A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 26

1
V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca došlo mi toto Jahveho slovo:
2
"Syn človeka! Pretože Týrus povedal o Jeruzaleme: Aha! Brána národov je rozbitá, roztvorila sa pre mňa, ja zbohatnem, Jeruzalem je zničený!
3
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Týrus. Zdvihnem proti tebe mnohé národy, ako more dvíha svoje vlny.
4
Zrúcajú múry Týru, zváľajú jeho veže a ja pozmetám z neho aj prach a premením ho na holú skalu.
5
Stane sa ostrovčekom v mori na sušenie sietí, lebo som to rozhodol. To je výrok Pána Jahveho. Stane sa korisťou národov.
6
Jeho osady na pobreží budú zničené mečom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.
7
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, proti Týru privediem zo severu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, kráľa kráľov. Príde s koňmi, vozmi a s jazdcami, s veľmi veľkým vojskom.
8
Tvoje osady na pobreží zničí mečom. Proti tebe postaví obliehacie veže, dá nasypať násypy a zdvihne proti tebe strechu štítov.
9
Obliehacími baranmi udrie do tvojich múrov a veže ti rozborí vojnovými strojmi.
10
Zakryjem ťa prachom, zvíreným množstvom jeho jazdy; dupotom jeho koní, rachotom kolies a vozov budú sa otriasať tvoje múry, keď vtiahne cez tvoje brány, ako sa tiahne do dobytého mesta.
11
Kopytami svojich koní rozšliape ti všetky ulice, tvoj ľud pobije mečom a tvoje mocné stĺpy pováľa na zem.
12
Ukoristia tvoje obchody, zrúcajú múry, zváľajú nádherné paláce, do mora ti pohádžu kamene, drevá a trosky, čo z teba zostanú.
13
Umlčím tvoje hlučné spevy, nebude už znieť zvuk tvojich hárf.
14
Urobím z teba holú skalu, miesto na sušenie sietí. Nikdy už nebudeš vystavaný, lebo som prehovoril ja, Jahve." To je výrok Pána Jahveho.
15
Pán Jahve takto hovorí Týru: "Či sa nebudú otriasať ostrovy a pobrežia od rachotu tvojho pádu, keď budú ranení vzdychať, keď bude zúriť vraždenie uprostred teba?
16
Vtedy všetky kniežatá mora zostúpia z trónov, odložia svoje plášte, vyzlečú si svoje vyšívané šaty. Oblečú sa do smútku, posadajú si na zem trasúc sa podchvíľou, zhrození nad tebou.
17
Vtedy prednesú nad tebou tento žalospev: Akože si zahynulo, akože si bolo zmetené z mora, mesto preslávené! Premocné na mori! Ty a tvoji obyvatelia, čo ste šírili hrôzu po celej zemi!
18
Teraz sa trasú ostrovy a pobrežia v deň tvojho pádu, ostrovy mora sa prestrašili nad tvojím zánikom.
19
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Keď ťa urobím pustým mestom, ako sú mestá, kde nikto nebýva, keď zdvihnem proti tebe priepasť a zakryjú ťa prívaly vôd,
20
zvrhnem ťa s tými, čo schádzajú do hrobu, k pradávnym národom, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách, s tými, čo zostupujú do jamy. Takže už nikdy nebudeš obývané, nebudeš mať miesto v krajine žijúcich.
21
Privediem na teba hrozný koniec, takže ťa nikdy viac nebude. Ľudia ťa môžu hľadať, ale nikdy ťa nenájdu." To je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 26:1
Ezechiel 26:2
Ezechiel 26:3
Ezechiel 26:4
Ezechiel 26:5
Ezechiel 26:6
Ezechiel 26:7
Ezechiel 26:8
Ezechiel 26:9
Ezechiel 26:10
Ezechiel 26:11
Ezechiel 26:12
Ezechiel 26:13
Ezechiel 26:14
Ezechiel 26:15
Ezechiel 26:16
Ezechiel 26:17
Ezechiel 26:18
Ezechiel 26:19
Ezechiel 26:20
Ezechiel 26:21
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48