A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 28

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, povedz kniežaťu Týru: Takto hovorí Pán Jahve: V namyslenosti svojho srdca vravíš: Ja som boh. Na božskom tróne sídlim uprostred morí. Hoc si len človek, a nie boh, vo svojom srdci sa robíš rovným Bohu.
3
Čože? Ty si múdrejší než Daniel? Nijaká tajnosť nie je skrytá pred tebou?
4
Svojou obchodnou zručnosťou a rozumnosťou si zmnohonásobil svoje bohatstvo, zlato a striebro si nahromadil vo svojich pokladniciach.
5
Svojou veľkou obchodnou zručnosťou si zmnohonásobil svoje bohatstvo a s tvojím bohatstvom vzrástla aj tvoja namyslenosť.
6
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože sa vo svojom srdci robíš rovným Bohu,
7
pozri, pošlem proti tebe cudzincov, najdivšie národy, tasia meče proti tvojej krásnej múdrosti a tvoju nádheru zhodia do prachu.
8
Zhodia ťa do jamy, zomrieš nešťastnou smrťou na šírom mori.
9
Odvážiš sa ešte povedať: Ja som boh, zoči-voči tým, čo ťa zabijú? Veru, si človek, a nie boh, vydaný napospas tým, čo ťa zabijú.
10
Smrťou neobrezaných zomrieš, rukami cudzincov, lebo som to vyriekol ja." To je výrok Jahveho.
11
Jahveho slovo mi došlo takto:
12
"Syn človeka, prednes žalospev nad kráľom Týru. Povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Ty si bol vzorom dokonalosti, plný múdrosti, dokonale krásny.
13
Býval si v Edene, v Božej záhrade, vyzdobený drahokamami každého druhu: rubínmi, topásmi, diamantami, chryzolitmi, ónyxami, jaspismi, zafírmi, karbunkulmi, smaragdami zapravenými do zlata a zlatom obloženými. Všetko toto bolo pripravené v deň tvojho zrodu.
14
Urobil som ťa ochranným cherubom s rozpätými krídlami postavil som ťa na svätú Božiu horu, hrdo si sa prechádzal pomedzi kamene žiariace ohňom.
15
Dokonalé bolo tvoje správanie odo dňa tvojho zrodu, až kým sa neobjavila na tebe vina.
16
So vzrastom svojich obchodov naplnil si sa násilím a hriechom. Preto som ťa zvrhol z Božej hory, zničil som ťa, ochranný cherub, spomedzi kameňov žiariacich ohňom.
17
Tvoja krása ti pýchou naplnila srdce, svoju múdrosť si zneužil na dosiahnutie vyššieho lesku. Zhodil som ťa na zem, urobil som ťa divadlom pre kráľov.
18
Svojimi veľkými zločinmi, svojím nepoctivým kupčením si znesvätil svoje svätyne. Preto som dal vyšľahnúť oheň z teba, aby ťa strávil, spálil som ťa na popol na zemi, pred očami všetkých, čo ťa videli.
19
Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, boli zachvátení hrôzou nad tebou. Stal si sa predmetom hrôzy, je po tebe naveky."
20
Jahveho slovo mi došlo takto:
21
"Syn človeka, zahľaď sa na Sidon a prorokuj proti nemu!
22
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Sidon, svoju slávu ukážem uprostred teba. Ľudia si uvedomia, že ja som Jahve, keď prevediem nad ním súd, a tým prejavím svoju svätosť.
23
Pošlem do neho mor a krviprelievanie do jeho ulíc, mŕtvi budú padať uprostred neho pod mečom hroziacim mu zo všetkých strán. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.
24
Nebude už pre dom Izraela pichľavý tŕň ani raniaci pichliač medzi všetkými ich susedmi, ktorí nimi pohŕdali, a tak si uvedomia, že ja som Jahve.
25
Takto hovorí Pán Jahve: Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde sú rozosiati, dokážem tým svoju svätosť pred očami národov. Budú bývať na pôde, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi.
26
Budú v nej bývať v bezpečnom pokoji, stavať si domy a sadiť vinice. Budú tam bývať v bezpečnom pokoji, keď vykonám svoj súd nad všetkými ich susedmi, čo nimi pohŕdali. Tak si uvedomia, že ja som Jahve, ich Boh."
Ezechiel 28:1
Ezechiel 28:2
Ezechiel 28:3
Ezechiel 28:4
Ezechiel 28:5
Ezechiel 28:6
Ezechiel 28:7
Ezechiel 28:8
Ezechiel 28:9
Ezechiel 28:10
Ezechiel 28:11
Ezechiel 28:12
Ezechiel 28:13
Ezechiel 28:14
Ezechiel 28:15
Ezechiel 28:16
Ezechiel 28:17
Ezechiel 28:18
Ezechiel 28:19
Ezechiel 28:20
Ezechiel 28:21
Ezechiel 28:22
Ezechiel 28:23
Ezechiel 28:24
Ezechiel 28:25
Ezechiel 28:26
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48