A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 17

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, povedz domu Izraela hádanku, predlož im podobenstvo.
3
Hovor: Takto hovorí Pán Jahve: Veľký orol s veľkými krídlami, s dlhými peruťami, s hustým pestrým perím, priletel na Libanon. Odsekol vrcholec cédra,
4
odtrhol mu najvyšší vrchol, zaniesol ho do krajiny kupcov, zložil ho v meste obchodníkov.
5
Potom vzal zo semena krajiny, vložil ho do plodnej zeme, zasadil ho ako vrbinu, zasadila ho vedľa veľkých vôd.
6
Semä vyrástlo a stalo sa bujným viničom nízkeho vzrastu, jeho mládniky sa mali vinúť k orlovi a jeho korene rozrastať pod ním. Vinič sa rozvinul, rozrástol, vyhnal nové mládniky.
7
Ale bol aj iný veľký orol, širokých krídel, s hustým perím. A hľa, ten vinič k nemu obrátil svoje korene z hriadok, kde bol zasadený, k nemu namieril svoje konáre, aby ho on zavlažoval.
8
Zasadený bol do dobrej pôdy, kraj hojných vôd, aby sa rozkonáril a prinášal ovocie, aby sa rozrástol v nádherný vinič.
9
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Podarí sa mu to? Či ho ten orol nevytrhá s koreňmi, ovocie mu neobkmáše, takže vyschne, vyschnú všetky mládniky, ktoré vyhnal. Nebude treba veľkej námahy ani veľa ľudí, vytrhať ho z koreňov.
10
Pozrite, vinič je zasadený, vydarí sa? Nevyschne celkom, keď sa ho dotkne východný vietor? Hej, vyschne na tých hriadkach, kde vyklíčil.
11
Jahveho slovo mi došlo takto:
12
Povedz tomu odbojnému domu: Neviete, čo to znamená? Povedz: Babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa i kniežatá a odviedol ich k sebe, do Babylonu.
13
Vzal potomka kráľovského rodu, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou. Odviedol vodcov z krajiny,
14
aby kráľovstvo bolo slabým, neschopným vzbury, ale aby zachovávalo zmluvu a neporušilo ju.
15
Ale to knieža sa vzbúrilo proti nemu, poslalo poslov do Egypta žiadajúc kone a veľa vojska. Vydarí sa to? Vari sa zachráni ten, čo to vykonal? Zmluvu zrušil, vari sa zachráni?
16
Na môj život — výrok Pána Jahveho — zomrie v Babylone, v krajine toho kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému danou prísahou pohrdol a zrušil zmluvu s ním.
17
Faraón ho nebude vo vojne zachraňovať veľkým vojskom ani množstvom ľudu, keď sa zdvihnú násypy a vybudujú obliehacie veže, aby sa zničilo množstvo ľudských životov.
18
Pohrdol prísahou porušiac zmluvu; hej, zaručil sa a potom sa takto zachoval: nezachráni sa.
19
Preto takto hovorí Pán Jahve: Na môj život — výrok Pána Jahveho — na jeho hlavu dám padnúť prísahu, ktorou pohrdol, a zmluvu, ktorú porušil.
20
Hodím naň svoju sieť, chytí sa do jej pletiva, potom ho zavediem do Babylonu a tam ho budem súdiť za nevernosť voči mne.
21
Najlepší z celého jeho vojska padnú mečom a ostatok bude rozprášený do všetkých vetrov. Tak si uvedomíte, že som prehovoril ja, Jahve.
22
Takto hovorí Pán Jahve: Aj ja vezmem z vrcholu vysokého cédra, odlomím z neho útlu ratolesť z najvyššieho vrcholca, zasadím ju ja sám na vysokej, prevysokej hore,
23
na najvyššej hore v Izraeli ju zasadím. Rozkonári sa, zarodí ovocie a stane sa nádherným cédrom. Rozličné vtáctvo bude na ňom hniezdiť, všelijakí operenci budú hniezdiť v tieni jeho vetiev.
24
Tak budú vedieť všetky lesné stromy, že ja, Jahve, ponižujem vysoký strom a povyšujem strom nízky, suším strom zelený a suchý strom privádzam k rozkvetu. Ja, Jahve, som prehovoril a splním to."
Ezechiel 17:1
Ezechiel 17:2
Ezechiel 17:3
Ezechiel 17:4
Ezechiel 17:5
Ezechiel 17:6
Ezechiel 17:7
Ezechiel 17:8
Ezechiel 17:9
Ezechiel 17:10
Ezechiel 17:11
Ezechiel 17:12
Ezechiel 17:13
Ezechiel 17:14
Ezechiel 17:15
Ezechiel 17:16
Ezechiel 17:17
Ezechiel 17:18
Ezechiel 17:19
Ezechiel 17:20
Ezechiel 17:21
Ezechiel 17:22
Ezechiel 17:23
Ezechiel 17:24
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48