A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 15

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, prečo by vinič bol lepší než akýkoľvek strom, ako konár zo stromu v lese?
3
Vari je z neho drevo súce na výrobu užitočnej veci? Možno z neho spraviť klin a navešať naň nádoby?
4
Veru ho na oheň hodia na spálenie. Keď oheň zožral obidva konce a stred je tiež spálený, potom je vari súci na niečo?
5
Nemohli z neho vyrobiť nič užitočné, aj keď bol neporušený, možno teraz z neho niečo spraviť, keď ho oheň strávil a spálil?
6
Preto takto hovorí Pán Jahve: Ako som hodil na oheň vinič so všetkou lesnou drevinou na spálenie, tak isto urobím s obyvateľmi Jeruzalema.
7
Obrátim proti nim svoju tvár. Hoci unikli z ohňa, oheň ich strávi a tak si uvedomíte, že ja som Jahve, keď obrátim proti nim svoju tvár
8
a z krajiny spravím pustatinu, lebo sa mi stali celkom nevernými." To je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 15:1
Ezechiel 15:2
Ezechiel 15:3
Ezechiel 15:4
Ezechiel 15:5
Ezechiel 15:6
Ezechiel 15:7
Ezechiel 15:8
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48