A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 25

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, zahľaď sa na Ammoncov a prorokuj proti nim!
3
Povedz Ammonovým synom: Počujte slovo Pána Jahveho: Takto hovorí Pán Jahve: Pretože si kričal: Aha! nad mojou svätyňou, keď bola znesvätená, nad izraelskou krajinou, keď bola spustošená, a nad domom Júdu, keď išiel do vyhnanstva,
4
pozri, preto ťa dám do vlastníctva synom Východu. Zriadia si v tebe táboriská, rozbijú v tebe tvoje stany. Oni budú jesť tvoje plody, oni budú piť tvoje mlieko.
5
Z Rabby spravím ležisko pre ťavy a z Ammonových miest košiar pre ovce. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve.
6
Takto hovorí Pán Jahve: Za to, že si tlieskal rukami a dupotal nohami a tešil si sa naplnený pohŕdaním izraelskou krajinou,
7
hľaď, preto vystriem proti tebe svoju ruku, vydám ťa na plen národom, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve."
8
Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Moab a Seir povedali: Veď Júda je taký ako ostatné národy — 
9
preto otvorím moabské výšiny, na celom jeho území zničím všetky mestá, ozdobu krajiny: Bet-Ješimot, Baal-Meon a Kirjatajim.
10
Dám ich do vlastníctva synom Východu spolu s Ammoncami, aby sa medzi národmi viac nespomínali.
11
Vykonám súd nad Moabom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."
12
Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Edom previedol krutú pomstu proti Júdovmu domu a tou pomstou sa ťažko previnil,
13
takto hovorí Pán Jahve: Vystriem svoju ruku proti Edomu, zničím v ňom ľudí i zvieratá a urobím z neho púšť. Od Temanu po Dedan zahynú mečom.
14
Svoju pomstu vložím do rúk svojmu izraelskému ľudu. Bude zaobchádzať s Edomom, ako to vyžaduje môj hnev a rozhorčenosť, tak zakúsia moju pomstu." Výrok Pána Jahveho.
15
Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Filištínci vykonali svoju pomstu a kruto sa pomstili s dušou plnou pohŕdania, ničiac všetko, vedení starým nepriateľstvom,
16
preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Keretejcov, zničím zbytky pobrežného obyvateľstva.
17
Vykonám na nich strašnú pomstu hroznými trestami. Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď uvalím na nich svoju pomstu."
Ezechiel 25:1
Ezechiel 25:2
Ezechiel 25:3
Ezechiel 25:4
Ezechiel 25:5
Ezechiel 25:6
Ezechiel 25:7
Ezechiel 25:8
Ezechiel 25:9
Ezechiel 25:10
Ezechiel 25:11
Ezechiel 25:12
Ezechiel 25:13
Ezechiel 25:14
Ezechiel 25:15
Ezechiel 25:16
Ezechiel 25:17
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48