A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 18

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Prečo si v izraelskej krajine stále rozprávate toto porekadlo: Otcovia jedli kyslé hrozno a deťom tŕpnu zuby?
3
Na môj život — výrok Pána Jahveho — toto porekadlo nebude treba rozprávať v Izraeli.
4
Veď každý život patrí mne, tak život otca, ako život syna, sú moje. Zomrie ten, kto spáchal hriech.
5
Statočný človek koná, čo je správne a mravné,
6
nikdy neslávi hostiny na horách, modly domu Izraela si neuctieva, nepoškvrní manželku svojho blížneho, nepriblíži sa k žene počas jej menštruácie.
7
Nikoho neutláča, dlžníkovi vráti záloh, nepácha krádeže. Dá chlieb hladnému a nahého zaodeje šatom.
8
Nepožičiava na úžeru, úroky neberie. Zlého sa stráni, spravodlivo rozsudzuje medzi človekom a človekom.
9
Žije podľa mojich zákonov a zachováva moje nariadenia počínajúc si správne. Taký človek je spravodlivý a bude žiť. To je výrok Pána Jahveho.
10
Ak má však syna násilníka, ktorý prelieva krv, pácha tieto hriechy,
11
ktoré on nepáchal, syna, čo sa hostí na horách, poškvrňuje manželku svojho blížneho,
12
utláča chudáka a nešťastníka, pácha krádeže, záloh nevracia, uctieva si modly a zúčastňuje sa na ohavných obradoch,
13
požičiava na úžeru a berie úroky, taký človek nebude žiť. Pretože popáchal všetky tieto hrozné zločiny, zomrie; sám ponesie vinu za svoju smrť.
14
Ale ak by tento človek mal syna, ktorý vidí všetky otcove hriechy, ktoré ten popáchal, vidí ich, ale ich nepácha:
15
neslávi hostiny na horách, modly domu Izraela si neuctieva, nepoškvrní manželku svojho blížneho,
16
nikoho neutláča, neberie záloh, nepácha krádeže, dá chlieb hladnému a nahého zaodeje,
17
nespravodlivosti sa stráni, nepožičiava na úžeru a neberie úroky, zachováva moje nariadenia a žije podľa mojich zákonov, taký človek nezomrie za hriechy svojho otca, ale bude žiť.
18
Jeho otec však, pretože bol násilník, páchal krádeže a uprostred svojho ľudu žil zlým životom, zomrie pre svoju zlobu.
19
Môžete sa pýtať: Prečo nie je potrestaný syn za hriechy svojho otca? Preto, že vždy konal, čo bolo správne a dobré, zachovával moje zákony a uskutočňoval ich, preto bude žiť.
20
Kto pácha hriech, ten musí zomrieť! Syn sa nebude zodpovedať za hriech svojho otca, ani otec za hriech svojho syna. Spravodlivému sa pripočíta jeho statočnosť a zlému jeho zloba.
21
Ak sa bezbožník odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy konajúc, čo je správne a mravné, ten človek bude žiť, nezomrie.
22
Hriechy, ktoré popáchal, sa nebudú spomínať proti nemu, bude žiť pre dobré skutky, ktoré konal.
23
Vari mám záľubu v tom — výrok Pána Jahveho — že bezbožník zomrie, a či nie v tom, že sa napraví a zostane nažive?
24
Ak sa však spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a pácha zlo nasledujúc všetky ohavnosti, ktoré pácha bezbožník, môže to robiť a zostať živý? Zabudne sa na všetky jeho dobré skutky, ktoré konal. Za svoju spreneveru, ktorou sa spreneveril, a za svoj hriech, ktorý spáchal, za tie zomrie.
25
Vy hovoríte: Nie je spravodlivé Pánovo postupovanie. Počujte, dom Izraela, či moje postupovanie nie je spravodlivé? Či skôr vaše počínanie nie je nespravodlivé?
26
Ak sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a pácha zlo a zomrie za to, zomrie za hriechy, ktoré popáchal.
27
A zasa, ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú popáchal, a koná, čo je správne a mravné, zachráni si život.
28
Zamyslel sa a odvrátil sa od všetkých zločinov, ktoré popáchal, preto iste bude žiť, nezomrie.
29
A dom Izraela predsa hovorí: Pánovo postupovanie nie je spravodlivé. Či moje postupovanie nie je spravodlivé, dom Izraela? Či skôr vaše počínanie nie je nespravodlivé?
30
Preto každého z vás budem súdiť podľa jeho skutkov, dom Izraela — výrok Pána Jahveho. Obráťte sa, odvráťte sa od svojich zločinov, tak vaše hriechy vám nebudú príčinou záhuby.
31
Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste popáchali, utvorte si nové srdce a nového ducha. Prečo by ste mali zahynúť, dom Izraela?
32
Ja si neželám smrť nikoho, výrok Pána Jahveho. Obráťte sa teda a žite!"
Ezechiel 18:1
Ezechiel 18:2
Ezechiel 18:3
Ezechiel 18:4
Ezechiel 18:5
Ezechiel 18:6
Ezechiel 18:7
Ezechiel 18:8
Ezechiel 18:9
Ezechiel 18:10
Ezechiel 18:11
Ezechiel 18:12
Ezechiel 18:13
Ezechiel 18:14
Ezechiel 18:15
Ezechiel 18:16
Ezechiel 18:17
Ezechiel 18:18
Ezechiel 18:19
Ezechiel 18:20
Ezechiel 18:21
Ezechiel 18:22
Ezechiel 18:23
Ezechiel 18:24
Ezechiel 18:25
Ezechiel 18:26
Ezechiel 18:27
Ezechiel 18:28
Ezechiel 18:29
Ezechiel 18:30
Ezechiel 18:31
Ezechiel 18:32
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48