A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 21

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, obráť sa k juhu, hovor k juhu, prorokuj proti lesu v negebskom kraji.
3
Povedz negebskému lesu: Počuj Jahveho slovo! Takto hovorí Pán Jahve: Zapálim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú, ale všetky tváre budú spálené od Negebu až po sever.
4
Všetci ľudia uvidia, že som ho zapálil ja, Jahve, a nezhasne."
5
"Ach, Pane Jahve," zvolal som, "oni hovoria o mne: Veď ten nám rozpráva bájky!"
6
Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto:
7
"Syn človeka, obráť sa k Jeruzalemu, hovor proti jeho svätyniam, prorokuj proti izraelskej krajine!
8
Povedz izraelskej krajine: Takto hovorí Jahve: Pozri, ja som proti tebe, vytiahnem svoj meč z pošvy a zabijem z teba spravodlivého i bezbožného.
9
Ak zabijem z teba spravodlivého i bezbožného, to znamená, že môj meč bude tasený z pošvy proti všetkým ľuďom od Negebu až po sever.
10
Tak si uvedomia všetci ľudia, že som ja, Jahve, tasil meč z pošvy a ten sa už nikdy do pošvy nevráti.
11
A ty, syn človeka, plač pred nimi, horko plač, srdcervúco.
12
Ak sa ťa spýtajú: Prečo plačeš?, povedz im: Plačem pre zvesť, ktorú som počul. Keď to nastane, všetky srdcia ochabnú, všetky ruky klesnú, všetci ľudia upadnú na duchu a kolená sa im zmáčajú močom. Prichádza to. Už je to tu." Výrok Pána Jahveho.
13
Potom mi došlo toto Jahveho slovo:
14
"Syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán: Meč! Meč! Nabrúsený a vyleštený!
15
Nabrúsený, aby zabíjal a zabíjal, vyleštený, aby sa blýskal. Ach, zbraň je tasená, syn môj, proti všetkým dreveným modlám.
16
Meč sa dal vyleštiť, aby sa mohol vziať do ruky. Meč je nabrúsený, meč je vyleštený, aby sa mohol vložiť do ruky ničiteľa.
17
Krič, nariekaj, syn človeka, lebo ten meč dopadne na môj ľud, na všetky izraelské kniežatá: všetci sú určení pod meč s mojím ľudom. Preto sa bi v prsia,
18
veď je to skúška — a čo, ak to nie je vskutku prút, ktorý ste zavrhli? Výrok Pána Jahveho:
19
A ty, syn človeka, prorokuj a tlieskaj rukami! Nech meč prejde dvakrát, trikrát, meč, čo zabíja obete, meč, čo zabíja veľkú obetu, meč, čo hrozí navôkol.
20
Aby sa srdcia vydesili, aby premnohí popadali, pred všetky brány som postavil vražedný meč, robený, aby hádzal blesky, nabrúsený, aby vraždil.
21
Švihaj napravo, rúbaj naľavo, tam, kde treba tvoje ostrie!
22
Ja tiež zatlieskam rukami a ukojím svoj hnev. Ja, Jahve, som prehovoril."
23
Jahveho slovo mi došlo takto:
24
"Syn človeka, načrtni dve cesty, ktorými má prísť meč babylonského kráľa, nech obe vychádzajú z toho istého kraja. Potom vykreš smerovník, vykreš ho na rázcestí.
25
Vyznač cestu meču, aby prišiel do ammonského mesta Raby a do Judska, do jeruzalemskej pevnosti!
26
Lebo babylonský kráľ stojí na rázcestí, na križovatke dvoch ciest a dáva si veštiť. Hádže lós šípmi, radí sa s domácimi bôžikmi, prezerá pečeň.
27
Veštiaci lós označený: "Jeruzalem" padol po pravici: postaviť proti mestu obliehacie stroje, dať rozkaz na vraždenie, vydať vojnový pokrik, namieriť obliehacie barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť obliehacie veže.
28
Im sa to však vidí klamnou veštbou. Veď sa im prísahou zaviazal. Ale on im pripomína ich hriech vierolomnosti, pre ktorú budú zajatí."
29
Preto takto hovorí Pán Jahve: "Keďže mi ustavične pripomínate svoje hriechy a vaše hriechy sa prejavujú vo všetkom vašom konaní a pretože mi ich stále pripomínate, budete zajatí.
30
Ty tiež, nečestné a bezbožné izraelské knieža, tebe nadišiel deň a čas konečného trestu.
31
Takto hovorí Pán Jahve: Zlož si diadém, odlož korunu! Všetko sa mení: Kto bol dole, bude povýšený, a kto je hore, bude ponížený.
32
Rumovisko! Rumovisko! Také rumovisko z neho spravím, akého predtým nebolo, kým nepríde ten, komu patrí súd. Jemu odovzdám všetko.
33
Ty, syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán Jahve Ammoncom o ich výsmechoch: Meč, meč je tasený, aby zabíjal, nabrúsený, aby ničil, aby sa blýskal.
34
Tvoje vízie sú klamné, tvoje veštby sú lživé. Meč bude priložený na krk bezbožným zločincom, ktorým nadišiel deň a čas konečného trestu.
35
Vari sa má vrátiť do svojej pošvy? Budem ťa súdiť na mieste, kde si sa narodil, na mieste, kde máš svoj pôvod.
36
Vylejem na teba svoj hnev. Vydýchnem na teba oheň svojho rozhorčenia. Vydám ťa do rúk ukrutníkov, zručných ničiteľov.
37
Staneš sa korisťou ohňa, tvoja krv potečie v krajine a po sebe pamiatku nezanecháš. Lebo ja, Jahve, som to povedal."
Ezechiel 21:1
Ezechiel 21:2
Ezechiel 21:3
Ezechiel 21:4
Ezechiel 21:5
Ezechiel 21:6
Ezechiel 21:7
Ezechiel 21:8
Ezechiel 21:9
Ezechiel 21:10
Ezechiel 21:11
Ezechiel 21:12
Ezechiel 21:13
Ezechiel 21:14
Ezechiel 21:15
Ezechiel 21:16
Ezechiel 21:17
Ezechiel 21:18
Ezechiel 21:19
Ezechiel 21:20
Ezechiel 21:21
Ezechiel 21:22
Ezechiel 21:23
Ezechiel 21:24
Ezechiel 21:25
Ezechiel 21:26
Ezechiel 21:27
Ezechiel 21:28
Ezechiel 21:29
Ezechiel 21:30
Ezechiel 21:31
Ezechiel 21:32
Ezechiel 21:33
Ezechiel 21:34
Ezechiel 21:35
Ezechiel 21:36
Ezechiel 21:37
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48