A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 19

1
Prednes žalospev nad izraelskými kniežatami
2
a povedz: "Kto bola tvoja mať? Levica medzi levmi. Ležisko mala medzi mladými levmi a vychovávala veľa levíčat.
3
Jedno zo svojich levíčat odchovala, že vyrástlo v mladého leva. Naučil sa chytať korisť a požieral ľudí.
4
O ňom k národom zvesť zaletela. Chytili ho do jamy a odvliekli na reťaziach do Egyptskej krajiny.
5
Videla mať, že jej očakávanie je márne, jej nádej zmarená, preto vzala iné zo svojich levíčat a levom spravila.
6
Chodilo medzi levmi, stal sa z neho mladý lev. Naučil sa chytať korisť a požieral ľudí.
7
Rúcal ich paláce, ničil ich mestá. Stŕpla krajina a jej obyvatelia od jeho hrozného revu.
8
Národy sa proti nemu zhŕkli, všetky okolité provincie natiahli preň siete, chytili ho do jamy.
9
Hodili ho do okov, zavreli do klietky, doviedli k babylonskému kráľovi, hodili do hradného žalára, aby už nikdy nebolo počuť jeho hlas na izraelských horách.
10
Tvoja mať bola vínnou révou vo vinici, zasadená na brehu vôd. Narástla úrodná a košatá od hojnej vody.
11
Mocné konáre mala, dobré na kráľovské berly. Jej kmeň sa vzniesol vysoko až medzi oblaky, obdivovali ju pre jej výšavu a množstvo vetiev.
12
Ale ju zúrivo vytrhali a pohodili na zem; východný vietor vysušil jej plody, zlomili sa a zoschli jej mohutné vetvy, oheň ich strávil.
13
Teraz je presadená do púšte, do suchého, smädného kraja,
14
tu vyšľahol oheň z jedného jej konára a zhltol jej vetvy i s ovocím. Nemá už mocný konár na kráľovskú berlu." Toto je žalospev, ako žalospev sa spieva.
Ezechiel 19:1
Ezechiel 19:2
Ezechiel 19:3
Ezechiel 19:4
Ezechiel 19:5
Ezechiel 19:6
Ezechiel 19:7
Ezechiel 19:8
Ezechiel 19:9
Ezechiel 19:10
Ezechiel 19:11
Ezechiel 19:12
Ezechiel 19:13
Ezechiel 19:14
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48