypt, Sin sa bude zvíjať v kŕčoch, v Tébach budú prelomené múry a Memfis zničený nepriateľom za bieleho dňa.
17
Mládenci Heliopolisu a Pi Besetu padnú mečom a samé mestá pôjdu do zajatia.
18
V Tachpanchese deň sa zatmie, keď tam polámem berly Egypta. Vtedy jeho pyšná moc prestane, mračno ho zahalí a jeho dcéry pôjdu zo zajatia.
19
Takto prevediem súd nad Egyptom a všetci si uvedomia, že ja som Jahve."
20
Siedmeho dňa prvého mesiaca jedenásteho roku mi Jahveho slovo došlo takto:
21
"Syn človeka, zlámal som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nik mu ho neošetril, nepriložil liek a obväz, nezaviazal ho, aby malo silu chytiť sa meča.
22
Teda takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi. Dolámem mu obe ruky, zdravú i tú zlomenú, a meč mu z ruky vyrazím.
23
Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín.
24
Posilním ramená babylonskému kráľovi a svoj meč mu vložím do ruky. Dolámem faraónove ramená, že bude vzdychať pred svojimi nepriateľmi ako zomierajúci.
25
Posilním rameno babylonského kráľa, ale faraónove ramená klesnú. Ľudia si uvedomia, že ja som Jahve, keď vložím svoj meč do ruky babylonskému kráľovi a on ho vytasí proti Egyptskej krajine.
26
Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín, tak si uvedomia, že ja som Jahve."
Ezechiel 30:1
Ezechiel 30:2
Ezechiel 30:3
Ezechiel 30:4
Ezechiel 30:5
Ezechiel 30:6
Ezechiel 30:7
Ezechiel 30:8
Ezechiel 30:9
Ezechiel 30:10
Ezechiel 30:11
Ezechiel 30:12
Ezechiel 30:13
Ezechiel 30:14
Ezechiel 30:15
Ezechiel 30:16
Ezechiel 30:17
Ezechiel 30:18
Ezechiel 30:19
Ezechiel 30:20
Ezechiel 30:21
Ezechiel 30:22
Ezechiel 30:23
Ezechiel 30:24
Ezechiel 30:25
Ezechiel 30:26
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48