A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 3

1
Povedal mi: "Syn človeka, jedz, čo je pred tebou, zjedz tento zvitok; potom choď hovoriť domu Izraela!"
2
Otvoril som ústa a on mi dal zjesť ten zvitok.
3
Potom mi povedal: "Syn človeka, prehltni tento zvitok, ktorý ti dávam, nasýť sa ním!" Zjedol som ho a chutil mi v ústach sladko ako med.
4
Potom mi povedal: "Syn človeka, choď k domu Izraela a povedz im moje slová.
5
Neposielam ťa k ľudu nezrozumiteľnej a ťažkej reči, ale k domu Izraela.
6
Nie, neposielam ťa k veľkým národom, ktorých reč je taká nezrozumiteľná a ťažká, že nechápeš, čo hovoria. Keby som ťa poslal k nim, počúvali by ťa.
7
Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo nechce počúvať mňa, je tvrdohlavý a kamenného srdca.
8
Ale ja urobím tvoju tvár takou tvrdou ako ich tvár a tvoje čelo tvrdým ako ich čelo.
9
Čelo ti urobím tvrdým ako diamant, tvrdším než kremeň. Neboj sa, nebuď prestrašený pred nimi, veď oni sú odbojné pokolenie."
10
Potom mi povedal: "Syn človeka, pozorne počúvaj všetky moje slová, ktoré ti poviem a vezmi si ich k srdcu,
11
choď ku svojim krajanom v exile a hovor im. Či ťa budú počúvať, či ťa nebudú chcieť počuť, povedz im: Toto hovorí Pán Jahve."
12
Duch ma pozdvihol a za sebou som počul veľký hukot, keď sa zdvihla Jahveho sláva zo svojho miesta.
13
Počul som hukot krídel živých bytostí, ako narážali na seba, a hukot kolies vedľa nich a hukot veľkého otriasania.
14
Duch ma pozdvihol a niesol ma; a ja som išiel zarazený, duchom rozochvený a Jahveho ruka spočívala pevne na mne.
15
Tak som došiel k vyhnancom do Tell Abibu, usadeným pri rieke Kebar. Sedem dní som zostal medzi nimi celkom omráčený.
16
Na konci siedmich dní som počul Jahveho slovo:
17
"Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu pre dom Izraela, dostaneš posolstvo z mojich úst a zanesieš im moje napomenutie.
18
Keď poviem zlému človekovi: "Musíš zomrieť!" a ty ho nenapomenieš a nepovieš mu, aby zanechal svoje hriešne správanie a tak si zachránil život, ten hriešnik zomrie pre svoju vinu, ale od teba budem požadovať zodpovednosť za jeho krv.
19
No ak ty si varoval zlého človeka, ale on sa neobrátil od svojho zlého a hriešneho chovania, on zomrie pre svoj hriech, ale ty si si zachránil dušu.
20
Ak sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a spácha hriech, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a jeho dobré skutky, ktoré konal, sa nebudú počítať, ale od teba budem požadovať zodpovednosť za jeho krv.
21
Ale ak ty si varoval tohto spravodlivého človeka, aby nepáchal hriech, a on nezhrešil, bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu."
22
Jahveho ruka tam spočinula na mne a on mi povedal: "Vstaň, vyjdi na rovinu, tam ti budem hovoriť."
23
Vstal som a vyšiel som na rovinu a tam bola Jahveho Sláva, ako Sláva, ktorú som videl pri rieke Kebar, a ja som sa hodil tvárou k zemi.
24
Vtedy duch vošiel do mňa, postavil ma na nohy a oslovil ma, povedal mi: "Choď, zatvor sa vo svojom dome.
25
Pozri, syn človeka, hodia na teba povrazy a poviažu ťa, že nebudeš môcť vyjsť medzi ľud.
26
A ja ti jazyk prilepím na podnebie, že budeš nemý, nebudeš ich kárateľom, lebo oni sú odbojné pokolenie.
27
Ale keď ti mám niečo povedať, vrátim ti reč a ty im povieš: Takto hovorí Pán Jahve; kto počúvne, počúvne, kto nechce, nech nepočúva; veď je to odbojné pokolenie.
Ezechiel 3:1
Ezechiel 3:2
Ezechiel 3:3
Ezechiel 3:4
Ezechiel 3:5
Ezechiel 3:6
Ezechiel 3:7
Ezechiel 3:8
Ezechiel 3:9
Ezechiel 3:10
Ezechiel 3:11
Ezechiel 3:12
Ezechiel 3:13
Ezechiel 3:14
Ezechiel 3:15
Ezechiel 3:16
Ezechiel 3:17
Ezechiel 3:18
Ezechiel 3:19
Ezechiel 3:20
Ezechiel 3:21
Ezechiel 3:22
Ezechiel 3:23
Ezechiel 3:24
Ezechiel 3:25
Ezechiel 3:26
Ezechiel 3:27
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48