A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 27

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, nože prednes žalospev na Týrus.
3
Povedz Týru, mestu rozloženému nad svojimi prístavmi, ktoré kupčí s národmi mnohých ostrovov a pobreží: Takto hovorí Pán Jahve: Týrus, ty si povedal: Ja som loď dokonalej krásy.
4
Tvoje hranice sú šíre more, tvoji stavitelia ti dali dokonalú krásu.
5
Obložili ťa drevom z chermonských cyprusov, doniesli céder z Libanonu, aby na tebe sťažeň vztýčili.
6
Z bašanských dubov ti vytesali veslá. Z cédrov ostrovov Kittim postavili ti palubu, vykladanú slonovinou.
7
Z egyptského vyšívaného plátna boli tvoje plachty, aby ti slúžili aj za zástavu. Striešky ti urobili z purpuru a šarlátu z ostrovov Eliša.
8
Obyvatelia Sidonu a Arvadu boli ti veslármi. A tvoji mudrci, Týrus, ti boli kormidelníkmi.
9
Skúsení veteráni z Byblosu opravovali ti trhliny. Mal si lode na šíre more a námorníkov, aby obchodovali pre teba.
10
Peržania, Ludovia a chlapi z Putu slúžili ako bojovníci v tvojom vojsku; štíty a prilby si vešali u teba, oni ti dodávali lesku.
11
Synovia Arvadu boli v tvojom vojsku, stáli navôkol na tvojich múroch, vojaci z Gemadu na tvojich vežiach. Štíty si povešali navôkol na tvoje múry, a tak završovali tvoju krásu.
12
Taršiš bol tvojím kupcom, zo svojich zásob dával ti striebro, železo, cín a olovo za tvoj tovar.
13
Grécko, Tubal a Mešek obchodovali s tebou. Tvoj tovar vymieňali za otrokov a bronzové nádoby.
14
Z Bet Togormy dávali za tvoj tovar ťažné a jazdecké kone i mulice.
15
Obyvatelia Dedanu obchodovali s tebou; obchod mnohých ostrovov bol v tvojich rukách; platili ti slonovinou a ebenovým drevom.
16
Aj Edom obchodoval s tebou, také rozsiahle boli tvoje obchody, zaplatil za tvoj tovar drahokamami, purpurom, výšivkami, jemným plátnom, koralmi a rubínmi.
17
S tebou obchodovali Judea a Izrael. Na výmenu ti prinášali pšenicu z Minnitu, voňavky, med, olej a balzam.
18
Damask obchodoval s tebou, také rozsiahle boli tvoje obchody. Dodával ti chelbonské víno a cacharskú vlnu.
19
Vadan a Grécko z Uzalu vymieňali za tvoj tovar kované železo, škoricu a cukrovú trstinu.
20
Dedan kupčil s tebou s pokrovcami na kone.
21
Arabi a všetky kedarské kniežatá obchodovali s tebou: platili jahňatami, baranmi a capmi.
22
Kupci zo Šeby a Ramy kupčili s tebou, dodávali ti za tvoj tovar najjemnejšie voňavky, najrozličnejšie drahokamy a zlato.
23
Charan, Kanne a Eden, obchodníci zo Šeby, z Aššuru a z Kilmadu obchodovali s tebou.
24
Vymieňali s tebou bohaté šatstvo, purpurové a brokátové plášte, koberce tkané pestrými farbami a mocné pletené povrazy.
25
Taršišské lode sa plavili s tvojím tovarom. Tak si bol ako plne naložená loď na šírom mori.
26
Tvoji veslári ťa zaviezli na šíre vody, ale východný vietor ťa rozbil na morskej hlbine.
27
Tvoje bohatstvá, tvoje zásoby tovaru, tvoj náklad, tvoji námorníci a kormidelníci, opravári trhlín, tvoji obchodníci, všetci tvoji vojaci a celá lodná posádka sa potopia na morské dno v deň tvojho stroskotania.
28
Výkrikmi tvojich kormidelníkov zatrasú sa pobrežia.
29
Keď zostúpia z lodí všetci, čo narábajú veslami, keď vystúpia na breh lodníci a všetci námorníci,
30
hlasno budú nariekať za tebou, prehorko budú bedákať, budú si sypať prach na hlavy, v popole budú sedieť.
31
Pre teba si oholia hlavy, prepášu sa vrecovinou, plakať budú nad tebou trpkým plačom so zahorklou dušou.
32
Vo svojom bedákaní žalospev zanôtia nad tebou, takto budú nad tebou žalostiť: Ktože bol ako Týrus stojacia uprostred mora?
33
Keď si svoj tovar z mora vykladal, sýtil si mnohé národy, svojím veľkým bohatstvom a obchodom obohacoval si kráľov celého sveta.
34
A teraz ťa morské vlny dolámali na šírom mori. Celý náklad i s celou posádkou sa potopil s tebou.
35
Všetci obyvatelia pobreží a ostrovov zhrozili sa nad tebou, hrôza sa zračí na tvárach ich kráľov, vlasy im vstali dupkom.
36
Obchodníci medzi všetkými národmi sa ti posmievajú. Stal si sa postrachom, je po tebe naveky!"
Ezechiel 27:1
Ezechiel 27:2
Ezechiel 27:3
Ezechiel 27:4
Ezechiel 27:5
Ezechiel 27:6
Ezechiel 27:7
Ezechiel 27:8
Ezechiel 27:9
Ezechiel 27:10
Ezechiel 27:11
Ezechiel 27:12
Ezechiel 27:13
Ezechiel 27:14
Ezechiel 27:15
Ezechiel 27:16
Ezechiel 27:17
Ezechiel 27:18
Ezechiel 27:19
Ezechiel 27:20
Ezechiel 27:21
Ezechiel 27:22
Ezechiel 27:23
Ezechiel 27:24
Ezechiel 27:25
Ezechiel 27:26
Ezechiel 27:27
Ezechiel 27:28
Ezechiel 27:29
Ezechiel 27:30
Ezechiel 27:31
Ezechiel 27:32
Ezechiel 27:33
Ezechiel 27:34
Ezechiel 27:35
Ezechiel 27:36
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48