A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 14

1
Niektorí zo starších Izraela ma prišli navštíviť a keď sedeli so mnou,
2
Jahve mi prehovoril takto:
3
"Syn človeka, títo ľudia nosia svoje hanobné modly vo svojich srdciach, oči majú upreté na to, čo ich zvádza na hriech. Vari mám odpovedať na ich otázky?
4
Hovor teda s nimi a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Keď príde k prorokovi ktokoľvek z domu Izraela, kto nosí svoje hanobné modly vo svojom srdci a oči má upreté na to, čo ho zvádza na hriech, ja sám, Jahve, mu osobne dám odpoveď podľa množstva jeho hanobných modiel.
5
A moja odpoveď zachytí srdce domu Izraela, všetkých tých, čo sa mi odcudzili svojimi hanobnými modlami.
6
Povedz teda domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Vráťte sa, odvráťte sa od svojich modiel, odvráťte svoju tvár od všetkých svojich ohavností!
7
Lebo ak odpadne odo mňa niekto z domu Izraela alebo z cudzincov usadených v Izraeli a srdcom objíme svoje ohavné modly a upiera oči na to, čo ho zvádza na hriech — ak takýto človek príde k prorokovi poradiť sa so mnou, ja sám, Jahve, mu osobne dám odpoveď.
8
Svoju tvár obrátim proti tomu človekovi, urobím z neho výstražné znamenie a porekadlo, odstránim ho spomedzi svojho ľudu. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve.
9
Ak sa prorok dá prehovoriť, aby povedal slovo, ja sám, Jahve, som toho proroka uviedol do omylu. Vystriem svoju ruku proti nemu a odstránim ho spomedzi svojho ľudu, Izraela.
10
Obidvaja budú potrestaní: prorok i človek, ktorý sa s ním radil, sú rovnako vinní.
11
Tak dom Izraela už nikdy nezablúdi odo mňa a nepoškvrní sa všetkými svojimi zločinmi. Stanú sa mojím ľudom a ja budem ich Bohom, výrok Pána Jahveho."
12
Došlo mi toto Jahveho slovo:
13
"Syn človeka, keď sa nejaká krajina prehreší, že mi zostane celkom neverná, vystriem proti nej ruku, zbavím ju zásoby chleba, zošlem na ňu hlad, vyhubím z nej ľudí i zvieratá.
14
A keby žili v tejto krajine títo traja ľudia: Noe, Daniel a Jóba, títo by si svojou spravodlivosťou zachránili iba svoje životy, výrok Pána Jahveho.
15
Ak vypustím v tej krajine divú zver, aby som ju zbavil ľudí a obrátil ju na pustatinu, cez ktorú nik neprejde zo strachu pred zverou,
16
keby vtedy títo traja ľudia žili v tej krajine: na môj život — výrok Pána Jahveho — nezachránili by ani svojich synov a dcéry, len sami seba by zachránili a krajina by sa stala pustatinou.
17
Alebo keby som priviedol meč proti tej krajine a rozkázal by som, aby meč prešiel krajinou a vyhubil by som ľudí i zvieratá,
18
keby vtedy títo traja ľudia žili v tej krajine, na môj život, výrok Pána Jahveho, nezachránili by ani svojich synov a dcéry, len sami seba by zachránili.
19
Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a vylial na ňu svoj hnev potokmi krvi, zahubiac v nej ľudí i zvieratá,
20
keby vtedy v tejto krajine žili Noe, Daniel a Jób, na môj život, výrok Pána Jahveho, nezachránili by ani svojich synov a dcéry; len sami seba by zachránili svojou spravodlivosťou.
21
Takto hovorí Pán Jahve: Hoci pošlem na Jeruzalem svoje štyri strašné tresty, meč, hlad, divú zver a mor, aby som z neho vyhubil ľudí i zvieratá,
22
predsa v ňom zostane zvyšok, ktorý sa zachráni so synmi a dcérami. Pozrite, ako prichádzajú k vám, a všimnite si, ako sa budú správať a čo budú robiť! To vám bude na potechu za všetko to nešťastie, ktoré som poslal proti Jeruzalemu, za všetko, čo som naň poslal.
23
Bude vám potechou, keď uvidíte, ako sa budú správať a čo budú robiť, lebo pochopíte, že to nebolo bez príčiny, že som tak s ním naložil, výrok Pána Jahveho."
Ezechiel 14:1
Ezechiel 14:2
Ezechiel 14:3
Ezechiel 14:4
Ezechiel 14:5
Ezechiel 14:6
Ezechiel 14:7
Ezechiel 14:8
Ezechiel 14:9
Ezechiel 14:10
Ezechiel 14:11
Ezechiel 14:12
Ezechiel 14:13
Ezechiel 14:14
Ezechiel 14:15
Ezechiel 14:16
Ezechiel 14:17
Ezechiel 14:18
Ezechiel 14:19
Ezechiel 14:20
Ezechiel 14:21
Ezechiel 14:22
Ezechiel 14:23
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48