A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 29

1
Dvanásteho dňa desiateho mesiaca deviateho roku mi došlo Jahveho slovo takto:
2
"Syn človeka, pohliadni k faraónovi, egyptskému kráľovi, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu.
3
Hovor a povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, ty veľká obluda, rozvalená uprostred tvojich Nílov, ktorý hovoríš: Môj Níl patrí mne! Ja som ho utvoril.
4
Háky ti zakvačím do tvojich pyskov, všetky ryby tvojich Nílov prilepím na tvoje šupiny a vytiahnem ťa sprostred tvojich Nílov so všetkými rybami tvojich Nílov prilepenými na tvoje šupiny.
5
Vyhodím ťa na púšť so všetkými rybami tvojich Nílov. Padneš na holú zem, nikto ťa nezodvihne a nezahrabe. Dám ťa požrať divej zveri a nebeskému vtáctvu.
6
Tak si uvedomia všetci Egypťania, že ja som Jahve. Veď boli iba trstinovou oporou pre dom Izraela.
7
Keď sa ťa chopili, zlomil si sa im v ruke a poranil si im celé plece. Keď sa o teba opreli, zlomil si sa, až sa zatriasli v páse.
8
Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja pošlem proti tebe meč, aby z teba vyťal ľudí i zvieratá.
9
Egyptská krajina zostane púšťou a zboreniskom, a tak si uvedomia, že ja som Jahve, lebo povedal: Níl je môj, ja som ho utvoril.
10
Preto som proti tebe a proti tvojmu Nílu. Egypt premením na púšť a zborenisko od Migdolu po Syene, ba až po hranice Etiópie.
11
Ľudská noha nebude po ňom prechádzať, noha zvierat nebude po ňom chodiť, bude ležať neobývaný štyridsať rokov.
12
Egyptskú krajinu urobím najpustejšou z pustých krajín; jej mestá najpustejšími zo spustošených miest, a to po štyridsať rokov. Egypťanov rozsejem medzi národy a roztrúsim po krajinách.
13
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z krajín, kam boli rozhádzaní.
14
Zmením ich osud a privediem ich späť do Patrosu, do krajiny ich pôvodu. Tam si založia skromné kráľovstvo.
15
Bude najmenším zo všetkých kráľovstiev a už nikdy sa nepozdvihne nad národy; zmenším ho, aby už nikdy neutláčal iné národy.
16
Izrael sa už nikdy nebude spoliehať na Egypt, lebo mu bude pripomínať hriechy, že sa obracal k Egyptu o pomoc. Tak si uvedomia, že ja som Pán Jahve."
17
Prvého dňa prvého mesiaca dvadsiateho siedmeho roku Jahveho slovo mi došlo takto:
18
"Syn človeka, dlho držal Nabuchodonozor svoje vojsko v poli proti Týru, takže každá hlava oplešivela a každé plece sa odrelo. Ale ani on, ani jeho vojsko nezískali nič z Týru za svoje podujatie proti nemu.
19
Preto takto hovorí Pán Jahve: Hľa, dávam babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi Egyptskú krajinu. Odnesie jej bohatstvo, úplne ju vydrancuje a vyplieni, to bude žold pre jeho vojsko.
20
Dal som mu Egypt ako mzdu za prácu, ktorú vykonal, lebo pre mňa pracovali, výrok Pána Jahveho.
21
V ten deň dám domu Izraela vyrásť mocného a tebe vrátim reč, aby si mohol hovoriť uprostred nich. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."
Ezechiel 29:1
Ezechiel 29:2
Ezechiel 29:3
Ezechiel 29:4
Ezechiel 29:5
Ezechiel 29:6
Ezechiel 29:7
Ezechiel 29:8
Ezechiel 29:9
Ezechiel 29:10
Ezechiel 29:11
Ezechiel 29:12
Ezechiel 29:13
Ezechiel 29:14
Ezechiel 29:15
Ezechiel 29:16
Ezechiel 29:17
Ezechiel 29:18
Ezechiel 29:19
Ezechiel 29:20
Ezechiel 29:21
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48