A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 22

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, chceš súdiť? Chceš súdiť vražedné mesto? Vylož mu všetky jeho ohavné hriechy!
3
Povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Ó, mesto, ktoré vylieva krv vo svojom strede, aby prišiel jeho čas! Mesto, ktoré si vyrába modly a nimi sa poškvrňuje!
4
Previnilo si sa krvou, ktorú si prelialo, poškvrnilo si sa modlami, ktoré si vyrobilo. Tým si skrátilo svoje dni, prišlo si ku koncu svojich rokov. Preto ťa vystavím potupe národov a posmechu všetkých krajín.
5
Blízke i ďaleké krajiny budú sa ti posmievať, mesto potupené, plné neporiadkov.
6
Veď v tebe izraelské kniežatá, do jedného, každé na vlastnú päsť, prelievali krv.
7
V tebe znevažujú otca a matku, utláčajú cudzincov bývajúcich u teba, zle zaobchádzajú so sirotou a vdovou.
8
Nemáš úctu k mojim svätyniam, znesvätilo si moje soboty.
9
V tebe, Jeruzalem, účinkujú donášači, aby prelievali krv; v tebe sú ľudia, čo hodovali na horách a v tebe páchali zločiny.
10
V tebe majú pohlavné styky s vlastným otcom, v tebe ponižujú ženu za menštruácie.
11
Jeden pácha nečisté hriechy so ženou svojho blížneho, iný potupne poškvrňuje synovu manželku, iný znásilňuje vlastnú sestru, dcéru svojho otca.
12
V tebe prijímajú úplatky, aby prelievali krv, vyžadujú úroky a úžernícke poplatky, násilne vykorisťujú blížneho zabúdajúc na mňa, výrok Pána Jahveho.
13
Pozri, udriem ťa za tvoje nespravodlivé zisky, ktoré si nahrabalo, a za krv, ktorá sa v tebe preliala.
14
Či vydrží tvoja sila a odvaha v dňoch, keď proti tebe zakročím? Ja, Jahve, som to vyhlásil a urobím to.
15
Rozhádžem ťa medzi národy, rozprášim ťa po cudzích krajinách, a tak zotriem z teba tvoju nečistotu.
16
Jeruzalem, svojou vinou budeš zbavený cti v očiach národov, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve."
17
Jahveho slovo mi došlo takto:
18
"Syn človeka, pre mňa je dom Izraela znečisteným kovom v taviacej peci, ich striebro je znečistené meďou, cínom, železom a olovom.
19
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože ste všetci z nečistého kovu, všetkých vás zhromaždím do Jeruzalema,
20
ako sa zhromažďuje striebro, meď, železo, olovo a cín v taviacej peci, a rozdúcham oheň, aby sa roztopili. Tak vás ja zhromaždím vo svojom hneve a rozhorčenosti, poskladám vás a roztavím vás.
21
Nakopím vás, rozdúcham proti vám oheň svojho hnevu a roztavím vás uprostred mesta.
22
Ako sa striebro taví v taviacej peci, tak sa vy roztavíte v meste. Vtedy si uvedomíte, že som to ja, Jahve, vylial na vás svoj hnev."
23
Jahveho slovo mi došlo takto:
24
"Syn človeka, povedz Jeruzalemu: Ty si ako zem, neočistená, neumytá dažďom v búrlivý deň.
25
Kniežatá, ktoré v ňom bývajú, sú ako ručiace levy trhajúce korisť. Zožierajú ľudí, zmocňujú sa ich pokladov a ich bohatstva; veľa žien spravili vdovami uprostred neho.
26
Jeho kňazi porušujú môj Zákon, znesväcujú, čo mi je svätým, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým, neučia rozlišovať medzi nečistým a čistým. Moje soboty si nevšímajú, a tak som u nich znesvätený.
27
Jeho vodcovia sú v ňom ako vlci, čo trhajú korisť, vylievajú krv, ničia životy ľudí a kradnú ich majetok.
28
Jeho proroci to pozakrývali svojimi prázdnymi víziami a lživými predpoveďami, keď hovorili: "Takto hovorí Pán Jahve," hoci Jahve nehovoril.
29
Ľud pácha násilie a lúpeže, chudobného a bedára utláča a pácha násilie na cudzincovi bez všetkej príčiny.
30
Hľadal som medzi nimi človeka, ktorý by postavil barikádu a zastal si predo mnou do trhliny na obranu krajiny, aby som ju nezničil, ale som ho nenašiel.
31
Vtedy som vylial na nich svoj veľký hnev a zničil som ich ohňom svojho rozhorčenia. Tak som na nich nechal dopadnúť trest za ich hriešny život." To je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 22:1
Ezechiel 22:2
Ezechiel 22:3
Ezechiel 22:4
Ezechiel 22:5
Ezechiel 22:6
Ezechiel 22:7
Ezechiel 22:8
Ezechiel 22:9
Ezechiel 22:10
Ezechiel 22:11
Ezechiel 22:12
Ezechiel 22:13
Ezechiel 22:14
Ezechiel 22:15
Ezechiel 22:16
Ezechiel 22:17
Ezechiel 22:18
Ezechiel 22:19
Ezechiel 22:20
Ezechiel 22:21
Ezechiel 22:22
Ezechiel 22:23
Ezechiel 22:24
Ezechiel 22:25
Ezechiel 22:26
Ezechiel 22:27
Ezechiel 22:28
Ezechiel 22:29
Ezechiel 22:30
Ezechiel 22:31
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48